Mededelingen/bekendmakingen week 21 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Boschstraat/Markt ongenummerd, het aanbrengen van calamiteitenverlichting, 14-0584WB, 09-05 (WB02)

6211 **, diverse locaties Stokstraatkwartier, het aanbrengen van bloembaskets aan de de (wand)lantaarns, 14-0657WB, 13-05 (WB02)

6211 **, Jekerkwartier (diverse straten), het ophangen van bloembakken in diverse straten, 14-0701WB, 30-04 (WB01)

6211 CH, Markt 1B, het uitbreiden/vervangen van de rookmelders, 14-0689WB, 09-05 (WB01)

6211 CJ, Markt 11-13, het plaatsen van een handelsnaam aan de gevel, 14-0590WB, 09-05 (WB02)

6211 CL, Markt 63-64, het voeren van reclame-uitingen, het schilderen van kozijnen, ramen en deuren, het plaatsen van twee terrasschermen en het plaatsen van markiezen, 14-0423WB, 09-05 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 48, het vervangen van de zonwering, 14-0485WB, 09-05 (WB02)

6211 GM, Wolfstraat 27, het vervangen van de huidige tekst Cinderella naar Lacoste en het vervangen van de reclamebak, 14-0707WB, 13-05 (WB01)

6211 HC, Bredestraat 8-10 en Heggenstraat 13, het verbouwen van het pand tot winkel met appartementen, 14-0685WB, 08-05 (WB01)

6211 JW, Maasboulevard, het plaatsen van een spijlenhekwerk rondom een te plaatsen noodaggregaat, 13-1782WB, 09-05 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 16E, het wijzigen van het interieur, 14-0690WB, 08-05 (WB01)

6212 AV, Sint Lambertuslaan 46, het uitvoeren van werkzaamheden aan het dak en de goten, 14-0703WB, 13-05 (WB01)

6212 GW, Kalfstraat 10-54 oneven nummers het kappen en vervangen van twaalf bomen, 14-0606WB, 13-05 (WB02)

6212 XA, Mergelweg 15, het maken van een keerwand achter een woning, 14-0463WB, 13-05 (WB02)

6213 CE, Navarralaan 5, het kappen van een boom, 14-0620WB, 09-05 (WB02)

6215 JT, Munsterbilzenstraat 2, het vervangen van de haag naar een stenen muur, 14-0711WB, 14-05 (WB01)

6218 CP, Reaalruwe 74, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 14-0721WB, 14-05 (WB01)

6221 AN, Matthias Wijnandsstraat 18, het vervangen van de dakpannen, 14-0712WB, 14-05 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 27, het plaatsen van een zuil zonetaxi, 14-0695WB, 12-05 (WB01)

6221 EC, Wycker Brugstraat 2, het plaatsen van een nieuwe rookgasafvoer langs de achtergevel, 14-0709WB, 14-05 (WB01)

6221 KV, Avenue Céramique 40, het verplaatsen van de inritgeleidingbanden, 14-0547WB, 09-05 (WB02)

6221 KX, Avenue Céramique 221A, het plaatsen van een verlichte dooslettertekst Regus, 14-0588WB, 09-05 (WB08)

6222 CP, Populierweg 53, het verbouwen van het pand in wooneenheden, 14-0686WB, 05-05 (WB01)

6224 **, Generaal Marshalllaan 2 en 22, Kolonel Millerstraat 26-62 en omgeving, het slopen van dertig woningen, 14-0309WB, 15-05 (WB02)

6224 GT, Frankenstraat 160, het kappen van een den, 14-0504WB, 15-05 (WB02)

6224 HE, Koning Childebertstraat 5, het wijzigen van de bestemming van wonen (grondgebonden woning) naar kamerverhuur, 14-0684WB, 09-05 (WB02)

6225 **, Hagerhof M8, het bouwen van een woonhuis, 14-0405WB, 09-05 (WB03)

6225 XT, P. de Coubertinweg 5, het aanbrengen van gevelreclame op de noord- en westgevel, 14-0675WB, 13-05 (WB02)

6225 XX, Olympiaweg 17, het bouwen van een klompenhok, 14-0582WB, 09-05 (WB02)

6225 XX, Olympiaweg 20, het bouwen van een klompenhok, 14-0585WB, 09-05 (WB02)

6225 XX, Olympiaweg 24, het bouwen van een klompenhok, 14-0586WB, 09-05 (WB02)

6226 AE, Koning Clovisstraat 61A, het verbouwen van het pand tot kamergewijze verhuur, 14-0694WB, 12-05 (WB01)

6227 EX, Keersboomgaard 25, het plaatsen van een prefab buitenberging, 14-0351WB, 13-05 (WB02)

6227 SR, Oude Kerkstraat 34, het verbouwen van bestaand woonhuis en het slopen van aangebouwde delen, 14-0704WB, 13-05 (WB01)

6228 BH, Moselborg 88, het kappen van drie bomen, 14-0693WB, 09-05 (WB01)

6228 EJ, Cruyshaag, het kappen van vier bomen, 14-0702WB, 13-05 (WB01)

6229 EH, Linnaeusdomein 12, het kappen van een boom in de achtertuin, 14-0717WB, 14-05 (WB01)

6229 HX, Debyelaan 25, de uitbreiding van de energiecentrale, 14-0705WB, 13-05 (WB01)

6229 PB, Molensingel 21, het plaatsen van een reclamezuil en het vervangen van de bestaande gevelreclame, 14-0697WB, 12-05 (WB01)

6229 VJ, Hubert van Doornelaan 63, het plaatsen van een overkapping, 14-0634WB, 09-05 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren 

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.