Mededelingen/bekendmakingen week 18 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Prins Bisschopsingel, kappen van drie bomen, 15-1381WB, 13-4 (WB01)

6211 AX, Boschstraat 24, inrichten van openbare ruimte met verharding, straatmeubilair en groen, 15-1366WB, 10-4 (WB01)

6211 CL, Markt 75, aanpassen van gevel met aanpassing van trap naar verdieping en heropenen van trap naar kelder, 15-1370WB, 10-4 (WB01)

6211 CL, Markt 75, wijzigen van voorgevel en inrichting van friture en realiseren van nieuwe trap, 15-1382WB, 15-4 (23)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 15, wijzigen van reclamevoering en kleur van onderpui, 15-1378WB, 13-4 (WB01)

6211 GM, Wolfstraat 25, uitbreiden van pand, 15-1398WB, 14-4 (WB01)

6211 JM, Sint Pieterstraat 37, renoveren van woonhuis, 15-1393WB, 14-4 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 15, plaatsen van drie (nieuwe) parasols, 15-0060WB, 14-04 (WB03)

6211 NK, Calvariestraat 40, plaatsen van twee lichtbakken, 15-1409WB, 16-4 (WB01)

6212 AJ, Lage Kanaaldijk 79A, kappen van een boom, 15-1192WB, 10-4 (WB02)

6212 EG, Perroenweg 28, kappen van een boom, 15-1211WB, 13-4 (WB02)

6212 XS, Hoge Kanaaldijk 21, kappen van lindeboom en eventueel vervangen door magnoliaboom, 15-1385WB, 13-4 (WB01)

6213 BS, Picardenlaan 19, uitbreiden van souterrain en vernieuwen van pui en isoleren van gevel, 15-1408WB, 16-4 (WB01)

6213 EW, Chambertinlaan 40, uitbreiding van een bestaande woning, 15-0001WB, 16-04 (WB02)

6214 AJ, Brandenburgerweg 37, verhogen van verdiepingshoogte, 15-1400WB, 15-4 (WB01)

6215 EE, Centaurenhof 7, kappen van een boom, 15-1094WB, 8-4 (WB08)

6219 **, Lage Frontenpark, plaatsen van een bijenpaal (Sky Hive Solar), 15-1100WB, 16-4 (WB02)

6219 AC, Bosscherweg 26, legaliseren van twee tuinhuisjes, 15-1392WB, 14-4 (WB01)

6221 BG, Wilhelminasingel 87, realiseren van enkele nieuwe doorbraken, 15-1074WB, 15-4 (WB03)

6221 BL, Wilhelminasingel 88B, plaatsen van haaks bord, 15-1394WB, 14-4 (WB01)

6221 CM, Hoge Barakken 37 B, plaatsen van raam in kamer, 15-1161WB, 15-4 (WB02)

6221 EB, Wycker Brugstraat 57, oprichten van hamburgerzaak (alleen voor afhalen), 15-1302WB, 14-4 (23)

6222 **, Balijeweg ongenummerd, kappen van drie bomen, 15-1333WB, 13-4 (WB02)

6222 **, Kasteel Hillenraadweg ongenummerd, plaatsen van hekwerk om tijdelijk luchtmeetstation noordelijke tunnelmond A2, 15-1311WB, 8-4 (WB02)

6222 CW, Askalonstraat 65, plaatsen van tijdelijke units met schoolfunctie, 15-1329WB, 14-4 (WB02)

6222 NK, Sleperweg 16, kappen van 24 bomen, 15-1379WB, 13-4 (WB01)

6222 NK, Sleperweg 16, kappen van 24 bomen, 15-1379WB, 16-4 (WB02)

6222 NT, Galjoenweg 63-65, nieuwbouw van bedrijfspand, 15-1373WB, 10-4 (WB01)

6222 PC, Klipperweg 12, uitbreiden van groothandel voor opslag van metaal, 15-1330WB, 13-4 (23)

6223 CJ, Hertog van Brabantlaan 42, realiseren van bijkeuken door bijbouw achter bestaande keuken met aansluitend terrasoverkapping, 15-1369WB, 10-4 (WB01)

6224 GM, Frankenstraat 149, wijzigen van bestemming detailhandel naar winkelondersteunende horeca, 15-0178WB, 13-04 (WB02)

6225 **, Larixhoven ter hoogte van huisnummer 23, kappen van boom, 15-1288WB, 10-4 (WB08)

6225 EE, Ambyerstraat Noord 12, splitsen van pand in winkelruimte en spinningscentrum, 15-1386WB, 13-4 (WB01)

6225 EH, Ambyerstraat Noord 102, aanpassen van voorgevel, herindelen van begane grond en plegen van onderhoudswerkzaamheden, 15-1397WB, 14-4 (WB01)

6225 XX, Olympiaweg 18, bouwen van klompenhok, 15-1168WB, 10-4 (WB02)

6225 XX, Olympiaweg 22, bouwen van klompenhok, 15-1167WB, 13-4 (WB02)

6226 HE, Laan in den Drink 59, oprichten van rijdende keuken die op evenementen staat om gerechten te bereiden, 15-1328WB, 13-4 (23 )

6226 HG, Laan in den Drink 2A, plaatsen van veldverlichting op voetbalveld, 15-1298WB, 15-4 (23)

6227 **, Project A2 - V-2556/WBS 2.1.5.09 Europaplein, realiseren van twee tijdelijke werkinritten en parkeerruimte, 15-1403WB, 15-4 (WB01)

6227 BR, Dorpstraat 102, realiseren van dakterras en splitsen van woning tot twee woningen, 14-1433WB, 14/04/2015 (WB02)

6228 SR, Schaelsbergerbosch 17, verwijderen van scheidingswand tussen keuken en eetkamer, 15-1383WB, 13-4 (WB01)

6229 GK, Gelissendomein 5, plaatsen van vlaggenmasten, 15-1388WB, 14-4 (WB01)

6229 HR, Praaglaan 127, levensloopbestendig en rolstoeltoegankelijk maken van begane grond, 15-1276WB, 10-4 (WB02)

 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).