Mededelingen/bekendmakingen week 13 2016

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01, BM01, BM03, BM05, BM07, BM09 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, BM11, BM13, BM15, BM17,15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AV, Boschstraat 69-71, het realiseren van een hotel, 16-0778WB, 22-3 (WB01)
6211 AX, Boschstraat 24, het herbestemmen en Casco-herstel Eiffelgebouw, 16-0715WB, 17-3 (WB01)
6211 BA, Sint Teunisstraat 35A tot en met 37C, het legaliseren van zes appartementen tot kamerverhuur, 16-0695WB, 16-3 (WB01)
6211 CT, Grote Staat 27, het plaatsen van installaties op het plat dak achter, 15-3184WB, 17-3 (WB03)
6211 CX, Grote Staat 50, het wijzigen van de lichtreclame, 16-0179WB, 22-3 (WB03)
6211 ED, Kleine Staat 3-5, het aanpassen van de gevel en gevelreclame en het realiseren van een personenlift, 16-0719WB, 17-3 (WB01)
6211 EN, Kesselskade 65, het vervangen van de zonwering en het plaatsen van terrasverwarming, 15-3162WB, 18-3 (WB03)
6211 HC, Bredestraat 28, het plaatsen van markiezen, 16-0771WB, 22-3 (WB01)
6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 19, het renoveren van het voegwerk in de achtergevels, 16-0438WB, 21-3 (WB02)
6211 HR, Koestraat 7, het plaatsen van twee terrasverwarmers en markies, 16-0591WB, 17-3 (WB02)
6211 JJ, Grote Looiersstraat 16D 02, het verder afbouwen van het appartement 16-D02, 16-0233WB, 16-3 (WB02)
6211 KW, Kapoenstraat 4, het legaliseren van kamergewijze verhuur en vier woningen, 16-0084WB, 18-3 (WB02)
6211 KW, Kapoenstraat 6, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0087WB, 21-3 (WB02)
6211 LD, Vrijthof 16A, het plaatsen van een airconditioningsunit op het dak, 16-0746WB, 21-3 (WB01)
6211 LL, Tongersestraat 1, het leveren en monteren van vier parasols, 16-0153WB, 21-3 (WB02)
6211 LM, Tongersestraat 37-39, het legaliseren van het hotel voor de Jan van Eyck-academie en aanpassen aan de noodzakelijke (brandveiligheids)voorzieningen, 15-2841WB, 31-3 (WB05)
6211 NJ, Calvariestraat 4, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0747WB, 21-3 (WB01)
6211 NP, Sint Nicolaasstraat 48, het legaliseren van de omzetting van de woning naar studentenkamers, 16-0647WB, 22-3 (WB02)
6211 RH, Herbenusstraat 168, de legalisatie van kamerverhuur, 16-0703WB, 16-3 (WB01)
6211 RR, Capucijnenstraat 36, het splitsen van etages in twee zelfstandige woningen, 16-0096WB, 22-3 (WB02)
6211 SB, Breulingstraat 21A, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0734WB, 18-3 (WB01)
6211 SB, Breulingstraat 21B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0735WB, 18-3 (WB01)
6211 SC, Breulingstraat 18, het wijzigen van de indeling kamergewijze verhuur, 16-0754WB, 21-3 (WB01)
6211 SJ, Batterijstraat 36A01-38A, het legaliseren van kamerverhuur/woningsplitsing, 16-0705WB, 17-3 (WB01)
6211 SM, Bogaardenstraat 1A, wijzigingsvoorstel tweede verdieping voor verbouwing woningen met praktijkruimte, 16-0773WB, 22-3 (WB01)
6211 SN, Bogaardenstraat 43B 01, het plaatsen van een uithangbord ‘Gulpener’ en ‘Pharos’, 16-0775WB, 22-3 (WB01)
6212 GD, Jekerweg 68, het renoveren en uitbreiden van de woning, 16-0776WB, 22-3 (WB01)
6213 CC, Athoslaan 91, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van het pand, 16-0244WB, 18-3 (WB03)
6213 GK, Chablislaan 2, het kappen van twee naaldbomen, twee berken en een beuk, 16-0501WB, 18-3 (WB02)
6213 NC, Cannerweg 312, het verbouwen dan wel veranderen van de woning, 16-0763WB, 21-3 (WB01)
6214 AG, Hertogsingel 82, het vernieuwen van een bestaand dak, het vergroten van een bestaande dakkapel aan de achterzijde van het pand en het aanbrengen van twee nieuwe dakkapellen aan de voorzijde, 15-1701WB, 16-3 (WB02)
6214 AL, Volksplein 17, het legaliseren van een studentenwoning, 16-0758WB, 21-3 (WB01)
6214 PB, Sint Annadal 18B, het legaliseren van de woning voor kamerverhuur aan derden, 16-0772WB, 22-3 (WB01)
6214 XK, Trichterveld, Java-, Molukken-, Bali-, Celebesstraat en Bataviaplantsoen, het bouwen van negentie woningen (vervangende nieuwbouw), 15-3239WB, 16-3 (WB02)
6214 XN, Bankastraat 13, het plaatsen van een balkon met een steektrap, 16-0723WB, 18-3 (WB01)
6216 NV, Glazeniersdreef 6B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0761WB, 21-3 (WB01)
6216 NV, Glazeniersdreef 8B, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0759WB, 21-3 (WB01)
6216 NV, Glazeniersdreef 8C, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0760WB, 21-3 (WB01)
6216 SL, Zwaardvegersdreef 1, het kappen van een boom, 16-0710WB, 17-3 (WB01)
6217 HB, Brusselseweg 150, het kappen van twee bomen, 16-0774WB, 22-3 (WB01)
6217 JN, Antoon van Elenstraat 52, het legaliseren van een al gesplitste woning, 16-0731WB, 18-3 (WB01)
6217 JW, Via Regia 126D, het legaliseren van de woningomzetting naar kamerverhuur, 16-0765WB, 21-3 (WB01)
6217 LG, Holsteinbastion 15, een legalisatie van kamerverhuur, 16-0523WB, 21-3 (WB02)
6217 LN, Frederikbastion 36, het kappen van twee lindebomen, 16-0762WB, 21-3 (WB01)
6217 LS, Menno van Coehoornstraat 52, het verbouwen van het pand tot zeven zelfstandige wooneenheden, 16-0750WB, 21-3 (WB01)
6218 **, Busselruwe-Schepelruwe, de renovatie van 144 portieketagewoningen, 16-0736WB, 18-3 (WB01)
6219 **, Lage Frontweg, het oprichten van een inrichting voor het opslaan en overslaan van betongranulaat, 16-0455WB, 17-3 (23)
6219 **, Lage Frontweg, het oprichten van een inrichting voor het opslaan en overslaan van metselwerkgranulaat, 16-0519WB, 18-3 (23)
6219 AB, Bosscherweg 247, het verwijderen van bomen voor verlegging van een WBL-leiding en vervanging van elektriciteitsleiding (50 kV) voor het project Noorderbrugtracé, 16-0707WB, 17-3 (WB01)
6219 NN, Jaagpad West 8, het plaatsen van een tuinberging en erfafscheiding, 15-3187WB, 21-3 (WB02)
6221 AK, Louis Loyensstraat 10, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0443WB, 21-3 (WB02)
6221 BP, Stationsstraat 22, het verbouwen van de bovenwoning naar vier appartementen, 15-3110WB, 18-3 (WB02)
6221 EC, Wycker Brugstraat 20, het herinrichten van de winkel, 16-0331WB, 21-3 (WB02)
6221 ED, Wycker Brugstraat 50A01-02, B01-02, C01-02, het legaliseren van appartementenverhuur, 16-0755WB, 21-3 (WB01)
6221 EH, Rechtstraat 81, het aanpassen van de gevel, 16-0782WB, 22-3 (WB01)
6221 EL, Rechtstraat 78, het verbouwen van de verdiepingen (wijziging op geweigerde vergunning 15-1890WB), 16-0180WB, 16-3 (WB03)
6221 ET, Kattenstraat 2, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0748WB, 21-3 (WB01)
6221 EZ, Cörversplein 13, het oprichten van detailhandel met ondersteunende horeca, 16-0555WB, 18-3 (23)
6221 TB, Peerboltestraat 21, het plaatsen van een terrasoverkapping aan de achterzijde van de woning, 16-0757WB, 21-3 (WB01)
6221 VA, Duitsepoort 21B, het legaliseren van de studentenkamers, 15-3127WB, 16-3 (WB08)
6222 AA, Borgharenweg 160, de realisatie van een tijdelijk kantoorgebouw, 16-0700WB, 16-3 (WB01)
6222 AA, Borgharenweg ong. (Zinkwit terrein), het vrijmaken van het terrein (waaronder het kappen van bomen) van de bestaande begroeiing, 16-0714WB, 17-3 (WB01)
6222 NB, Willem Alexanderweg 101, het wijzigen van de ontsluiting van diverse percelen voor het project Noorderbrugtracé, 16-0768WB, 22-3 (WB01)
6222 NM, Ankerkade 150, het aanleggen van een dubbelsporige spooraansluiting, het kappen van twee bomen en het verkleinen van een inrit, 16-0127WB, 18-3 (WB03)
6222 NZ, Fregatweg 46A, milieuneutrale wijziging in verband met aankoop van aanliggend perceel Fregatweg 46A, 16-0343WB, 17-3 (WB02)
6222 PC, Klipperweg 12, het plaatsen van het logo ‘Maasstaal’ op de gevel, 16-0749WB, 21-3 (WB01)
6223 **, Adam van Harenstraat, Daalstraat, Middenstraat, Bovenstraat, Sluisdijk, AA093502038, 16-0062BM, 16-03 (BM01a)
6223 **, Op de Bos ongenummerd, AA093502038, 16-0061BM, 16-03 (BM01a)
6224 **, Eburonenweg 15 en Maasgouwstraat 8, AA093502109, 15-1117BM, 21-03 (BM04)
6224 GX, Koning Clovisstraat 46, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-0764WB, 21-3 (WB01)
6224 JH, Scharnerweg 64B, het aanbrengen van wijzigingen ten opzichte van de verleende omgevingsvergunning 14-1341WB, 16-0740WB, 21-3 (WB01)
6224 JJ, Scharnerweg 90, het legaliseren van appartementenverhuur, 16-0713WB, 17-3 (WB01)
6224 KB, Nassaulaan 12C, het wijzigen van het woonappartement in kamerverhuur, 16-0709WB, 17-3 (WB01)
6224 LE, Heerderweg 14, de legalisatie van kamerverhuur, 16-0704WB, 16-3 (WB01)
6224 LE, Heerderweg 20, het wijzigen van het bestemmingsplan voor kamerverhuur van vijf kamers, 16-0511WB, 18-3 (WB02)
6224 LR, Prinsenlaan 15, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0648WB, 18-3 (WB02)
6224 LR, Prinsenlaan 16, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0682WB, 18-3 (WB02)
6224LA, Heerderweg 49A, AA093500250, 15-1118BM, 21-03 (BM04)
6225 XX, Olympiaweg en Heukelstraat ongenummerd, het aanleggen van een vierde kunstgrashockeyveld op sportpark De Geusselt, 16-0698WB, 16-3 (WB01)
6226 BH, Bernhardlaan 9, het legaliseren van de kamerverhuur/woningomzetting, 16-0724WB, 18-3 (WB01)
6226 BR, Wethouder van Caldenborghlaan 25, het wijzigen van de bestemming naar kamerverhuur voor studenten, 16-0232WB, 21-3 (WB03)
6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 2A tot en met 2F, het plegen van onderhoudswerkzaamheden aan de gevel, 16-0744WB, 21-3 (WB01)
6226 CC, Mockstraat 42, een aanvraag tot woningsplitsing, 16-0245WB, 22-3 (WB02)
6226 CP, Europalaan 36, het legaliseren van de woningomzetting/kamergewijze verhuur, 16-0373WB, 22-3 (WB02)
6226 GD, Concordiastraat 2B en 2C, het wijzigen in kamerverhuur en het splitsen van de woning, 15-2904WB, 21-3 (WB02)
6226 GR, Burgemeester Cortenstraat 81, het legaliseren van de woningsplitsing, 16-0730WB, 18-3 (WB01)
6227 AA, Akersteenweg 24, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0733WB, 18-3 (WB01)
6227 AD, Akersteenweg 168, het realiseren van kamergewijze verhuur, 15-3149WB, 17-3 (WB02)
6227 CL, Steegstraat 3A, het legaliseren van het gebruik tot kamerverhuur, 16-0738WB, 21-3 (WB01)
6227 CL, Steegstraat 9, het omzetten van woning naar kamerverhuur, 16-0228WB, 21-3 (WB03)
6229 AV, de Beente 71, het uitbreiden van het woonhuis en plaatsen dakkapel aan de linker zijgevel, 16-0752WB, 21-3 (WB01)
6229 HA, P Debyeplein 15, het aanbrengen van de naamsaanduiding UM Sports, 16-0742WB, 21-3 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
BM01a Melding in het kader van het Besluit Uniforme sanering – tijdelijk uitplaatsen verontreiniging
BM04   Definitief / instemmen ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming
BM11 Ontwerpbeschikking ernst en spoed (evt. inclusief saneringsplan) inzake de Wet bodembescherming uitgebreide procedure met zienswijzen
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 1 april 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie BM01(a): Melding wordt ter kennisname gepubliceerd. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Melding ligt ook niet ter inzage.

Categorie BM04: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt.

Categorie BM11: Deze plannen liggen vanaf 8 april 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Belanghebbende kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.
Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.