Maastricht tegen TTIP-verdrag

Op 19 januari 2016 heeft het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht een brief aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel gezonden. Daarin spreekt het college zich namens de gemeenteraad uit tegen het verdrag  betreffende  het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit verdrag, waarover nu onderhandelingen plaatsvinden, gaat over het handelsverkeer tussen Europa en de Verenigde Staten van Amerika.

De gemeenteraad is niet tegen vrij handelsverkeer, maar vindt het TTIP-verdrag een stap te ver gaan. De bezwaren richten zich ondermeer op de mogelijkheid om democratische besluitvorming te omzeilen, het gebrek aan transparantie en onduidelijke arbitrage. Daarnaast wordt gevreesd voor het onder druk komen te staan van arbeidsomstandigheden en sociale rechten. 

Het college geeft daarmee uitvoering aan een door de gemeenteraad op 5 januari 2016 aangenomen motie.