Mededelingen/bekendmakingen week 06 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CW, Grote Staat 2, realisatie nieuwe winkelpui binnen bestaande hardstenen kader, 15-0150WB, 27-01(WB01)

6211 DS, Mosae Forum 46, maken doorbraak op eerste verdieping winkelpand, 14-1619WB, 29-01(WB02)

6211 GN, Wolfstraat 4, vervangen bestaande lichtreclame-uitingen, 14-1820WB, 27-01(WB02)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 29, plaatsen nieuwe reclame aan gevel en schilderen gevel, 15-0094WB, 20-01(WB01)

6211 GX, Minckelersstraat 13, wijzigen woon- naar winkelfunctie, 14-1836WB, 28-01(WB02)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 25, vervangen zinken goot en herstellen twee schoorstenen, 14-1877WB, 29-01(WB02)

6211 HV, Maastrichter Heidenstraat 7, wijzigen twaalf kamers met gemeenschappelijke ruimte naar dertien woningen, 15-0108WB, 21-01(WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 16-18, verbouwen, uitbreiden en realiseren appartementen, 14-1645WB, 29-01(WB03)

6211 KG, Nieuwenhofstraat ongenummerd. (plein nabij nummer 2), kappen plataan, 14-1565WB, 29-01(WB08)

6211 LC, Vrijthof 11, plaatsen parasol terras, 14-1536WB, 26-01(WB08)

6211 LC, Vrijthof 11, plaatsen zonnescherm en heater gevel, 14-1775WB, 26-01(WB08)

6211 LS, Abtstraat 2, kappen bomen, 15-0073WB, 16-01(WB01)

6211 NL, Sint Nicolaasstraat 7, wijzigen puien in voorgevel en aanpassen interne indeling, 15-0133WB, 27-01(WB01)

6211 NP, Sint Nicolaasstraat 58, aanvraag ontheffing bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 15-0119WB, 23-01(WB01)

6211 PL, Statensingel 13, verbouwen woonhuis met loggia, 15-0126WB, 24-01(WB01)

6211 PP, Statensingel 175, gevelonderhoud, 15-0109WB, 22-01(WB01)

6211 SW, Grote Gracht 20, vernieuwen voorgevel, aanpassen achtergevel en interne verbouwing, 14-1635WB, 28-01(WB02)

6212 AL, Lage Kanaaldijk 98, uitbreiden eerste verdieping achterzijde woonhuis, 14-1810WB, 28-01(WB03)

6212 BA, Aylvalaan 9 E, kappen boom voortuin, 14-1880WB, 26-01(WB02)

6212 HC, Laan van Brunswijk 49, verbouwen woonhuis, 15-0147WB, 26-01(WB01)

6213 AL, Bieslanderweg 60, kappen Prunus cerasifera Nigra, 15-0045WB, 22-01(WB02)

6213 CD, Athoslaan 12, realiseren extra woonruimte boven bestaande garage/berging, 15-0093WB, 20-01(WB01)

6213 CP, Porthoslaan 85, kappen notenboom, 15-0145WB, 28-01(WB01)

6214 AE, Hertogsingel 48, verzoek ontheffing bestemmingsplan voor gebruik pand als kamergewijze verhuur, 15-0115WB, 22-01(WB01)

6214 PA, Sint Annadal 1, Deurkozijn voor te slopen aanbouw, 15-0091WB, 20-01(WB01)

6215 AC, Tongerseweg 344, laten kappen/rooien vijf bomen, 14-1531WB, 23-01(WB02)

6215 EV, Muzenhof 23, plaatsen dakkapel, 14-1853WB, 21-01(WB02)

6215 JA, Hazendanslaan 8, kappen boom achtertuin, 14-1881WB, 26-01(WB02)

6215 SH, Cupidohof ter hoogte van huisnummer 2, kappen vijf bomen, 15-0097WB, 20-01(WB01)

6215 SH, Cupidohof thv huisnr. 2, kappen vijf bomen, 15-0097WB, 28-01(WB02)

6216 BW, Via Regia 175, wijzigen Esso Synergy reclameaanduidingen op afleverzuilen en prijzenbord, 14-1828WB, 28-01(WB03)

6216 XB, Silexstraat 41, plaatsen tijdelijke school units, 15-0138WB, 23-01(WB01)

6217 JC, Sint Lucassingel 70, realiseren aanbouw huidige hoofdgebouw, 14-1561WB, 26-01(WB03)

6217 KL, Pastoor Habetsstraat 49, herinrichten en uitbreiden pand, 14-1846WB, 27-01(WB02)

6219 NG, Bosscherweg ongenummerd, oprichten camperplaats, 14-1710WB, 29-01(23)

6221 CC, Alexander Battalaan 81, uitvoeren onderhoudswerkzaamheden, 15-0122WB, 22-01(WB01)

6221 CK, Lage Barakken 22, verbouwen woongebouw met twee appartementen naar drie appartementen, 15-0092WB, 20-01(WB01)

6221 EN, Oeverwal 10, 11 en 12, vervangen kozijnen, 14-1701WB, 26-01(WB02)

6221 EZ, Cörversplein 5, verbouwen pand, 14-1737WB, 26-01(WB03)

6221 EZ, Cörversplein/Oeverwal, herinrichten gebied door opheffen parkeervakken, herbestrating, kappen bomen, herbeplanting en aanbrengen fietsenstalling, 15-0090WB, 20-01(WB01)

6222 NK, Sleperweg 31, uitbreiden bedrijfsgebouw en herinrichten gloeiproces, 14-1546WB, 28-01(WB02)

6223 BK, Kerkstraat 11, overnemen bestaande café, 14-1705WB, 29-01(23)

6225 **, Hazelaarhoven/Vlierhoven ongenummerd, het bouwen van acht woningen, 14-1695WB, 23-01(WB03)

6225 EE, Ambyerstraat Noord 46, inbouwen Domino's Pizza filiaal in bestaand gebouw, 14-1603WB, 27-01(WB02)

6225 EJ, Ambyerstraat Noord 194 ABC, vervangen draaiende delen in kozijnen en maken doorvoer voor mechanische ventilatie, 15-0142WB, 26-01(WB01)

6225 ND, Bodemsweg 3, maken vier nieuwe dubbele deuren en nieuw raam, 14-1648WB, 27-01(WB02)

6226 BR, Wethouder van Caldenborghlaan 35, kappen negen bomen, 15-0135WB, 27-01(WB01)

6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 41, vervangen bestaande overkapping door tuinkamer, 14-1811WB, 29-01(WB03)

6226 BS, Wethouder van Caldenborghlaan 45, plaatsen bewegwijzeringsbord binnenterrein, 15-0151WB, 29-01(WB01)

6226 WP, Haagdoorn 5, wijzigen dakhelling voorzijde van garage naar 60%, 14-1732WB, 26-01(WB02)

6227 AW, Mathijs Heugenstraat 18, wijzigen winkelfunctie in haarstudio, 14-1805WB, 27-01(WB02)

6227 BN, Dorpstraat 30 A, plaatsen toegangsdeur in buitengevel, 15-0098WB, 21-01(WB01)

6227 CL, Steegstraat 8, verbouwen grondgebonden woning in twee zelfstandige appartementen., 14-1518WB, 26-01(WB02)

6227 CT, De Leim 8, aanbrengen reclame, 14-1692WB, 26-01(WB08)

6227 CT, De Leim 9, plaatsen vier buitenunits op het dak van HEMA filiaal, 14-1777WB, 26-01(WB02)

6228 KD, Schuttendaal 8, verbreden garage voor opslag, 15-0117WB, 22-01(WB01)

6228 KD, Schuttendaal 8, verbreden garage voor opslag, 15-0117WB, 27-01(WB02)

6229 HG, P. Debyelaan, kappen veertien bomen voor aanvliegroute traumahelikopter, 15-0096WB, 27-01(WB02)

6229 HG, P. Debyelaan, kappen veertien bomen voor aanvliegroute traumahelikopter, 15-0096WB, 20-01(WB01)

6229 VN, Gronsvelderweg 77, realiseren/plaatsen nieuwe woonwagen, 15-0008WB, 27-01(WB02)

6229 VV, Termileslaan 149, vervangen haag door stenen muur, 15-0149WB, 28-01(WB01)

Oranjeplein 201 tot en met 274, vervangen kozijnen oost- en westgevel, 15-0124WB, 23-01(WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).