Maastricht werkt aan veiligheid

Een veiliger Maastricht. Dat is het doel van het vandaag gepresenteerde Meerjaren Veiligheidsprogramma van de gemeente Maastricht.

Hierin staat enerzijds de aanpak van criminaliteit, misdaad en overlast; anderzijds de doelstelling het veiligheidsgevoel van de inwoners en bezoekers te verbeteren. Dit doet de gemeente samen met inwoners, ondernemers, professionele- en maatschappelijke partners.

Het programma is opgesteld op basis van de breed gedragen en in juni 2014 gepresenteerde veiligheidsanalyse. Op basis daarvan formuleert de gemeente de ambities en doelen op het gebied van veiligheid, voor de komende vier jaar. Het doel van het plan is het aantal geregistreerde misdrijven en overlastincidenten te verminderen en het veiligheidsgevoel van de inwoners te verbeteren.

Samenwerken

Burgemeester Hoes benadrukt dat dit Meerjarenprogramma gericht is op een brede samenwerking op het gebied van veiligheid: ‘Om deze doelen te behalen, moeten we als gemeente intensief samenwerken met onze partners: inwoners, ondernemers en professionele en maatschappelijke partners. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit geeft aan dat wij de komende periode de uitvoering van het veiligheidsbeleid niet alleen vanuit veiligheid willen vormgeven maar er op is gericht om vanuit een brede en gedeelde verantwoordelijkheid, samen de veiligheid in de stad verder vorm te geven.’

Vijf inhoudelijke veiligheidsprioriteiten

Het Meerjarenprogramma Veiligheid kent vijf inhoudelijke prioriteiten:

  • Veiligheid in de alledaagse woon- en leefomgeving
  • Drugsoverlast
  • Vermogenscriminaliteit/High Impact Crimes
  • Problematische jeugd en jeugdgroepen
  • Ondermijning

Dit betekent ondermeer dat de gemeente inzet op het terugbrengen van woninginbraken, diefstal van motorvoertuigen en straatroof. Hiervoor wordt gekozen voor de multidisciplinaire aanpak, die in de afgelopen jaren ook op het gebied van overvallen succesvol is gebleken. Overigens zijn aanpakken op het gebied van bijvoorbeeld straatroof en woninginbraken al in 2014 ingezet door middel van een preventiecampagne op het gebied van straatroven en drukbezochte voorlichtingsbijeenkomsten over inbraakpreventie.

Drugsoverlast

Drugsoverlast is en blijft een prioriteit in het veiligheidsbeleid van de gemeente Maastricht. Sinds de invoering van het I-Criterium werken gemeente, politie en OM succesvol samen in het project Frontière, en zet een speciaal drugsoverlast team van de politie zich in om de drugscriminaliteit te bestrijden. Daarnaast wordt er, mede door het Flexteam Maastricht, intensief ingezet op de aanpak van panden die drugsoverlast veroorzaken. Deze inzet heeft geleid tot een daling van het aantal drugsgerelateerde incidenten.

Toch blijft de gemeente vasthouden aan deze aanpak om de drugsoverlast in de stad zo veel mogelijk terug te dringen. Burgemeester Hoes: ‘Overlastklachten en onveiligheidsgevoelens, veroorzaakt door de miljoenen coffeeshopbezoekers voor 1 mei 2012, zijn ver teruggedrongen. Maar we wisten dat daar een andere vorm van overlast voor in de plaats zou komen. Die overlast pakken we aan met project Frontière. Om drugscriminaliteit en drugoverlast zo veel mogelijk terug te dringen zullen we deze aanpak moeten vasthouden. Dat doen we dan ook met volle kracht.’

Documenten