Maximale parkeerduur wijzigt in Heugemerveld

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om met ingang van 6 maart 2017 in Heugemerveld een parkeerduurbeperking van 2 uur in te voeren voor bezoekersparkeren (betaald parkeren).

parkeerbord

Daarmee wordt de parkeerbehoefte en het parkeeraanbod voor de juiste parkeerdoelgroepen beter op elkaar afgestemd en kan de leefbaarheid in Heugemerveld worden verbeterd.

Forenzen die hun auto in Heugemerveld parkeren, helpen we graag bij het vinden van een andere parkeeroplossing

Parkeerdruk

Heugemerveld ervaart overlast van langparkeerders die geen bestemming hebben in Heugemerveld. Het gaat vooral om bezoekers van het centrum en werknemers van bedrijven gelegen in het centrum. Hierdoor worden te veel parkeerplaatsen in beslag genomen die in eerste instantie bedoeld zijn voor bewoners (en hun visite) en bedrijven en hun bezoekers in Heugemerveld.

Invoering van deze maatregel wordt in september 2017 geëvalueerd met de klankbordgroep Heugemerveld.