Maastricht wil steun LED verlengen tot 2020

De gemeente Maastricht wil de steun aan de Limburg Economic Development (LED) verlengen tot 2020. Dat stellen burgemeester en wethouders eind mei voor aan de gemeenteraad. Maastricht draagt jaarlijks 6 euro per inwoner bij. Uit een tussentijdse evaluatie is gebleken dat de samenwerking binnen LED succesvol is en de komende jaren onverminderd nodig blijft.

Afbeelding kaart successen LED

Over LED

LED is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheden en onderwijs. Via het programma Brainport2020 willen deze partijen de regio Zuidoost-Nederland doorontwikkelen tot een technologische en economische topregio van wereldformaat. Concreet betekent dat voor Zuid-Limburg: 17.000 extra banen, het vrijwel verdwijnen van werkloosheid en een extra bijdrage van 8,5 miljard euro extra aan de BV Nederland.

LED werkt

Maastricht heeft zich sinds 2012 aangesloten bij LED. Uit een evaluatie over de afgelopen 3 jaar blijkt dat LED werkt:

  • In 2012, 2013 en 2014 zijn 50 projecten ondersteund met een investering van 2,2 miljoen euro. Deze investering is door de markt vervijfvoudigd en levert naar verwachting 1.200 extra arbeidsplaatsen op;
  • In Zuid-Limburg zijn inmiddels 15 van de 18 gemeenten aangesloten bij LED. Zij werken nu met dezelfde economische agenda. Daardoor wordt de slagvaardigheid vergroot;
  • Er ontstaat een betere samenwerking tussen overheden, onderwijs en bedrijfsleven, ook over de grens;
  • De succesvolle regiobranding is onderdeel geworden van LED;
  • Voorbeelden van succesvolle projecten die mede door LED tot stand gebracht zijn: Holland Expatcentre South (regionale frontoffice voor internationals), LaunchBase (broedplek voor jonge ondernemers in de Tapijnkazerne) en MKB Roadmaps (ondersteuning voor innovatieve projecten binnen life sciences).

Meer over LED

Meer weten over LED? Kijk op www.ledbrainport2020.nl.