Mededelingen/bekendmakingen week 26 2014

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2014 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, voormalig terrein Nutsbedrijven, het realiseren van 24 grondgebonden woningen, 12 appartementen en een parkeergarage, 14-0327WB, 18-06 (WB02)
6211 AT, Boschstraat 33A tot en met 37B, het houden van onderhoud aan daken, 14-0382WB, 17-06 (WB03)
6211 AW, Boschstraat 105A, het aanbrengen van drie gasheaters tegen de voorgevel, 14-0890WB, 18-06 (WB01)
6211 CB, Kleine Gracht 34, het aan de achterzijde uitbreiden van restaurant Matuchi, 14-0862WB, 13-06 (WB01)
6211 DS, Mosae Forum 46, het verbouwen van een winkelpand en plaatsen van een terrasoverkapping, 14-0669WB, 17-06 (WB03)
6211 EG, Muntstraat 11, het verbouwen van de bovenwoning en het achterhuis tot acht wooneenheden, 14-0648WB, 17-06 (WB03)
6211 ES, Maastrichter Brugstraat 5, het wijzigen van de reclame, 14-0881WB, 17-06 (WB01)
6211 GM, Wolfstraat 27, het vervangen van de reclameletters en de haakse lichtbak aan de voorgevel, 14-0875WB, 16-06 (WB01)
6211 GR, Achter het Vleeshuis 1, het vernieuwen van de winkelpui, 14-0892WB, 17-06 (WB01)
6211 GW, Heggenstraat 2A, het oprichten van een ambachtelijke koffie- en chocoladeshop, 14-0823WB, 17-06 (23)
6211 JA, Witmakersstraat 23, het realiseren van een balkon aan de achterzijde van de woning, 14-0336WB, 16-06 (WB08)
6211 JH, Grote Looiersstraat 7, het leveren en monteren van een (intrekbare) markies aan de voorgevel, 14-0895WB, 17-06 (WB01)
6211 JJ, Grote Looiersstraat 24, het realiseren van een tuinpaviljoen voor sportactiviteit voor de bewoners van de appartementen, 14-0864WB, 13-06 (WB01)
6211 KD, Sint Hubertuslaan/Prins Bisschopsingel, het aanleggen van twee inritten voor fiets- /wandelpad en hekwerken, 14-0624WB, 19-06 (WB02)
6211 LC, Vrijthof 11, de interne verbouwing van een bestaande horeca-inrichting, 14-0876WB, 16-06 (WB01)
6211 ME, Tapijnkazerne 24, de functiewijziging van loods W van de voormalige Tapijnkazerne, 14-0888WB, 17-06 (WB01)
6211 PS, Zakstraat 9, het kappen van een boom en het herstellen van de scheidingsmuur, 14-0871WB, 16-06 (WB01)
6211 TE, Sint Servaasklooster 38, het wijzigen van de bestemming wonen naar detailhandel, 14-0865WB, 15-06 (WB01)
6212 HC, Laan van Brunswijk 3, het uitbreiden van de woning, 14-0611WB, 16-06 (WB03)
6221 AH, Franciscus Romanusweg 42-42C, het plaatsen van nieuwe kozijnen en deuren, 14-0573WB, 19-06 (WB03)
6221 AX, Sint Maartenslaan 16A, het vervangen van twee kozijnen, 14-0866WB, 15-06 (WB01)
6221 BM, Stationsstraat 1-3/Stationsplein1ABC/Spoorweglaan, aanvraag gebruiksvergunning voor een budgethotel, 14-0307WB (WB05)
6221 BM, Stationsstraat 17A, het uitvoeren van onderhouds-/restauratiewerkzaamheden, 14-0896WB, 19-06 (WB01)
6221 BS, Spoorweglaan 13, het herinrichten van de verdiepingen, 14-0882WB, 17-06 (WB01)
6221 BW, Bourgognestraat 27, het plaatsen van zonnepanelen, 14-0601WB, 18-06 (WB03)
6221 ED, Wycker Brugstraat 46, het vervangen van het voegwerk in de voorgevel, 14-0894WB, 17-06 (WB01)
6222 NA, Willem Alexanderweg 5, het uitbreiden van het bestaande verhuurbedrijf met een op- en overslag van gascilinders, 14-0797WB, 17-06 (23)
6222 NL, Ankerkade 51, het herstellen van de stabiliteit van de bestaande kade, 14-0656WB, 17-06 (WB02)
6222 NX, Schoenerweg 50, het plaatsen van een bovengrondse AdBlue opslagtank (2,5 m³) met afgiftepunt, 14-0674WB, 18-06 (WB03)
6223 HD, Brigidastraat 67, het vernieuwen van een bestaand schuurgebouw, 14-0500WB, 05-06 (WB02)
6224 LV, Sint Gerardusweg 40, het vestigen van een tweewielverhuurbedrijf, 14-0725WB, 17-06 (WB02)
6225 GZ, Peppelhoven 12, het uitbreiden van het woonhuis, 14-0646WB, 17-06 (WB03)
6226 **, Project A2-V-2546/WBS 2.1.7. 21.15 Terblijterweg, een tijdelijke werkinrit Terblijterweg voor het dienstgebouw noord, 14-0886WB, 17-06 (WB01)
6226 NE, Bemelerweg 92, het plaatsen van kleedlokaalunits, 14-0609WB (WB05)
6227 AC, Akersteenweg 132, het aanleggen van een uitrit, 14-0350WB, 16-06 (WB02)
6227 AC, Akersteenweg 132, het kappen van een appelboom, 14-0897WB, 19-06 (WB01)
6227 CS, De Mandel 7 02, het plaatsen van een nieuwe handelsreclame, 14-0869WB, 13-06 (WB01)
6228 SB, Savelsbosch 47, het realiseren van een carport, 14-0632WB, 17-06 (WB02)
6229 VJ, Hubert van Doornelaan 57, het aanpassen en uitbreiden van een woonwagen, 14-0759WB, 19-06 (WB02)
6229 XL, Oosterweertlaan 61A tot en met 127C, het plaatsen van nieuwe entrees met postkasten/bellentableaus, 14-0805WB, 13-06 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB08 Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het Gemeenteloket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres te vermelden. U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 30 juni 2014 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.