Mededelingen/bekendmakingen week 02 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6210 **, Diverse lokaties inz. Noorderbrugtracé, ecologische, het kappen van bomen, 14-1890WB, 22-12-2014 (WB01)

6211 **, Capucijnenstraat ongenummerd, het bouwen van 20 studio's, 14-1859WB, 19-12-2014 (WB01)

6211 **, Maastricht algemeen, het vervangen van twee bestaande bruggen, Brug Nieuwenhof en Brug Molenhof, 14-1338WB, 31-12-2014 (WB08)

6211 AW, Boschstraat 105 A, het realiseren van een nieuw proeflokaal in de kelder, 14-1851WB, 19-12-2014 (WB01)

6211 AZ, Boschstraat 108, het vernieuwen van de dakleien, 14-1815WB, 29-12-2014 (WB02)

6211 CB, Kleine Gracht 28-30, het verbouwen van de winkelruimte, 14-1289WB, 29-12-2014 (WB02)

6211 CD, Van Hasseltkade 23, het vervangen van de kozijnen in de voorgevel, 14-1673WB, 31-12-2014 (WB03)

6211 CE, Gubbelstraat 34, het vernieuwen van zes houten kozijnen, 14-1896WB, 30-12-2014 (WB01)

6211 CJ, Markt 15, het renoveren van het pand en het splitsen van de kantoorruimte in drie urbanstudio's, 14-1552WB, 24-12-2014 (WB03)

6211 CK, Markt 37, het wijzigen van schilderwerken, zonneluifel, heaters en terrasschermen, 14-1255WB, 31-12-2014 (WB02)

6211 CP, Kleine Staat 21, het plaatsen van zonwering, 14-1498WB, 24-12-2014 (WB02)

6211 CW, Grote Staat 26-28, het verkleinen van de vide op de eerste verdieping en het aanpassen van de wand rondom het trappenhuis, 14-1801WB, 24-12-2014 (WB02)

6211 DS, Mosae Forum 46, het maken van een doorbraak op de eerste verdieping van een winkelpand, 14-1619WB, 23-12-2014 (WB03)

6211 EM, Hoenderstraat 32-34, het verbouwen van de bestaande winkelfunctie naar een droge horecafunctie cat.II, 14-1492WB, 31-12-2014 (WB03)

6211 EN, Kesselskade 59, het aanbrengen van reclame en zonwering, 14-1525WB, 29-12-2014 (WB02)

6211 EP, Mariastraat 11A, het plaatsen van een paar zonneluifeltjes aan de etalageramen, 14-1540WB, 29-12-2014 (WB02)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 25, het vervangen van de zinken goot en het herstellen van twee schoorstenen, 14-1877WB, 23-12-2014 (WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 22, het bouwen van 11 grondgebonden woningen en 27 appartementen met een tweelaagse ondergrondse stallingsgarage, 14-1858WB, 23-12-2014 (WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 24, het realiseren van zeven appartementen, 14-0541WB, 31-12-2014 (WB07)

6211 KD, Tapijnkazerne 21, gebruiksmelding, 14-1854WB, 19-12-2014 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 11, het plaatsen van een parasol op het terras, 14-1536WB, 31-12-2014 (WB03)

6211 LC, Vrijthof 2, het plaatsen van nieuwe terrasschermen, 14-1783WB, 31-12-2014 (WB02)

6211 LN, Tongersestraat 18-20, het uitbreiden van de praktijkruimte door het samenvoegen van twee panden, 14-1885WB, 29-12-2014 (WB01)

6211 RN, Capucijnenstraat 21 C12, het organiseren van een wekelijkse zaterdagmarkt in De Brandweer, 14-1644WB, 23-12-2014 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 69 A, het realiseren van een appartement op de verdieping, 14-1566WB, 23-12-2014 (WB02)

6211**, Maagdendries ongenummerd, het bouwen van twaalf appartementen, 14-1864WB, 22-12-2014 (WB01)

6212 AA, Prins Bisschopsingel 9-11, het maken van een doorbraak / verbinding op de eerste verdieping, 14-1871WB, 19-12-2014 (WB01)

6212 BA, Aylvalaan 9 E, het kappen van een boom in de voortuin, 14-1880WB, 27-12-2014 (WB01)

6212 EJ, Mosasaurusweg 17, het kappen van een blauwspar, 14-1715WB, 23-12-2014 (WB02)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 21, het verzoek tot legaliseren van een serre aan de achterzijde van de woning, 14-1559WB, 23-12-2014 (WB08)

6215 AC, Tongerseweg 344, het laten kappen/rooien van vijf bomen, 14-1531WB, 29-12-2014 (WB03)

6215 BB, Herculeshof 9-11, het plaatsen van drie ramen aan de achterzijde van het pand, 14-1888WB, 24-12-2014 (WB01)

6215 EV, Muzenhof 23, het plaatsen van een dakkapel, 14-1853WB, 19-12-2014 (WB01)

6215 JA, Hazendanslaan 8, het kappen van een boom in de achtertuin, 14-1881WB, 28-12-2014 (WB01)

6215 JR, Waltwilderstraat 7, het uitbouwen van de slaapkamer op het dakterras aan de voorzijde woning op de eerste verdieping, 14-1883WB, 22-12-2014 (WB01)

6216 **, Dousbergweg ongenummerd, 74 vakantiewoningen t.b.v. het realiseren van een vakantieresort, bouwfase 1, 14-1865WB, 19-12-2014 (WB01)

6216 CE, Brusselsepoort 1, het plaatsen van nieuwe handelsreclame op de gevel, 14-1894WB, 30-12-2014 (WB01)

6216 PV, Vleeshouwersdreef 42, het kappen van een boom in de voortuin, 14-1683WB, 24-12-2014 (WB08)

6219 NG, Bosscherweg ongenummerd, het rooien van de beplanting, 14-1889WB, 22-12-2014 (WB01)

6219 PA, Fort Willemweg 1, het bekleden van de nieuwe buitengevel met staalplaten en het vernieuwen van de bestrating, 14-1893WB, 23-12-2014 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 19, het plaatsen van twee dubbelzijdige haakse reclames onverlicht en één vinyl tekst, 14-1663WB, 29-12-2014 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 33 C06, het plaatsen van handelsreclame aan de gevel, 14-1473WB, 23-12-2014 (WB08)

6221 BX, Bourgognestraat 22-22A, het vervangen van de leien dakbedekking aan de achterzijde van het pand, 14-1768WB, 23-12-2014 (WB02)

6221 BZ, Bourgognestraat 60, het herstellen van de voor- en achtergevel en tuinmuren, 14-1770WB, 29-12-2014 (WB02)

6221 ER, Wycker Smedenstraat 11, het slopen van binnenwanden, wijzigen gevelopeningen en vernieuwen dak, 14-1892WB, 24-12-2014 (WB01)

6222 EB, Dolmansstraat 51, het aanpassen van de omgevingsvergunning mbt het brandveilig gebruik, 14-1217WB, (WB05)

6222 NL, Ankerkade 111, het plaatsen van een tijdelijke opslagtent, 14-1856WB, 19-12-2014 (WB01)

6222 PC, Klipperweg 12, het uitbreiden van industriehal 3, 14-1861WB, 19-12-2014 (WB01)

6222 XL, Kasteel Hillenraadweg 21 A t/m 71D, het bevestigen van doeken in frame aan de zijkant van de flats, 14-1866WB, 22-12-2014 (WB01)

6223 **, Geneinde ongenummerd, het kappen van drie bomen, 14-1728WB, 23-12-2014 (WB02)

6223 GN, Sterkenbergweg 26 en 30, het wijzigen van de bestemming van maatschappelijk in wonen, 14-1882WB, 28-12-2014 (WB01)

6225 BJ, Van Slijpestraat 13-15, het kappen en herplanten van een boom, 14-1837WB, 29-12-2014 (WB02)

6225 EE, Ambyerstraat Noord 46, het inbouwen van een Domino's Pizza filiaal in een bestaand gebouw, 14-1603WB, 29-12-2014 (WB03)

6225 HK, Vlierhoven 102, het maken van een aanbouw aan de bestaande eetkamer, 14-1878WB, 24-12-2014 (WB01)

6225 ND, Bodemsweg 3, het maken van vier nieuwe dubbele deuren en een nieuw raam, 14-1648WB, 29-12-2014 (WB03)

6226 **, Bergerstraat ongenummerd, het bouwen van een woning en aanpassen bestaande in- en uitrit, 14-1661WB, 30-12-2014 (WB04)

6227 BZ, Hoek Einsteinstraat/Burg. Kessensingel, het bouwen van een gezondheidscentrum, 14-1898WB, 30-12-2014 (WB01)

6227 RZ, Langwaterstraat 30, het veranderen van de bestemming van wonen naar kamergewijze bewoning, 14-1873WB, 21-12-2014 (WB01)

6228 GH, Holdaal 46, het kappen van een boom in de achtertuin, 14-1879WB, 27-12-2014 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01:

Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03, WB04:

Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08:

Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB05:

Deze plannen liggen vanaf 12 januari 2015 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken.

Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerp-besluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerp-besluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

 Categorie WB07:

Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.