Mededelingen/bekendmakingen week 12 2016

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CE, Gubbelstraat 4 tot en met 22, het veranderen van onderdelen van de bestaande puien op de begane grond, 16-0622WB, 8-3 (WB01)
6211 CS, Nieuwstraat 6-8, het wijzigen van de voorgevel, 16-0680WB, 14-3 (WB01)
6211 CV, Grote Staat 61, het plaatsen van een sticker op het raam aan de voorgevel, 16-0637WB, 10-3 (WB01)
6211 EL, Hoenderstraat 17, een ontheffing van het bestemmingsplan, 15-2802WB, 8-3 (WB02)
6211 EN, Kesselskade 51, het aanbrengen van letters op het raam en letters op de frontlijst van de gevel, 16-0026WB, 11-3 (WB02)
6211 GK, Maastrichter Smedenstraat 19, het toevoegen van reclame aan de buitengevel en het aanpassen van de buitengevel, 16-0632WB, 9-3 (WB01)
6211 HM, Achter de oude Minderbroeders 4, het wijzigen van de bestemming in studentenhuisvesting, 16-0654WB, 11-3 (WB01)
6211 KC, Sint Hubertuslaan 25, het realiseren van kamerverhuur, 16-0634WB, 10-3 (WB01)
6211 LL, Tongersestraat 27, het maken van een nieuwe ontsluiting voor de woning en een nieuwe indeling van de caféruimte, 16-0677WB, 14-3 (WB01)
6211 NG, Koningin Emmaplein 19, het vestigen van een kapsalon, 16-0630WB, 9-3 (WB01)
6211 NN, Sint Nicolaasstraat 18, het kappen van 3 bomen, 16-0578WB, 11-3 (WB02)
6211 NP, Sint Nicolaasstraat 48, het legaliseren van de omzetting van de woning naar studentenkamers, 16-0647WB, 11-3 (WB01)
6211 NV, Jekerstraat 84, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-0621WB, 14-3 (WB02)
6211 NV, Jekerstraat 84, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-0621WB, 8-3 (WB01)
6211 PB, Brusselsestraat 27, het legaliseren van de bestaande kamerverhuur, 16-0608WB, 8-3 (WB01)
6211 PC, Brusselsestraat 87, het realiseren van een woning, 16-0387WB, 9-3 (WB02)
6211 PP, Statensingel 165, het legaliseren van de woningsplitsing, 15-3245WB, 15-3 (WB02)
6211 RP, Capucijnenstraat 41C, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0679WB, 14-3 (WB01)
6211 RS, Capucijnenstraat 60B, het wijzigen van de woning in kamerverhuur in het kader van de overgangsregeling voor 3 studenten, 16-0447WB, 14-3 (WB02)
6212 BN, Glacisweg 69, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0670WB, 14-3 (WB01)
6212 BP, Glacisweg 28C, het aanbrengen van reclame, 16-0633WB, 10-3 (WB01)
6212 EW, Luikerweg 48, het vervangen van de dakkapellen en het raam aan de voorzijde, 16-0628WB, 9-3 (WB01)
6213 CH, d'Artagnanlaan 81, het legaliseren van een te grote ondergrondse tuinkamer, 16-0667WB, 14-3 (WB01)
6213 EG, Médoclaan 180, het maken van een nieuwe uitrit voor de parkeerplaats bij de bestaande woning, 16-0148WB, 8-3 (WB08)
6213 EW, Chambertinlaan 38, het kappen van drie bomen, 16-0681WB, 15-3 (WB01)
6214 AE, Hertogsingel 58C, het vervangen van bestaand een kozijn op de begane grond, 16-0610WB, 8-3 (WB01)
6214 PB, Sint Annadal 20D, het wijzigen van het woonappartement in kamerverhuur, 16-0309WB, 15-3 (WB02)
6214 SV, Ruttensingel 152, het legaliseren van zes woningen, 16-0009WB, 14-3 (WB03)
6215 AD, Tongerseweg 390, het bouwen van een meterkast voor café en bovenwoning, 16-0613WB, 8-3 (WB01)
6215 TM, Lutetiahof 8, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 16-0694WB, 15-3 (WB01)
6215 XB, Saturnushof 51, het legaliseren van de kamerverhuur/woningomzetting, 16-0418WB, 14-3 (WB02)
6215 XR, Apollohof 57, een uitbreiding van het woonhuis, 16-0684WB, 15-3 (WB01)
6216 EA, Beeldsnijdersdreef 201, het kappen van een berk, 16-0659WB, 11-3 (WB01)
6216 PE, Karbindersdreef 29, het kappen van een dennenboom, 16-0636WB, 10-3 (WB01)
 6217 **, Koraalstraat, het kappen van bomen voor het nieuwe bouwplan Koraalstraat, 16-0558WB, 10-3 (WB02)
6217 HD, Brusselseweg 410, een aanvraag legalisatie kamerverhuur, 16-0598WB, 8-3 (WB01)
6217 JR, Via Regia 8C, een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan van appartement naar kamergewijze verhuur voor 3 personen, 16-0663WB, 14-3 (WB01)
6217 JS, Via Regia 20D, het wijzigen van de bestemming woonappartement in kamerverhuur, 16-0111WB, 14-3 (WB02)
6217 JW, Via Regia 124D, het wijzigen van een woonappartement in kamerverhuur, 16-0133WB, 15-3 (WB02)
6217 LG, Holsteinbastion 11, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 16-0624WB, 8-3 (WB01)
6218 BZ, Vlieguutruwe 20, het kappen van een boom, 16-0660WB, 11-3 (WB01)
6219 AA, Bosscherweg 163, het legaliseren van de bestaande toestand, 16-0626WB, 8-3 (WB01)
6219 NN, Jaagpad West 23, het legaliseren van het gebouwde tuinhuisje, 16-0642WB, 10-3 (WB01)
6219 PC, Lage Frontweg 15 te Maastricht, AA093501635, 16-0041BM, 24-02-2016 (BM01a)
6221 AK, Louis Loyensstraat 2, het legaliseren van de kamerverhuur/woningomzetting, 16-0460WB, 14-3 (WB02)
6221 AP, Lyonnetstraat 4A en 4B, het verbouwen en uitbreiden van de twee woningen (legalisering), 16-0692WB, 15-3 (WB01)
6221 BP, Stationsstraat 18, het verbouwen en uitbreiden van het pand, 15-3223WB, 10-3 (WB03)
6221 BT, Stationsplein 27, het verbouwen van de bestaande toiletgroep, 16-0631WB, 9-3 (WB01)
6221 CA, Alexander Battalaan 21, het vervangen van de kozijnen, 16-0668WB, 14-3 (WB01)
6221 CR, Hoogbrugstraat 14, het oprichten van een tuinhuis/berging met dakterras, 15-3252WB, 9-3 (WB03)
6221 EN, Oeverwal 4, het verbouwen van de dienstwoning, 15-3146WB, 11-3 (WB02)
6221 TT, Bloemenweg 71A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0641WB, 10-3 (WB01)
6221 TT, Bloemenweg 71A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0641WB, 11-3 (WB02)
6221 VX, Theodoor Schaepkensstraat 25, het splitsen van de woning in appartementen, 16-0392WB, 15-3 (WB02)
6222 CP, Populierweg 53, het wijzigen van de bestemming, 16-0629WB, 9-3 (WB01)
6222 CX, Askalonstraat 48B, het omzetten van winkel met bovenwoning naar drie appartementen waarvan een voor kamergewijze verhuur, 15-3255WB, 10-3 (WB02)
6222 VD, Kemenadeplein 29, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0151WB, 10-3 (WB03)
6222 VL, Kasteel Kessenichstraat 43, het aanleggen van een dubbele inrit, 16-0686WB, 15-3 (WB01)
6222 VP, Kasteel Daelenbroeckstraat 30, het kappen van vijf naaldbomen, 16-0566WB, 10-3 (WB02)
6222 WD, Kasteel Beusdaelplein 12, het legaliseren van de kamerverhuur voor studenten, 16-0635WB, 10-3 (WB01)
6223 AX, Bosveldweg 9, het verbranden van onbehandeld hout (bomen en struiken), 2016.05484, 15-3 (39)
6223 BE, Schoolstraat 22, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 15-3219WB, 11-3 (WB02)
6224 CP, President Rooseveltlaan 215A01, het kappen van een loofboom, 16-0478WB, 15-3 (WB02)
6224 GN, Frankenstraat 165A, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0666WB, 14-3 (WB01)
6224 GS, Frankenstraat 118, het legaliseren van vier woningen, 15-3084WB, 9-3 (WB02)
6224 HE, Koning Childebertstraat 11, het legaliseren van woning naar kamerverhuur, 16-0486WB, 10-3 (WB02)
6224 KB, Nassaulaan 12E, het wijzigen van woonappartement in kamerverhuur, 16-0564WB, 10-3 (WB02)
6224 KB, Nassaulaan 14B, het wijzigen van het woonappartement in kamerverhuur voor drie studenten, 16-0627WB, 10-3 (WB02)
6224 KB, Nassaulaan 14B, het wijzigen van het woonappartement in kamerverhuur voor drie studenten, 16-0627WB, 9-3 (WB01)
6224 KC, Nassaulaan 20C, het wijzigen van het woonappartement in kamerverhuur, 16-0570WB, 10-3 (WB02)
6224 LB, Heerderweg 89, wijzigen van woning in kamergewijze verhuur, 16-0655WB, 11-3 (WB01)
6224 LR, Prinsenlaan 15, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0648WB, 11-3 (WB01)
6224 LR, Prinsenlaan 16, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0682WB, 15-3 (WB01)
6224 LV, Sint Gerardusweg 50, het plaatsen van reclameborden, 16-0476WB, 10-3 (WB08)
6224 LW, Koepelstraat 84, voornemen tot het verlenen van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor een paracommerciële inrichting (37a)
6224 XK, Generaal Marshalllaan 13, het vervangen van de zoldertrap, 16-0532WB, 9-3 (WB02)
6225 BM, Van Slijpestraat 2N, het wijzigen van de bergruimtes in souterrain naar studentenkamers, 16-0036WB, 11-3 (WB03)
6225 ND, Bodemsweg 4, het renoveren en herindelen van de monumentale boerenhoeve, 16-0144WB, 14-3 (WB03)
6226 AZ, Ambyerstraat Zuid 58, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0125WB, 10-3 (WB02)
6226 CC, Mockstraat 52, het legaliseren van de kamerverhuur/woningomzetting, 16-0141WB, 10-3 (WB03)
6226 EB, Kapelstraat 8-12, het verhogen van de dakkap, 15-3003WB, 11-3 (WB02)
6226 WC, Meidoorn 40, het bouwen van een garage, 16-0671WB, 14-3 (WB01)
6226HA, Bemelerweg 38, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevelzijde, 15-3243WB, 14-3 (WB03)
6227 AN, Demertstraat 55, VK het splitsen van de woning naar onder- en bovenwoning en het vestigen van kamerverhuur in de bovenwoning, 15-3125WB, 14-3 (WB03)
6227 AT, Demertstraat 110, het legaliseren van de woonfunctie voor appartementenverhuur, 16-0640WB, 10-3 (WB01)
6227 XB, Schepen de Wicstraat 30, het legaliseren van woningomzetting naar kamerverhuur, 16-0643WB, 11-3 (WB01)
6229 **, Hubert van Doornelaan 1, het plaatsen van een kantoorunit, 16-0693WB, 15-3 (WB01)
6229 EA, Jac Thijssedomein 26, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0448WB, 14-3 (WB02)
6229 PB, Molensingel 17, het aanbrengen van vier reclameobjecten, 16-0683WB, 15-3 (WB01)
6229 VV, Termileslaan 133, het legaliseren van de kamerverhuur en woningomzetting, 16-0436WB, 14-3 (WB02)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging
37a Ontwerpbesluit tot het verlenen van een vergunning op grond van de Drank- en horecawet ten behoeve van een paracommerciële inrichting
39 Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie 37a: Dit ontwerpbesluit tot het verlenen van een drank- en horecaverguning ligt vanaf 25 maart 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.