Mededelingen/bekendmakingen week 20 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Capucijnenstraat ongenummerd, bouwen twintig studio's, 14-1859WB,  30-4 (WB02)

6211 **, Prins Bisschopsingel, kappen drie bomen, 15-1381WB, 28-4(WB02)

6211 **, Stadspark ter plaatse van Sint Hubertuslaan, vervangen bestaande brug, 15-1453WB, 28-4(WB01)

6211 EH, Muntstraat 37, in ere herstellen penanten zijkanten voorgevel, 15-1498WB, 1-5(WB01)

6211 ES, Maastrichter Brugstraat 15, vervangen reclame op voorgevel en schilderen onderpui, 15-1412WB, 7-5(WB02)

6211 HV, Maastrichter Heidenstraat 7, wijzigen twaalf kamers met een gemeenschappelijke ruimte naar dertien woningen, 15-0108WB,  01-5 (WB02)

6211 HV, Maastrichter Heidenstraat 8, wijzigen bestemming, 15-1487WB, 1-5(WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 18D, wijzigen verleende vergunning, 15-1423WB, 7-5(WB02)

6211 KD, Sint Hubertuslaan 4, aanleggen uitrit, 15-1159WB, 28-4(WB02)

6211 KK, Heksenstraat, verbouwen tuinberging, 15-1325WB, 28-4(WB02)

6211 KV, Kapoenstraat 17, vernieuwen kozijnen eerste verdieping, 15-1229WB, 30-4(WB02)

6211 LC, Vrijthof 11, vervangen zonnescherm en en plaatsen van nieuwe heaters aan de gevel, 15-1065WB, 1-5(WB03)

6211 LD, Vrijthof 15, plaatsen drie parasols, 15-0060WB,  30-4 (WB02)

6211 LM, Tongersestraat 53, onderhoud aan daken, 15-1049WB, 28-4(WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne ongenummerd, aanlegvergunning, 15-1179WB, 1-5(WB03)

6211 NL, Sint Nicolaasstraat 7, wijzigen puien in voorgevel en aanpassen interne indeling, 15-0133WB,  28-4 (WB02)

6211 PH, Brusselsestraat 90, aanvraag ontheffing bestemmingsplan voor van kamergewijze verhuur, 15-1227WB, 6-5(WB03)

6211 SP, achterzijde Bogaardenstraat ter hoogte van. 12 tot en met 22, kappen drie bomen, 15-1323WB, 1-5(WB02)

6211 TA, Helmstraat 16, het vervangen van de huisstijl, 15-1512WB, 7-5(WB01)

6211 TB, Statenstraat 4, het oprichten van een restaurant voor ca. 315 personen met open keuken, 15-1272WB, 29-4(23 )

6211EN, Kesselskade 62, vervangen huidige zonnescherm door een nieuw zonnescherm, 15-1510WB, 7-5(WB01)

6211LC, Vrijthof 11, plaatsen parasol op terras, 15-1106WB, 6-5(WB02)

6212 AJ, Lage Kanaaldijk 76, verbranden sprokkelhout, snoei- en rooiafval, 2015-49979, 06-5 (38)

6212 CW, Bergweg 55, verplaatsen inrit, kappen twee bomen en uitbreiden woonhuis, 15-1071WB, 7-5(WB02)

6213 EV, Chambertinlaan 33, verbouwen woonhuis, 15-1146WB, 7-5(WB02)

6213 GZ, Loupiaclaan 10, vervangen bestaande dakkapel, 15-1349WB, 6-5(WB02)

6214 AC, Koningin Emmaplein 8, wijzingen bestemming op eerste etage van woonlaag naar zorglaag, 15-1471WB, 30-4(WB01)

6214 PV, Meester Ulrichweg 7, kappen boom, 15-1484WB, 1-5(WB01)

6215 AJ, Lammergierstraat 24, vervangen kozijnen en deur aan achter-, voor- en zijkant, 15-1511WB, 7-5(WB01)

6215 JE, Papendaalstraat 11, uitbreiden woning, 15-1501WB, 6-5(WB01)

6215 KA, Koninksemstraat 71, uitbreiden woning, 15-1500WB, 6-5(WB01)

6216 EA, Beeldsnijdersdreef 8, bouwen klompenhok, 15-1478WB, 1-5(WB01)

6217 BL, Alentelaan 46, realiseren doorbraak tussen woonkamer en keuken, 15-1495WB, 1-5(WB01)

6217 GX, Brusselseweg 373, legaliseren kamergewijze verhuur, 15-1503WB, 6-5(WB01)

6217 LG, Holsteinbastion 11, wijzigen bestemming, 15-1452WB, 28-4(WB01)

6217 NN, Henri Jonaslaan 91,93,95 en 97, wijzigen kamerverhuur in appartementen, 15-1058WB, 7-5(WB03)

6217 NS, Henri Jonaslaan 138, een gebruiksmelding voor kamerverhuur, 15-1468WB, 29-4(WB01)

6218 HW, Brusselseweg naast 509, bouwen woning, 15-1460WB, 28-4(WB01)

6219 NA, Oude Smeermaeserweg 4, realiseren camping, 15-1459WB, 28-4(WB01)

6221 BT, Stationsplein 1A, aanbrengen gevelreclame, 15-1477WB, 30-4(WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 26 A, verplaatsen proeflokaal, 14-1654WB,  30-4 (WB07)

6221 ED, Wycker Brugstraat 24, restaureren erker, 15-1449WB, 28-4(WB01)

6222 **, Ankerkade - Sluisdijk (kruisend Julianakanaal), aanleggen persriolering kruisend met het Julianakanaal, 15-1479WB, 1-5(WB01)

6222 **, Balijeweg - Sluisdijk (kruisend Julianakanaal), aanleggen mantelbuis voor elektra, 15-1482WB, 1-5(WB01)

6222 **, Camphaag/Langendaal, kappen vier bomen, 15-1287WB, 30-4(WB02)

6222 NT, Galjoenweg 65, nieuwbouwen na een brand, 15-1419WB, 29-4(23 )

6222 NT, Galjoenweg 65B, volledig nieuwbouwen na brand, 15-1417WB, 29-4(23 )

6222 VR, Kasteel Geijsterenstraat 30, in eigen beheer houden van een stuk groen, 15-1489WB, 1-5(WB01)

6223 AB, Sluisdijk - Balijeweg (kruisend Julianakanaal), uitvoeren horizontaal gestuurde boring voor aanleg waterleiding kruisend Julianakanaal, 15-1481WB, 1-5(WB01)

6223 HA, Pasestraat 41, legaliseren uitrit, 15-1228WB, 7-5(WB03)

6223 HV, Hartelstein 204, bestaande ruimtes gebruiken als horecaruimte, 15-1420WB, 29-4(23 )

6226 AK, Koning Zwentiboldstraat 26 A, vervangen bestaand hekwerk, 15-1112WB, 7-5(WB03)

6226 DB, Memorielaan 9, aanbouwen tuinkamer, 15-1163WB, 30-4(WB02)

6227 AP, Demertstraat 133 en 135, verbouwen panden voor kamerverhuur, 15-1507WB, 6-5(WB01)

6227 VZ, Schepen Kerensstraat 2, realiseren doorbraak tussen woonkamer en keuken, 15-1464WB, 29-4(WB01)

6228 CV, Radeborg naast huisnr. 32, kappen boom, 15-1286WB, 30-4(WB02)

6228 EV, Ramershaag 99, kappen boom, 15-1305WB, 30-4(WB02)

6228 GR, Meendaal 140, kappen boom, 15-1470WB, 29-4(WB01)

6228 HB, Reyershaag 61, kappen boom, 15-1483WB, 1-5(WB01)

6228 SR, Schaelsbergerbosch 17, verwijderen  scheidingswand tussen keuken en eetkamer, 15-1383WB, 28-4(WB02)

6229 **, Bedrijfsterrein Zuidoost tot aan Heer, uitlussen gasleidingen, 15-1457WB, 28-4(WB01)

6229 GK, Gelissendomein 5, plaatsen vlaggenmasten, 15-1388WB, 7-5(WB08)

6229 ZD, Krokusbeemd 27, verbouwen woonhuis, 15-1251WB, 28-4(WB08)

6229 ZD, Krokusbeemd 30-32-34-36, gebruiksvergunning voor vier gebouwen (gedragswoningen), 14-0479WB,  (WB05) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

38        Besluit tot het verlenen van een permanente stookontheffing 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf maandag 18 mei zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Categorie 38: Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket (zie contactgegevens).