Maastricht peilt mening inwoners

Buurtpeiling 2014 over wonen en leven in Maastricht

Begin november worden 40.000 Maastrichtenaren uitgenodigd om mee te doen aan de Buurtpeiling 2014. Via het invullen van een online enquête kunnen de burgers hun mening en beleving geven over het beleid van de stad. Met de uitkomsten wordt onderzocht of de gemeente op de goede weg zit met de uitwerking van plannen en projecten. De 40.000 inwoners die persoonlijk worden uitgenodigd zitten in een steekproef die zorgt dat alle buurten en leeftijden goed worden vertegenwoordigd in het onderzoek.

Wethouder Jack Gerats (Wmo, Welzijn, Buurten, Burgerparticipatie en Vergunningverlening) roept de Maastrichtenaren op om vooral mee te doen aan de Buurtpeiling 2014: “Laat ons weten wat jij vindt van de huidige situatie in Maastricht en geef ons aan waar we in de toekomst (meer) rekening mee moeten houden bij onze plannenmakerij. De buurtpeiling is daar een uitstekend instrument voor!”

De buurtpeiling vindt plaats in november 2014 en bestaat uit drie stappen: 

  1. Benadering met briefkaart van 40.000 Maastrichtenaren. Met een inlogcode kan de inwoner de vragenlijst digitaal invullen;
  2. Rappel per post van inwoners die na 10 dagen de vragenlijst niet online hebben ingevuld (hiervoor wordt de inlogcode gebruikt). Behalve de mogelijkheid om online in te vullen krijgen ze dan ook een papieren vragenlijst die ze ingevuld kunnen terugsturen met een bijgevoegde antwoordenvelop. De papieren vragenlijst wordt voorzien van de inlogcode; en
  3. Om de respons te verhogen in buurten waar deze achterblijft wordt aanvullend gebruik gemaakt van een benadering per post, telefonische interviews én interviewers aan de deur.

Onder de deelnemende inwoners aan de buurtpeiling worden 20 VVV Cadeaubonnen ter waarde van € 20 verloot. 

Uitkomsten

De antwoorden op de vragen worden geanalyseerd en vanaf 1 februari 2015 op buurt, wijk en stadsniveau gepresenteerd op www.maastricht.buurtmonitor.nl. Op deze pagina worden ook de uitkomsten van eerdere buurtpeilingen gepresenteerd zodat een ontwikkeling in de tijd gevolgd kan worden.