Mededelingen/bekendmakingen week 10 2016

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CA, Kleine Gracht 11, het een op een vervangen zinken dakgoot aan voorkant, licht onderhoud werkzaamheden pannen dak, 16-0458WB, 25-2 (WB01)
6211 CK, Markt 30, het plaatsen van terrasschotten, 16-0474WB, 25-2 (WB01)
6211 CL, Markt 60-61, het splitsen van de bovenwoning van Markt 61 en het wijzigen van de ontsluiting van de woonfunctie via Markt 60, 16-0525WB, 1-3 (WB01)
6211 CW, Grote Staat 24, een sloopmelding voor nieuw interieur, 16-0481WB, 26-2 (WB01)
6211 CX, Grote Staat 42, het verbouwen van een winkelpand, 16-0522WB, 1-3 (WB01)
6211 ES, Maastrichter Brugstraat 35, het verwijderen en herplaatsen van winkellogo, 16-0469WB, 25-2 (WB01)
6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 19, het renoveren van het voegwerk in de achtergevels, 16-0438WB, 24-2 (WB01)
6211 HL, Sint Bernardusstraat 12, het plaatsen van een lichtreclame boven de entree van het restaurant en de gevel voorzien van twee armaturen, 16-0440WB, 24-2 (WB01)
6211 JD, Tafelstraat 13, het herinrichten en restaureren van het pand, 16-0210WB, 26-2 (WB02)
6211 JH, Grote Looiersstraat 19A01 tot en met 19D33, het renoveren van het interieur en het wijzigen van het woongebouw, 15-3211WB, 1-3 (WB03)
6211 KP, Lenculenstraat 21, het plaatsen van zonnepanelen op de woning, 16-0456WB, 25-2 (WB01)
6211 NC, Hertogsingel 9B, het wijzigen van de bestemming kantoor naar fysiotherapie-praktijk, 16-0388WB, 24-2 (WB02)
6211 NR, Jekerstraat 13, het splitsen van een woning, 16-0466WB, 25-2 (WB01)
6211 NT, Jekerstraat 12, het legaliseren van de woningsplitsing in vier kamers en een appartement, 16-0439WB, 24-2 (WB01)
6211 NW, Kruisherengang 4, het verbouwen van de bestaande gebouwen tot negen appartementen, 16-0482WB, 26-2 (WB01)
6211 PC, Brusselsestraat 89, het herinrichten van het pand tot elf woningen, 15-3246WB, 29-2 (WB03)
6211 RS, Capucijnenstraat 60B, het wijzigen van de woning in kamerverhuur in het kader van de overgangsregeling voor drie studenten, 16-0447WB, 24-2 (WB01)
6211 RT, Capucijnenstraat 118, het kappen van een picea abies, 16-0513WB, 1-3 (WB01)
6212 AG, Lage Kanaaldijk 27, het legaliseren van de woningsplitsing in drie appartementen, 16-0483WB, 26-2 (WB01)
6212 AH, Lage Kanaaldijk 62, het kappen van vijftien beukenbomen, 16-0059WB, 24-2 (WB02)
6212 CC, Papenweg 5, het verbouwen van een gemeentelijk monument, 16-0444WB, 24-2 (WB01)
6212 ET, Luikerweg 27 B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0491WB, 29-2 (WB01)
6212 ET, Luikerweg 27A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0488WB, 29-2 (WB01)
6212 XS, Hoge Kanaaldijk 60, het kappen van twee bomen, 16-0400WB, 1-3 (WB08)
6213 GK, Chablislaan 2, het kappen van twee naaldbomen, twee berken en een beuk, 16-0501WB, 29-2 (WB01)
6214 AL, Volksplein 18, het wijzigen van de bestemming in studentenkamers, 15-3217WB, 25-2 (WB03)
6214 AN, Volksplein 43, het wijzigen van de bestemming woonhuis in kamerverhuur, 16-0396WB, 24-2 (WB02)
6214 BB, Tongerseweg 60B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0508WB, 1-3 (WB01)
6214 BD, Tongerseweg 134, het verbouwen van het pand voor kamergewijze verhuur, 16-0526WB, 1-3 (WB01)
6214 BH, Tongerseplein 7, het wijzigen van het bestemmingsplan, het aanpassen van de parkeerberekening, 16-0058WB, 26-2 (WB02)
6214 PA, Sint Annadal 12B, het wijzigen van een woonappartement in kamerverhuur, 16-0376WB, 24-2 (WB02)
6214 PB, Sint Annadal 18, het legaliseren van het pand voor verhuur aan derden, 16-0464WB, 25-2 (WB01)
6214 PW, Meester Ulrichweg 65A en 65B, het legaliseren van de woningomzetting naar kamerverhuur, 16-0468WB, 25-2 WWB01)
6214 RB, Pastoor Wijnenweg 3, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0449WB, 24-2 (WB01)
6214 VG, Seringenstraat 7, het legaliseren van een studentenpand, 16-0451WB, 24-2 (WB01)
6215 GB, Valeriushof 13B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0517WB, 1-3 (WB01)
6216 **, Dousbergweg ongenummerd, de bouw van 46 vakantiewoningen Resort Maastricht Fase 2, 15-3045WB, 25-2 (WB02)
6216 BR, Via Regia 113A, het wijzigen van een bestaand appartement in vier eenheden voor kamerverhuur, 15-3242WB, 29-2 (WB02)
6216 NZ, Glazeniersdreef 54, het uitbreiden van de verblijfsruimte aan de achterzijde, 15-3137WB, 24-2 (WB03)
6216 RH, Tinnegietersdreef 36C, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0518WB, 1-3 (WB01)
6216 VZ, Opalinestraat 40, het kappen van bomen voor nieuwbouw school, 16-0215WB, 25-2 (WB02)
6217 JE, Bilserbaan 51A en 51B, het wijzigen van de bestemming naar kamerverhuur, 16-0503WB, 29-2 (WB01)
6217 JZ, Via Regia 170, het plaatsen van een compressorruimte en afleverzuil en de aanleg van een ondergronds leidingwerk, 15-2573WB, 1-3 (WB08)
6217 LG, Holsteinbastion 15, een legalisatie van kamerverhuur, 16-0523WB, 1-3 (WB01)
6218 HP, van Akenweg 86, het aanleggen van een inrit, 16-0258WB, 24-2 (WB02)
6219 NN, Jaagpad West 15, het legaliseren van de al gebouwde schuur met carport, 15-3113WB, 26-2 (WB02)
6219 NN, Jaagpad West 5, het legaliseren van de schuur, 15-3156WB, 29-2 (WB02)
6219 PE, Cabergerweg 7, het plaatsen van een hekwerk, 16-0475WB, 25-2 (WB01)
6221 AK, Louis Loyensstraat 10, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0443WB, 24-2 (WB01)
6221 AK, Louis Loyensstraat 2, het legaliseren van de kamerverhuur/woningomzetting, 16-0460WB, 25-2 (WB01)
6221 AV, Sint Maartenslaan 17, het splitsen van de bovenwoning in vier kamers en twee appartementen, 15-3226WB, 24-2 (WB03)
6221 AV, Sint Maartenslaan 23A, het wijzigen van de bovenwoning naar kamergewijze verhuur, 16-0441WB, 24-2 (WB01)
6221 BD, Parallelweg 50B, het legaliseren van een woning, 15-3220WB, 1-3 (WB03)
6221 BL, Wilhelminasingel 108-110 en Lage Barakken 67, het verbouwen van het kantoor tot twintig appartementen, 15-3202WB, 25-2 (WB02)
6221 BT, Stationsplein 27, het renoveren van de bestaande toiletgroep, 16-0461WB, 25-2 (WB01)
6221 TK, Hubert Parisstraat 6, het legaliseren van kamergewijze verhuur en het maken van een aanbouw, 16-0462WB, 25-2 (WB01)
6221 VA, Duitsepoort 23A en 23B, het wijzigen van de bestemming naar kamerverhuur, 16-0502WB, 29-2 (WB01)
6222 ED, Dolmansstraat 66, het legaliseren van vier niet-zelfstandige wooneenheden, 16-0345WB, 24-2 (WB02)
6222 NL, Ankerkade 153, het bouwen van een pand in twee lagen, 16-0493WB, 29-2 (WB01)
6222 NL, Ankerkade 71, het plaatsen van een overkapping boven een bestaande kraanbaan, 16-0219WB, 25-2 (WB02)
6224 CP, President Rooseveltlaan 215A01, het kappen van een loofboom, 16-0478WB, 26-2 (WB01)
6224 EM, Voltastraat 30A, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-0489WB, 29-2 (WB01)
6224 HE, Koning Childebertstraat 11, het legaliseren van woning naar kamerverhuur, 16-0486WB, 26-2 (WB01)
6224 JA, Scharnerweg 1, een aanvraag woningsplitsing, 16-0515WB, 1-3 (WB01)
6224 JB, Scharnerweg 91, woningsplitsing (het betreft hier een legalisatie van de situatie), 15-2704WB, 10-3 (WB05)
6224 JJ, Scharnerweg 90, het legaliseren van de appartementenverhuur, 16-0497WB, 29-2 (WB01)
6224 KA, Nassaulaan 4B, het wijzigen van woning in kamerverhuur, 16-0426WB, 24-2 (WB02)
6224 KR, Oranjeplein 87 en 88, het verbouwen van kantoor naar woning, 16-0480WB, 26-2 (WB01)
6224 LE, Heerderweg 20, het wijzigen van het bestemmingsplan, 16-0511WB, 1-3 (WB01)
6224 LV, Sint Gerardusweg 50, het plaatsen van reclameborden, 16-0476WB, 25-2 (WB01)
6224 XM, Kolonel Millerstraat 65, het vervangen van draaidelen en vast glas in bestaand kozijn, 16-0477WB, 25-2 (WB01)
6225 DL, Baanderthoeve 22, het verleggen van de inrit naar de kant van de Severenstraat, 16-0498WB, 29-2 (WB01)
6226 AE, Koning Clovisstraat 7A, een aanvraag legalisatie kamerverhuur, 16-0509WB, 1-3 (WB01)
6226 AZ, Ambyerstraat Zuid 56A en B, een aanvraag legalisatie kamerverhuur, 16-0510WB, 1-3 (WB01)
6226 BL, Padualaan 28, het maken van dakkapellen aan de voor- en achtergevel, een atelier in de zolderruimte en het vervangen van de vlizotrap door een vaste trap, 15-3248WB, 29-2 (WB03)
6226 BR, Wethouder van Caldenborghlaan 35 en 35A, het legaliseren van kamerverhuur, 16-0078WB, 29-2 (WB03)
6226 BR, Wethouder van Caldenborghlaan 27, het omzetten van woning naar kamerverhuur, 16-0465WB, 25-2 (WB01)
6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 8, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0022WB, 26-2 (WB03)
6226 CC, Mockstraat 54, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0495WB, 29-2 (WB01)
6226 EX, Adelbert van Scharnlaan R20, het wijzigen van woonappartement in kamerverhuur, 16-0293WB, 24-2 (WB02)
6226 EZ, Adelbert van Scharnlaan S6, het wijzigen van het woonappartement in kamerverhuur, 16-0292WB, 24-2 (WB02)
6226 HR, Akersteenweg 23, de bestaande appartementen voorzien van brandcompartimentering, 16-0500WB, 29-2 (WB01)
6227 AT, Demertstraat 118A01 en 118A02, het legaliseren van de al begonnen kamerverhuur en woningverhuur, 16-0454WB, 24-2 (WB01)
6227 DA, Zilvermeeuwstraat 15, het plaatsen van twee dakkapellen op een woonwagen, 16-0467WB, 25-2 (WB01)
6227 DA, Zilvermeeuwstraat 15, het plaatsen van twee dakkapellen op een woonwagen, 16-0467WB, 29-2 (WB02)
6227 SP, Oude Kerkstraat 27, het wijzigen van de bestemming en het legaliseren van de uitbreiding, 16-0507WB, 1-3 (WB01)
6227 XB, Schepen de Wicstraat 46, het wijzigen van de bestemming tot kamergewijze verhuur, 15-3154WB, 1-3 (WB03)
6229 BC, Oude Maasstraat 33, het omzetten van kamers naar appartementen, 16-0527WB, 1-3 (WB01)
6229 EA, Jac Thijssedomein 26, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0448WB, 24-2 (WB01)
6229 HX, P Debyelaan 25, het plaatsen van een nieuwe luifel voor de spoedeisende hulp en het maken van een nieuwe decontaminatieruimte, 16-0453WB, 24-2 (WB01)
6211 NT, Jekerstraat 12, het legaliseren van de woningsplitsing in vier kamers en een appartement, 16-0439WB, 1-3 (WB02)
6212 HD, Laan van Brunswijk 75, het vervangen van twee bestaande raamkozijnen, 15-3116WB, 1-3 (WB03)
6214 **, Trichterveld, Java-, Molukken-, Bali-, Celebesstraat en Bataviaplantsoen, het bouwen van negentien woningen (vervangende nieuwbouw), 15-3239WB, 22-2 (WB03)
6212 ET, Luikerweg 29, het wijzigen van de woning naar kamergewijze verhuur en het realiseren van een dakterras, 15-3041WB, 25-2 (WB02)
6216 VZ, Opalinestraat 40, het kappen van bomen voor nieuwbouw school, 16-0215WB, 25-2 (WB02)
6226 NE, Bemelerweg 92, het realiseren van een tribune, 16-0457WB, 1-3 (23)
6221 AA, Nieuweweg 35, AA093500674, 16-0039BM, 17-02-2016 (BM05)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
BM05  Melding ingediend saneringsplan inzake de Wet bodembescherming
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 11 maart zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM05: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.