Maastricht onderzoekt ondernemersklimaat

Afbeelding van mensen in een kring

Maastricht benadert deze week ruim 3000 ondernemers in de gemeente met het verzoek een vragenlijst in te vullen over het ondernemersklimaat. Aan de hand van de antwoorden wordt bekeken of, en zo ja hoe, het ondernemersklimaat beter kan.

Voor het onderzoek gebruikt de gemeente de zogenoemde KING-peiling, die via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt aangeboden. Deze vragenlijst gaat onder meer in op de gemeentelijke dienstverlening, de openbare ruimte op bedrijventerreinen, de heffingen en regeldruk, de relatie tussen ondernemer en gemeente en het vestigingsklimaat.

De gemeente heeft regelmatig contact met individuele bedrijven en met verenigingen op bedrijfsterreinen. Ook bedrijfsbezoeken leveren informatie op over de gemeentelijke dienstverlening. Met de enquête wil de gemeente een nog completer beeld te krijgen van het ondernemersklimaat in de stad.

De enquête kan tot half maart digitaal worden ingevuld. De eerste resultaten van de  peiling zullen nog  dit voorjaar bekend zijn.

Ook de gemeente Sittard-Geleen en Heerlen doen in deze periode via dezelfde peiling onderzoek naar het ondernemersklimaat.