Mantelzorgwaardering 2017

Ook in 2017 kunnen inwoners van Maastricht weer een waardering aanvragen voor een mantelzorger.

Mantelzorgers zetten zich intensief in voor hulpbehoevenden en de gemeente hecht hier veel waarde aan. Daarom is een bedankje in de vorm van mantelzorgwaardering (vroeger: mantelzorgcompliment) op zijn plaats. Dit bedankje bestaat uit een bedrag van € 200,- dat mensen die hulp ontvangen kunnen aanvragen voor een mantelzorger. Daarnaast kunnen ook dit jaar weer buren, vrienden en kennissen op de Dag van de Mantelzorg (10 november 2017) een bloemetje aanvragen voor een mantelzorger. 

Wat kunt u aanvragen?

Inwoners van Maastricht kunnen een bedankje van € 200,- aanvragen voor 1 mantelzorger als deze langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur (dat is in totaal ongeveer een dag) per week, onbetaald hulp biedt, of als het de zorg betreft voor mensen die in hun laatste levensfase verkeren. 

Ook kunnen buren, vrienden en kennissen hun waardering laten blijken voor een mantelzorger in hun directe omgeving op de Dag van de Mantelzorg. Zij kunnen dit doen door een bloemetje aan te vragen bij het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Hoe vraagt u dit aan?

U kunt mantelzorgwaardering voor 2017 tot 1 maart 2018 aanvragen met het aanvraagformulier mantelzorgwaardering. Dit aanvraagformulier kunt u ook krijgen bij het GemeenteLoket. Een bloemetje kunt u enkele weken voor de Dag van de Mantelzorg (10 november 2017) aanvragen bij het Steunpunt Mantelzorg Zuid via (043) 321 50 46.