Maastricht verdriedubbelt bedrag voor Jeugdsportfonds

Om wachtlijsten te voorkomen, verdriedubbelt de gemeente Maastricht het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor het lokaal Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds is een onderdeel van het armoedebeleid en bestemd voor kinderen uit gezinnen die de contributies van sportclubs niet kunnen betalen. Met een bijdrage uit het fonds kunnen de kinderen alsnog lid worden van een sportclub.

In 2012 is de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vastgesteld op 15.000 euro. Daarnaast zijn er ook nog subsidies beschikbaar van de provincie en het Rijk. Terwijl tevens diverse goede doelen bijdragen leveren. In totaal is jaarlijks 45.000 euro beschikbaar.
Dit bedrag was in 2012 nog toereikend. Maar in 2013 bleek het budget al in oktober opgesoupeerd , waardoor 80 kinderen op een wachtlijst terecht kwamen. Het ging om een tekort van 20.000 euro. Uiteindelijk kon door een incidentele extra bijdrage uit het armoedefonds, dat het Rijk aan de gemeenten verstrekte, de aanvraag van alle 80 kinderen begin 2014 alsnog afgehandeld worden.

Het bedrag van in totaal 45.000 euro voor dit jaar bleek zelfs al in juli op te zijn. Daarom heeft het college van B en W besloten tot een structurele verhoging van het Jeugdsportfonds van 15.000 naar 45.000 euro. Los van de bijdragen van andere fondsen. De 45 aanvragen van kinderen, die nu op de wachtlijst staan, kunnen daarmee in een keer worden afgehandeld. Bovendien blijft er nog extra geld beschikbaar voor nieuwe aanvragen die de rest van het jaar te verwachten zijn.
Dit besluit van het college is in overeenstemming met de wens van staatssecretaris Klijnsma  om de extra middelen uit het armoedefonds te bestemmen voor het vergroten van de participatie van kinderen die in armoede opgroeien.

Het Jeugdsportfonds is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar oud. Uit cijfers van het Rijk blijkt dat in Nederland 1 op de 9 kinderen opgroeit in een gezin dat leeft op of onder het bestaansminimum. Hierdoor lopen de kinderen kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn mis. “Sporten is op fysiek, mentaal en sociaal vlak voor jongeren van groot belang.


Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd”, aldus wethouder André Willems van Armoedebeleid en Sport.