Mededelingen/bekendmakingen week 2 2016

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CL, Markt 78, de aangetaste balkkoppen van de verdieping te vervangen en het wijzigen van de beglazing, 15-2890WB, 5-1 (WB03)

6211 CP, Spilstraat 10, het vervangen van de dakkapel en een gedeelte van het dak in verband met een lekkage, 16-0028WB, 5-1 (WB01)

6211 CV, Grote Staat 59, het renoveren van het pand en het toevoegen van twee woningen, 15-2218WB, 30-12-2015 (WB02)

6211 CW, Grote Staat 6, het vervangen van de handelsreclame aan de voorgevel in verband met wijziging huisstijl, 15-2892WB, 5-1 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 51, het aanbrengen van letters op het raam en letters en een vlag aan de gevel, 16-0026WB, 5-1 (WB01)

6211 KC, Sint Hubertuslaan 25, het realiseren van kamergewijze verhuur, 15-3256WB, 31-12-2015 (WB01)

6211 LB, Sint Jacobstraat 14, het verbouwen van het bestaand kantoorpand tot twee grondgebonden woningen, 15-2837WB, 31-12-2015 (WB03)

6211 PC, Brusselsestraat 89, het herinrichten van het pand, 15-3246WB, 30-12-2015 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 124, het plaatsen van deuren en een kozijn, 15-3170WB, 31-12-2015 (WB02)

6211 PP, Statensingel 165, het legaliseren van de woningslitsing, 15-3245WB, 30-12-2015 (WB01)

6211 RV, Capucijnengang 5, het plaatsen van een alarminstallatie, 15-3230WB, 31-12-2015 (WB02)

6211 SJ, Batterijstraat 48, het plaatsen van een brandmeldinstallatie, 16-0015WB, 4-1 (WB01)

6212 BW, Henri Goovaertsweg 27, het kappen van een boom, 15-3168WB, 5-1 (WB02)

6212 EC, Sebastianenweg 17, het uitbreiden van de woonkamer, 15-3247WB, 31-12-2015 (WB01)

6212 NC, Ursulinenweg 1A, het kappen van een boom, 15-3176WB, 5-1 (WB02)

6214 AH, Brandenburgerplein 5B, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 15-2919WB, 4-1 (WB02)

6214 SV, Ruttensingel 152, het legaliseren van zes woningen, 16-0009WB, 4-1 (WB01)

 6215 EA, Titanenhof 31, het plaatsen van een terrasoverkapping los van het woonhuis, 16-0003WB, 4-1 (WB01)

6215 ES, Aventijnhof 22 en Romulushof 27, het kappen van twee bomen, 16-0023WB, 5-1 (WB01)

6215 GE, Ovidiushof 13B, het legaliseren van kamergewijze verhuur en het plaatsen van twee ramen in de loggia, 15-2821WB, 5-1 (WB03)

6216 BR, Via Regia 113A, het wijzigen van een bestaand appartement in vier eenheden voor kamerverhuur, 15-3242WB, 30-12-2015 (WB01)

6216 PH, Keurmeestersplein 1B, het wijzigen van het woonappartement in kamerverhuur voor de overgangsregeling, 15-3240WB, 30-12-2015 (WB01)

6217 CP, Clavecymbelstraat 19B, het legaliseren van de kamergwijze verhuur, 15-3254WB, 31-12-2015 (WB01)

6217 LG, Holsteinbastion 21, het afwijken van het bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 15-2870WB, 4-1 (WB02)

6219 NN, Jaagpad West 17, het bouwen van een schuurtje, 16-0011WB, 4-1 (WB01)

6219 NW, Sandersweg ongenummerd, het bouwen van een bouwmarkt-tuincentrum, 15-2860WB, 31-12-2015 (WB03)

6221 AZ, Sint Maartenslaan 38, het slopen en bouwen van een nieuwe woning, 15-2830WB, 5-1 (WB03)

6221 CC, Alexander Battalaan 79, het openen en dichtzetten van deuropeningen, 16-0016WB, 5-1 (WB01)

6221 CR, Hoogbrugstraat 14, het oprichten van een tuinhuis/berging met dakterras, 15-3252WB, 31-12-2015 (WB01)

6221 CR, Hoogbrugstraat 22, het splitsen van de bovenwoning tot vijf zelfstandige woningen, 15-2402WB, 30-12-2015 (WB02)

6221 EB, Wycker Brugstraat 49, het splitsen van de woning, 15-2496WB, 30-12-2015 (WB02)

6222 CX, Askalonstraat 48B, het omzetten van winkel met bovenwoning naar twee appartementen en drie kamers, 15-3255WB, 31-12-2015 (WB01)

6224 EC, Koningsplein 16, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van kamergewijze verhuur op zolder, 16-0013WB, 5-1 (WB13)

6224 JS, Attilaweg 26, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0004WB, 4-1 (WB01)

6225 AN, Longinastraat 83, het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van het huis, 15-2444WB, 5-1 (WB02)

6226 AG, Koning Clovisstraat 89A, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0025WB, 5-1 (WB01)

6226 BL, Padualaan 28, het maken van een atelier in de zolderruimte en het vervangen van de vliezotrap door een vaste trap, 15-3248WB, 31-12-2015 (WB01)

6226 BT, Wethouder van Caldenborghlaan 8, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0022WB, 5-1 (WB01)

6226 GG, Pelikaanstraat 1, het omzetten van woning naar kamergewijze verhuur, 16-0001WB, 4-1 (WB01)

6226 GJ, Dampstraat 65 en 65A, het legaliseren van kamergewijze verhuur in twee geschakelde panden, 15-3033WB, 4-1 (WB02)

6226 GM, Raadhuisstraat 1, het wijzigen van de bestemming woning naar kamerverhuur, 16-0006WB, 4-1 (WB01)

6226 HA, Bemelerweg 38, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevelzijde, 15-3243WB, 30-12-2015 (WB01)

6227 BX, Einsteinstraat 16A, het legaliseren van drie wooneenheden met uitbouw, 16-0018WB, 5-1 (WB01)

6227 GN, Wallensgaard 54, het plaatsen van een erfafscheiding, 15-2941WB, 4-1 (WB02)

6227 XB, Schepen de Wicstraat 14, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur voor vijf personen, 15-2732WB, 5-1 (WB02)

6227 XB, Schepen de Wicstraat 20, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur voor vijf personen, 15-2779WB, 5-1 (WB02)

6229 **, Kantorenpark Randwyck, het plaatsen van vier Brightslands welkomstzuilen, 15-2985WB, 31-12-2015 (WB02)

6229 AK, Heugemer Molenstraat 15, het splitsen van de woning in een onder- en bovenwoning en het vestigen van drie studentenkamers in de bovenwoning, 15-2324WB, 5-1 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.  

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.  

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.  

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.  

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.