Mededelingen/bekendmakingen week 25 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Herbenusstraat 2 tot en met 126, het kappen van 21 bomen, 15-1752WB, 11-6 (WB01)
6211 CL, Markt 61, het aanbrengen van handelsreclame, 15-1760WB, 11-6 (WB01)
6211 CL, Markt 66, het aanbrengen van zonwering en schilderen van de pui op de begane grond, 15-1605WB, 11-6 (WB02)
6211 EG, Muntstraat 5, het plaatsen van een uithangbord voor reclame, 15-1741WB, 10-6 (WB01)
6211 GJ, Havenstraat 7E, het plaatsen van twee dakramen, 15-1647WB, 8-6 (WB02)
6211 GT, Sint Amorsplein 2, het verplaatsen van de toiletten van de begane grond naar de eerste verdieping, 15-1744WB, 10-6 (WB01)
6211 HR, Koestraat 3, het vervangen van de bestaande rotte kozijnen en het plaatsen van een zonnescherm en terrasverwarming, 15-1562WB, 8-6 (WB02)
6211 HV, Maastrichter Heidenstraat 8, het veranderen van winkelondersteunende horeca naar droge horeca, 15-1663WB, 5-6 (23)
6211 KD, Sint Hubertuslaan 6, het kappen van een boom, 15-1715WB, 5-6 (WB01)
6211 NK, Calvariestraat 40, het plaatsen van twee lichtbakken, 15-1409WB, 8-6 (WB08)
6211 PH, Brusselsestraat 90, aanvraag ontheffing bestemmingsplan voor van kamergewijze verhuur, 15-1227WB, 9-6 (WB08)
6211 RT, Capucijnenstraat 106-118, het transformeren van de middelbare school naar een integraal kindcentrum, 15-1746WB, 10-6 (WB01)
6211 SL, Uitbelderstraat 8A en 10, het nieuw bouwen van een hotel met woning/appartement, 15-1078WB, 19-6 (WB05)
6211 ST, Grote Gracht 31, het wijzigen van de bestemming, 15-1740WB, 9-6 (WB01)
6211 ST, Grote Gracht 31A tot en met 72, het geluidsisoleren van de woningen, 15-1758WB, 11-6 (WB01)
6211 TB, Statenstraat 6, het plaatsen van gevelreclame, 15-1610WB, 9-6 (WB02)
6212 CL, Sint Amandusstraat 5, het realiseren van een aanbouw, 15-1742WB, 10-6 (WB01)
6212 CW, Bergweg 55, het verplaatsen van de bestaande inrit naar rechts, 15-1731WB, 9-6 (WB01)
6212 EN, Observantenweg 39, het vervangen van alle kozijnen en het maken van twee doorbraken, 15-1517WB, 5-6 (WB02)
6212 GW, Kalfstraat 12, het kappen van een den, 15-1421WB, 5-6 (WB02)
6212 XN, Parkweg 36, het uitbreiden van het woonhuis, 15-1066WB, 10-6 (WB03)
6212 XS, Hoge Kanaaldijk 21, het kappen van een lindeboom en eventueel vervangen door een magnoliaboom, 15-1385WB, 11-6 (WB08)
6213 CS, Porthoslaan 44, het kappen van een berkenboom, 15-1726WB, 9-6 (WB01)
6213 GA, Tongerseweg 57, de inrichting van het parkeerterrein Carré, 15-1254WB, 8-6 (WB02)
6213 GV, Pommardlaan 21, het kappen van drie coniferen, 15-1687WB, 5-6 (WB02)
6213 GZ, Loupiaclaan 8, het vervangen van de kleine dakkapel door een grotere dakkapel, 15-1529WB, 9-6 (WB02)
6214 **, Aert van Trichtweg-André Severinweg, het kappen en vervangen van 53 bomen, 15-1749WB, 11-6 (WB01)
6214 **, Rozenstraat-Begoniastraat, het kappen van 26 bomen, 15-1751WB, 11-6 (WB01)
6214 BC, Tongerseweg 82A, het wijzigen van de bestemming, 15-1585WB, 9-6 (WB02)
6214 RN, Proosdijweg 60A, het realiseren van zes appartementen (legaliseren), 15-1747WB, 11-6 (WB01)
6214 XN, Bankastraat 13, het plaatsen van een terras en keermuur, 15-1736WB, 9-6 (WB01)
6214**, Brandeburgerplein 60C tot en met 13A, het kappen van een boom, 15-1753WB, 11-6 (WB01)
6216 EA, Beeldsnijdersdreef 8, het bouwen van een klompenhok, 15-1478WB, 8-6 (WB02)
6217 **, Forcadentstraat ter hoogte van 20A tot en met 46C, het snoeien van een boom, 15-1714WB, 5-6 (WB01)
6217 GW, Brusselseweg 313, het brandveilig maken van de plafonds en het plaatsen van brandblussers en brandmelders, 15-1745WB, 10-6 (WB01)
6217 LB, Orleansplein 16, het wijzigen van de bestemming en verbouwen van bedrijfsruimte in woonruimte, 15-1717WB, 5-6 (WB01)
6217 NC, Mariabastion 6, het kappen van vijf bomen, 15-1728WB, 9-6 (WB01)
6218 HP, van Akenweg 80, het verbouwen van twee schuren tot woonruimte, 15-1244WB, 11-6 (WB02)
6218 HP, van Akenweg 80, het verbouwen van twee schuren tot woonruimte, 15-1244WB, 5-6 (WB03)
6221 BE, Wilhelminasingel 39, het plaatsen van een passerelle trap en een nieuwe toegangsdeur, 15-1588WB, 8-6 (WB02)
6221 CW, Wycker Grachtstraat 2-2A, het wijzigen van de bestemming naar kamergewijze verhuur, 15-1763WB, 11-6 (WB01)
6221 KV, Avenue Céramique 29 - 33, het plaatsen van nieuwe handelsreclame, 15-1447WB, 9-6 (WB03)
6222 **, Keerschutsluis Limmel, het aanleggen van een tijdelijke fietsbrug voor het verbeteren van de verkeerssituatie tijdens de bouw van de nieuwe keersluis Limmel, 15-1716WB, 5-6 (WB01)
6222 NT, Galjoenweg 63-65, de nieuwbouw van een bedrijfspand, 15-1373WB, 10-6 (WB02)
6222 PG, Weert 9, het restaureren/vervangen van de bestaande hardstenen afscheidingspalen, 15-1756WB, 11-6 (WB01)
6224 LH, Heerderweg 120, het legaliseren van een boomhut en een dakterras met balustrade, 15-1719WB, 8-6 (WB01)
6225 AH, Severenstraat 200, het kappen van twee bomen, 15-1750WB, 11-6 (WB01)
6225 DB, Arenborghoeve 2A tot en met 10B, het kappen van drie bomen, 15-1732WB, 9-6 (WB01)
6225 GZ, Peppelhoven 30, het wijzigen van de bestemming voor het uitoefenen van een pedicurepraktijk aan huis, 15-1735WB, 9-6 (WB01)
6226 EC, Adelbert van Scharnlaan 1A tot en met 9B, het kappen van tien bomen, 15-1748WB, 11-6 (WB01)
6227BZ, Einsteinstraat links naast 32, het bouwen van de fundering en de begane grond vloer van het toekomstige gezondheidscentrum, 15-1664WB, 9-6 (WB02)
6228 BR, Achter Eykelborg 19, het kappen van een boom, 15-1754WB, 11-6 (WB01)
6228 HC, Reyershaag 24, het kappen van drie bomen, 15-1614WB, 5-6 (WB02)
6229 **, ter hoogte van Watermolen/Asseweg (Maastricht-Zuidoost), het uitlussen van gasleidingen ter plaatse van S-8851 nabij M&R Gronsveld, 15-1457WB, 9-6 (WB04)
6229 **, Walter Hallsteinplein, het kappen van 28 bomen, 15-1680WB, 8-6 (WB02)
6229 AH, Heugemer Kerkstraat 17, het herstellen van twee spanten van de kapconstructie, 15-1644WB, 8-6 (WB02)
6229 ER, Universiteitssingel 30, het aanbrengen van raambelettering, 15-1761WB, 11-6 (WB01)
6229 GV, Forum 100, het plaatsen van een overdekte fietsenstalling, 15-1322WB, 11-6 (WB02)
6229 GV, Forum 100, het plaatsen van een overdekte fietsenstalling, 15-1322WB, 9-6 (WB03)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB04  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 22 juni 2015 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.