Mantelzorgwaardering 2016

19 juli 2016
Mantelzorgwaardering

Het college van burgemeester en wethouders heeft de mantelzorgwaardering 2016 en 2017 vastgesteld. Mantelzorgers zetten zich intensief in voor hulpbehoevenden en de gemeente hecht hier veel waarde aan. Daarom is een bedankje in de vorm van mantelzorgwaardering (vroeger: mantelzorgcompliment) op zijn plaats. Dit bedankje bestaat uit een bedrag van € 200, dat mensen die hulp ontvangen kunnen aanvragen voor een mantelzorger. Nieuw is dat buren, vrienden en kennissen op de Dag van de Mantelzorg (10 november 2016) ook nog een bloemetje kunnen aanvragen voor een mantelzorger.

Wethouder Jack Gerats (Welzijn, Burgerparticipatie) hierover: “Maastricht is een sociale en saamhorige stad. Mantelzorgers zitten in de haarvaten van de samenleving en leveren een bijzonder goede bijdrage aan mensen die steun nodig hebben. De samenleving laat zo haar waardering blijken voor dit zeer belangrijke werk”.

Wat kan er worden aangevraagd?

Inwoners van Maastricht kunnen een bedankje van € 200,- aanvragen voor één mantelzorger als deze langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week, onbetaald hulp biedt, of als het de zorg betreft voor mensen die in hun laatste levensfase verkeren.

Daarnaast kunnen buren, vrienden en kennissen hun waardering laten blijken voor een mantelzorger in hun directe omgeving op de dag van de mantelzorg. Zij kunnen dit doen door een bloemetje aan te vragen bij het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Hoe is dit aan te vragen?

Een mantelzorgwaardering voor 2016 kan tot 1 maart 2017 worden aangevraagd met een aanvraagformulier van de gemeente. Dit aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij het GemeenteLoket.

Een bloemetje kan enkele weken voor de dag van de mantelzorg (10 november 2016) worden aangevraagd bij het Steunpunt Mantelzorg Zuid (043 - 321 5046).