Mededelingen/bekendmakingen week 15 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6214 RN, Proosdijweg 60 B, een aanvraag gebruiksvergunning, 13-1729WB (WB05)

6211 SP, Bogaardenstraat 54, het vervangen van het bestaande plat dak, de begane grondvloer en het maken van een keldertoegang, 14-0440WB, 30-03 (WB01)

6219 AA, Bosscherweg 161, het plaatsen van een telecominstallatie aan/in de toren van de voormalige katholieke kerk, 14-0444WB, 31-03 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 27, het kappen van een boom (ceder), 14-0445WB, 31-03 (WB01)

6227 AC, Akersteenweg 102, het vernieuwen van de gevelreclame, 14-0446WB, 31-03 (WB01)

6214 **, Trichterveld: Java-, Madoera-, Slamat- en Borneostraat, het herontwikkelen van Trichterveld, 14-0451WB, 31-03 (WB01)

6224 LH, Heerderweg 122, het herstellen van de kopgevel, 14-0453WB, 01-04 (WB01)

6228 BC, Cuyleborg ongenummerd (naast nummer 259), het kappen van een boom, 14-0455WB, 01-04 (WB01)

6228 BR, Eykelborg 29, het aanleggen van een inrit, 14-0456WB, 01-04 (WB01)

6213 BJ, Cannerweg 134, het uitbreiden van de praktijkruimte met de eerste verdieping, 14-0457WB, 01-04 (WB01)

6229 **, Oxfordlaan ongenummerd, het kappen van drie kastanjebomen, 14-0460WB, 02-04 (WB01)

6212 XA, Mergelweg 15, het uitbreiden van een woning, 14-0463WB, 02-04 (WB01)

6227 BR, Dorpstraat 102, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van het woonhuis, 14-0466WB, 02-04 (WB01)

6211 RN, Capucijnenstraat 21, het aanbrengen van een ontruimingsinstallatie, 14-0468WB, 28-03 (WB01)

6212 CB, Sint Willibrordusstraat 12, het plaatsen van veiligheids- en bereikbaarheidsvoorzieningen, 13-1657WB, 01-04 (WB08)

6211 PG, Brusselsestraat 74A, het realiseren van een verbinding tussen de voor- en achterzijde op de tweede verdieping, 13-1672WB, 31-03 (WB02)

6217 KZ, Joseph Hollmanstraat 24, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van het pand, 14-0083WB, 01-04 (WB02)

6212 XR, Hoge Kanaaldijk ongenummerd/Jaagpad West ongenummerd, het kappen van twee bomen, 14-0156WB, 31-03 (WB02)

6211 CL, Markt 66, het vervangen van de bestaande zonwering naar een markies met reclame, het plaatsen van een parasolvoet en heaters, 14-0188WB, 02-04 (WB02)

6211 TA, Helmstraat 16, het vervangen van de huisstijlreclame, 14-0203WB, 02-04 (WB08)

6218 **, Goedendagruwe Kavel 2, het vestigen van een schoonheidssalon, 14-0212WB, 02-04 (WB02)

6211 CD, Van Hasseltkade 23, het verstevigen van de balklagen van de verdiepingsvloeren, stucadoren binnenwanden en de begane grondvloer voorzien van cementdekvloer, 14-0265WB, 03-04 (WB02)

6214 TD, Hyacinthenstraat ongenummerd (ter hoogte van nummers 2 tot en met 24), het kappen van drie bomen, 14-0271WB, 03-04 (WB02)

6221 EG, Rechtstraat 55, het plaatsen van een reclamebord aan de gevel, 14-0276WB, 31-03 (WB02)

6219 **, Sandersweg ongenummerd, het kappen van bomen, 14-0277WB, 31-03 (WB02)

6212 CV, Burgemeester Ceulenstraat 108, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van het huis, 14-0288WB, 02-04 (WB02)

6213 JS, Veulenerbank 83, het plaatsen van een dakkapel, 14-0322WB, 02-04 (WB02)

6212 BM, Glacisweg 41, het kappen van een sierkers, 14-0331WB, 03-04 (WB02)

6226 GZ, Burgemeester Cortenstraat 100A, het kappen van een boom, 14-0361WB, 28-03 (WB02)

6211 GT, Sint Amorsplein 17, het vervangen van de dakgoot, 14-0377WB, 01-04 (WB02)

6212 AJ, Lage Kanaaldijk 76, het kappen van een taxusboom, 14-0379WB, 02-04 (WB02)

6227 TT, Sint Servatiusweg 76, het kappen van twee coniferen, 14-0390WB, 28-03 (WB02)

6214 VG, Seringenstraat 7A tot en met 57, het kappen en vervangen van negen bomen, 14-0396WB, 03-04 (WB02)

6212 HC, Laan van Brunswijk 31 tot en met 103, het kappen en vervangen van 34 bomen, 14-0399WB, 03-04 (WB02)

6212 **, Glacisweg, het kappen en vervangen van 27 bomen, 14-0400WB, 03-04 (WB02)

6211 KP, Lenculenstraat 21, het plaatsen van zonnepanelen, 14-0034WB, 02-04 (WB03)

6228 DN, Roserije 410, het realiseren van een fietsenstalling, 14-0191WB, 02-04 (WB03)

6217 XW, Prestantstraat 112, de bestaande kolommen en puien te voorzien van gevelbekleding en diverse schilderwerken, 14-0238WB, 28-03 (WB03)

6211 CP, Spilstraat 6 B16, het aanbrengen van gevelreclame, 14-0158WB, 03-04 (WB08)

6215 EH, Tacitushof 12, het kappen van een boom, 14-0433WB, 26-03 (WB01)

6211 LC, Vrijthof 11, het reinigen van de gevel, 14-0458WB, 01-04 (WB01)

6213 JG, Mechelerbank tegenover 2-4, het kappen en vervangen van twee bomen, 14-0424WB, 03-04 (WB02)

6215 EH, Tacitushof 12, het kappen van een boom, 14-0433WB, 02-04 (WB02)

6222 **, Project A2-V-2528/WBS 2.1.1.51.01 Hoekerweg/Beukenlaan, het realiseren van een tijdelijke inrit voor een depot voor bouwmaterialen, 14-0467WB, 03-04 (WB01)

6211 HL, Sint Bernardusstraat 4A, het plaatsen van reclame, 14-0450WB, 31-03 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB09   Ontwerpweigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren 

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB05, WB09: Deze plannen liggen vanaf maandag 14 april zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).