Mededelingen/bekendmakingen week 11 2016

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Remisepavé, De Vloeienwacht, Maagdendries en Lindenkruis, het nieuw bouwen van woningen, 16-0582WB, 7-3 (WB01)
6211 AN, Hoogbeeltplein 138, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0616WB, 8-3 (WB01)
6211 AW, Boschstraat 105A, een interne verbouwing van het pand, 16-0346WB, 7-3 (WB02)
6211 CE, Gubbelstraat 4, het veranderen van onderdelen van de bestaande puien op de begane grond, 16-0622WB, 8-3 (WB01)
6211 CW, Grote Staat 24, het leeghalen van de bestaande winkel en het plaatsen van nieuwe meubels, lamellenplafond, voorzetwanden en een rolluik, 16-0574WB, 4-3 (WB01)
6211 EH, Muntstraat 29-31 en Mariastraat 25, het realiseren van tien appartementen op de verdiepingen van de panden Muntstraat 29-31 en Mariastraat 25, 16-0560WB, 3-3 (WB01)
6211 EL, Hoenderstraat 17, een ontheffing van het bestemmingsplan, 15-2802WB, 8-3 (WB02)
6211 HG, Graanmarkt 3, het plaatsen van parasolvoeten, 16-0035WB, 8-3 (WB02)
6211 HH, Onze Lieve Vrouwewal 13, het verbouwen van het souterrain voor short stay -14-0798WB, 15-2666WB, 2-3 (WB02)
6211 HL, Sint Bernardusstraat 12, het plaatsen van lichtreclame, 16-0535WB, 2-3 (WB01)
6211 HR, Koestraat 7, het plaatsen van twee terrasverwarmers, 16-0591WB, 7-3 (WB01)
6211 KP, Lenculenstraat 7A, 7B, 7C, 7D, een aanvraag voor project veilige kamers/woningsplitsing, 15-2454WB, 4-3 (WB02)
6211 KW, Kapoenstraat 26-28, een aanvraag voor het project veilige kamers, 15-2447WB, 3-3 (WB02)
6211 LD, Vrijthof 14, het plegen van onderhoud aan de kozijnen, 15-2756WB, 3-3 (WB02)
6211 NK, Calvariestraat 42, het wijzigen van de bestemming naar kamerverhuur, 16-0417WB, 7-3 (WB02)
6211 NN, Sint Nicolaasstraat 18, het kappen van drie bomen, 16-0578WB, 4-3 (WB01)
6211 NR, Jekerstraat 7/Brusselsestraat 95A, AA093501794, 16-0043BM, 25-2 (BM07)
6211 NT, Jekerstraat 12, het legaliseren van de woningsplitsing in vier kamers en een appartement, 16-0439WB, 1-3 (WB02)
6211 NV, Jekerstraat 84, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-0621WB, 8-3 (WB01)
6211 PB, Brusselsestraat 27, het legaliseren van de bestaande kamerverhuur, 16-0608WB, 8-3 (WB01)
6211 PC, Brusselsestraat 57 en Kruisherengang 2, het splitsen van de woning, 16-0590WB, 7-3 (WB01)
6211 PE, Brusselsestraat 28, het verbouwen van de winkel en bovenwoning tot zeven zelfstandige wooneenheden, 16-0571WB, 4-3 (WB01)
6211 PG, Brusselsestraat 72, het veranderen van de gevel en het legaliseren van de bestaande handelsreclame, 16-0620WB, 8-3 (WB01)
6211 RB, Herbenusstraat 67, het wijzigen van woning naar kamergewijze verhuur, 16-0615WB, 8-3 (WB01)
6211 RS, Capucijnenstraat 70A, een ontheffing van het bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 16-0136WB, 7-3 (WB02)
6211 SR, Grote Gracht 27, het legaliseren van één woning naar drie woningen, 16-0547WB, 3-3 (WB01)
6211 ST, Grote Gracht 29, het splitsen van de woning in verband met kamergewijze verhuur, 16-0587WB, 7-3 (WB01)
6211 TE, Sint Servaasklooster 32, het herinrichten van het pand in verband met de omzetting in wooneenheden, 16-0569WB, 4-3 (WB01)
6212 AP, Graaf van Waldeckstraat 28, het herinrichten van de begane grond en het plaatsen van een gevelkozijn, 16-0550WB, 3-3 (WB01)
6212 BH, Sint Hubertuslaan 27, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0606WB, 8-3 (WB01)
6212 CA, Sint Willibrordusstraat 19, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 16-0580WB, 7-3 (WB01)
6212 EL, Mosasaurusweg 22, het uitbreiden van het pand, 16-0583WB, 7-3 (WB01)
6212 ET, Luikerweg 29, het wijzigen van de woning naar kamergewijze verhuur en het realiseren van een dakterras, 15-3041WB, 25-2 (WB02)
6212 HD, Laan van Brunswijk 75, het vervangen van twee bestaande raamkozijnen, 15-3116WB, 1-3 (WB03)
6213 BV, Aramislaan 86, het uitbreiden van de bestaande garage, 15-2771WB, 8-3 (WB02)
6213 EG, Médoclaan 180, het maken van een nieuwe uitrit voor de parkeerplaats bij de bestaande woning, 16-0148WB, 8-3 (WB08)
6213 GA, Tongerseweg 57, het realiseren van commerciële ruimten in het garagegebouw en het ketelhuis, 15-1776WB, 7-3 (WB07)
6213 HE, Pletzersstraat 3A, het wijzigen van een woonappartement naar kamergewijze verhuur, 16-0281WB, 8-3 (WB02)
6214 AA, Sint Annalaan 19A, een aanvraag legalisatie kamerverhuur, 16-0595WB, 7-3 (WB01)
6214 AC, Koningin Emmaplein 12, het splitsen van de woning en omzetten naar kamerverhuur, 16-0596WB, 7-3 (WB01)
6214 AE, Hertogsingel 58C, het plaatsen van een vaste trap naar de horecaruimte op de eerste verdieping, 16-0604WB, 8-3 (WB01)
6214 AE, Hertogsingel 58C, het vervangen van een bestaand kozijn op de begane grond, 16-0610WB, 8-3 (WB01)
6214 AH, Brandenburgerplein 13A, het wijzigen van de begane grond naar kamerverhuur, 16-0589WB, 7-3 (WB01)
6214 PA, Sint Annadal 15 P, het wijzigen van een woonappartement in kamerverhuur in het kader van de overgangsregeling (verhuurd voor 21 mei 2013) voor drie studenten, 16-0294WB, 8-3 (WB02)
6214 PM, André Severinweg 18, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-0393WB, 3-3 (WB02)
6215 AD, Tongerseweg 390, het bouwen van een meterkast voor café en bovenwoning, 16-0613WB, 8-3 (WB01)
6215 EA, Titanenhof 31, het plaatsen van een overkapping met berging, 16-0549WB, 3-3 (WB01)
6215 EA, Titanenhof 31, het plaatsen van een overkapping met berging, 16-0549WB, 4-3 (WB02)
6215 TV, Planetenhof 145, het kamergewijze verhuur van het woonhuis, 16-0162WB, 4-3 (WB02)
6216 BV, Via Regia 145D, het wijzigen van woonappartement in kamerverhuur, 16-0135WB, 4-3 (WB02)
6216 SX, Kremersdreef 4B, het wijzigen van de woning in kamerverhuur, 16-0108WB, 2-3 (WB02)
6216 TJ, Schippersdreef 2C, het legaliseren van de woningomzetting in kamerverhuur voor vier kamers, 16-0531WB, 2-3 (WB01)
6216 VV, Opalinestraat 25, het realiseren van een studentenkamer, 16-0568WB, 4-3 (WB01)
6217 **, Koraalstraat ongenummerd, het bouwen van 39 grondgebonden woningen in en rondom de Koraalstraat, 16-0565WB, 4-3 (WB01)
6217 **, Koraalstraat, het kappen van bomen voor het nieuwe bouwplan Koraalstraat, 16-0558WB, 3-3 (WB01)
6217 HD, Brusselseweg 410, een aanvraag legalisatie kamerverhuur, 16-0598WB, 8-3 (WB01)
6217 HP, Edmond Jasparstraat 28 B, het wijzigen van het woonappartement in kamergewijze verhuur, 16-0276WB, 7-3 (WB02)
6217 JS, Via Regia 20D, het wijzigen van de bestemming woonappartement in kamerverhuur, 16-0111WB, 3-3 (WB03)
6217 KC, Sint Annalaan 64A, het wijzigen van woonappartement tot kamerverhuur voor vier studenten, 16-0110WB, 3-3 (WB03)
6217 KC, Sint Annalaan 64A, het wijzigen van woonappartement tot kamerverhuur voor vier studenten, 16-0110WB, 4-3 (WB02)
6217 KH, Statensingel 144A en 144B , het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0552WB, 3-3 (WB01)
6217 KH, Statensingel 144A en B, een aanvraag legalisatie kamerverhuur, 16-0538WB, 2-3 (WB01)
6217 KX, Joseph Hollmanstraat 51B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0585WB, 7-3 (WB01)
6217 LG, Holsteinbastion 11, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 16-0624WB, 8-3 (WB01)
6219 **, Lage Frontweg 1, AA093500395, 16-0044BM, 29-2 (BM01)
6219 AA, Bosscherweg 163, het legaliseren van de bestaande toestand, 16-0626WB, 8-3 (WB01)
6219 NN, Jaagpad West 12, het legaliseren van een erfafscheiding, 15-3155WB, 2-3 (WB03)
6221 AA, Nieuweweg 35, het veranderen en uitbreiden van hal C onderhoudsbedrijf NedTrain, 15-3124WB, 3-3 (WB02)
6221 BE, Wilhelminasingel 3F, het aanpassen van de indeling van de vier kozijnen, 16-0230WB, 8-3 (WB02)
6221 ED, Wycker Brugstraat 26, het transformeren van de kantoorruimte naar woonruimte, 15-2891WB, 8-3 (WB02)
6221 EH, Rechtstraat 87, het legaliseren van drie appartementen, 16-0536WB, 2-3 (WB01)
6221 EM, Wycker Pastoorstraat 11, het wijzigen van woning naar kamerverhuur, 16-0420WB, 2-3 (WB02)
6221 VA, Duitsepoort 23A en 23B, het wijzigen van de bestemming naar kamerverhuur, 16-0502WB, 7-3 (WB02)
6222 **, Nazarethweg 5, het verbouwen van de woning en de garages in vier apartementen, 16-0609WB, 8-3 (WB01)
6222 NE, Korvetweg 24, het verbouwen van het bestaande bedrijfspand waarbij de functies en de omvang van het gebouw ongewijzigd blijven, 15-3200WB, 2-3 (WB02)
6222 NL, Ankerkade 275, het uitbreiden van de activiteiten met de acceptatie en opslag van teerhoudend asfalt, 16-0222WB, 8-3 (WB02)
6222 VE, Kemenadeplein 6 en 6B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-0176WB, 7-3 (WB02)
6222 VL, Kasteel Kessenichstraat 51, het wijzigen van het bestemmingsplan, 16-0544WB, 3-3 (WB01)
6222 VP, Kasteel Daelenbroeckstraat 30, het kappen van vijf naaldbomen, 16-0566WB, 4-3 (WB01)
6224 AE, Meerssenerweg 187, het omzetten van de huidige woning naar kamerverhuur voor vier studenten, 16-0581WB, 7-3 (WB01)
6224 AE, Meerssenerweg 229, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur voor vijf kamers, 16-0212WB, 7-3 (WB02)
6224 EM, Voltastraat 28, het uitbreiden van het woonhuis, 15-3115WB, 4-3 (WB02)
6224 ER, Burgemeester van Oppenstraat 93, het legaliseren van het gebruik van het pand als kamerverhuur, 15-3178WB, 3-3 (WB02)
6224 HB, Merovingenstraat 45, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0185WB, 7-3 (WB02)
6224 JA, Scharnerweg 45, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-0617WB, 8-3 (WB01)
6224 KB, Nassaulaan 12E, het wijzigen van woonappartement in kamerverhuur, 16-0564WB, 3-3 (WB01)
6224 KC, Nassaulaan 20C, het wijzigen van het woonappartement in kamerverhuur, 16-0570WB, 4-3 (WB01)
6224 KR, Oranjeplein 87 en 88, het verbouwen van kantoor naar woning, 16-0480WB, 7-3 (WB02)
6224 LB, Heerderweg 89, een aanvraag legalisatie kamerverhuur, 16-0557WB, 3-3 (WB01)
6224 LH, Heerderweg 120, het legaliseren van een dakterras, 15-2993WB, 7-3 (WB02)
6224 XK, Generaal Marshall-laan 13, het vervangen van de zoldertrap, 16-0532WB, 2-3 (WB01)
6226 AG, Koning Clovisstraat 89A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0025WB, 3-3 (WB03)
6226 BD, Bergerstraat 66, het splitsen van de woning en de bestemming veranderen naar kamerverhuur, 16-0546WB, 3-3 (WB01)
6226 GM, Raadhuisstraat 14, het legaliseren van kamerverhuur, 16-0320WB, 3-3 (WB02)
6227 AL, Nijverheidsweg 13A, het legaliseren van kamerverhuur-woningomzetting, 16-0340WB, 7-3 (WB02)
6227 BG, Onder de Kerk 1, het reguleren van studentenhuisvesting in het woonhuis, 16-0579WB, 7-3 (WB01)
6227 BK, Dorpstraat 29, het wijzigen van de woning in kamerverhuur, 16-0530WB, 2-3 (WB01)
6227 RN, Haspengouw 22, een aanvraag legalisatie kamerverhuur, 16-0529WB, 2-3 (WB01)
6227 XB, Schepen de Wicstraat 40, de legalisatie van kamerverhuur, zijnde een woningomzetting, 15-3215WB, 7-3 (WB02)
6227 XB, Schepen de Wicstraat 46, het wijzigen van de bestemming tot kamergewijze verhuur, 15-3154WB, 3-3 (WB02)
6227 XP, Blanckenberghofstraat 47, het splitsen van het woonhuis naar woongebouw met een appartement en drie kamers, 16-0607WB, 8-3 (WB01)
6228 AT, Banniersborg 85, het kappen van een oude perenboom, 16-0528WB, 2-3 (WB01)
6229 **, Sint Michaelsweg - Lage Weerd 10, AA093502737, 16-0050BM, 07-3 (BM01a)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB07  Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
BM01 Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – (im)mobiele verontreiniging
BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging
BM07 Melding ingediend evaluatie en/of nazorgplan sanering inzake de Wet bodembescherming

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie BM01(a), BM07: Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet
formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.