Mededelingen/bekendmakingen week 33 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 54, verbouwen bovenwoning tot vijf onzelfstandige wooneenheden, 15-2126WB, 4-8(WB01)

6211 CB, Kleine Gracht 26A tot en met 26E, onderhouden en renoveren woning, 15-1617WB, 30-7 (WB02)

6211 CD, van Hasseltkade 23, maken dakkapel op monumentaal pand, 15-1900WB, 3-8(WB02)

6211 CH, Markt 6, verbouwen pand en verdoeken zonwering, 15-1950WB, 3-8(WB02)

6211 CL, Markt 75, aanpassen gevel met aanpassing van trap naar verdieping en heropenen trap naar kelder, 15-1370WB, 3-8(WB02)

6211 CL, Markt 78, maken proefopstelling van een gevelkozijn van het stadhuis, 15-1789WB, 4-8(WB03)

6211 CX, Grote Staat 38, vervangen bestaande handelsreclame door nieuwe handelsreclame, 15-2094WB, 30-7 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 40, vestigen nieuw Sushi restaurant, 15-1833WB, 4-8(WB02)

6211 EN, Kesselskade 61, plaatsen heaters en terrasschotten, 15-2111WB, 3-8(WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 16, aanbrengen handelsreclame, 15-2115WB, 3-8(WB01)

6211 HD, Onze Lieve Vrouweplein 1, wijzigen entreepui, plaatsen nieuwe handelsreclame en aanbrengen zonwering, 15-2099WB, 30-7 (WB01)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 21, gedeeltelijk vervangen schuifraam in voorgevel, 15-2127WB, 4-8(WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 22, bouwen elf grondgebonden woningen en 27 appartementen met tweelaagse ondergrondse stallingsgarage, 15-2041WB, 4-8(23 )

6211 JL, Kleine Looiersstraat 22A, inpandig verbouwen gebouw (van kantoorruimte naar woonruimte), 15-2073WB, 29-7 (WB01)

6211 KL, Bonnefantenstraat 2, plaatsen zonnepanelen achterdakvlak Bonnefantenklooster, 15-2035WB, 30-7 (WB02)

6211 RT, Capucijnenstraat 106-118, vergunning brandveilig gebruik voor kinderdagverblijf, 15-2119WB, 3-8(WB01)

6211**, Tongerseplein richting Prins Bisschopsingel, versmallen voetpad en verleggen fietspad, 15-1606WB, 29-7 (WB02)

6212 AP, Graaf van Waldeckstraat 26, vervangen bestaande aanbouw en in ere herstellen aantal kozijnen, 15-1782WB, 30-7 (WB02)

6212 NA, Lage Kanaaldijk 123, wijzigen kozijnen rechter zijgevel, 15-2117WB, 3-8(WB01)

6213 AM, Bieslanderweg 108, verbouwing woonhuis, 15-2074WB, 29-7 (WB01)

6214 PW, Meester Ulrichweg 59A, kappen boom, 15-2097WB, 30-7 (WB01)

6214 XZ, Javastraat 35, bouwen garage, 15-2090WB, 29-7 (WB01)

6215 **, Claudiushof thv huisnr. 24, kappen boom, 15-1915WB, 30-7 (WB02)

6215GC, Valeriushof 17A, kappen twee bomen, 15-2102WB, 30-7 (WB01)

6217 **, Hermelijnstraat/Tiecelijnstraat, renoveren 89 galerijwoningen, 14-1848WB, datum afgifte beschikking 04-8 (WB02)

6217 BL, Alentelaan 46, realiseren doorbraak tussen woonkamer en keuken, 15-1495WB, 30-7 (WB02)

6217 HP, Edmond Jasparstraat 28 a, aanvraag voor kamerverhuur, 15-2120WB, 3-8(WB01)

6217 LE, Orleansstraat 14A t/m 14C, legaliseren drie appartementen, 15-1868WB, 30-7 (WB02)

6217 LT, Acht Zaligheden 6, wijzigen bestemming voor kamerverhuur, 15-2122WB, 3-8(WB01)

6218 **, Aanleg Grondwal Malberg percelen N1 tot en met N6, N23 tot en met N24, aanleggen grondwal Malberg Wienerberger, 15-1672WB, 30-7 (WB03)

6218 XX, Toustruwe 5, oprichten bedrijf voor repareren houten pallets, 15-1871WB, 27-7 (23 )

6219 **, Oude Smeermaeserweg ongenummerd, oprichten camping, 15-1843WB, 27-7 (23 )

6219 NP, Brusselseweg 484, kappen bomen in voortuin, 15-2112WB, 3-8(WB01)

6219 PA, Fort Willemweg 61, optimaliseren bestaande afvalwater behandeling, 15-1987WB, 29-7 (WB02)

6221 BL, Wilhelminasingel 100, restauratie pand, 15-2088WB, 29-7 (WB01)

6221 BM, Stationsstraat 17A, upgraden en verbouwen hotel, 15-2091WB, 29-7 (WB01)

6221 CV, Wycker Grachtstraat 41, wijzigen gebruik appartement op de begane grond, 15-2096WB, 30-7 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 49, uitvoeren onderhoudswerkzaamheden., 15-2083WB, 29-7 (WB01)

6221 GK, Leo Moonenstraat 21, opleggen maatwerkvoorschriften voor aspect afvalwater, 15-0003mV, 04-8 (28)

6221 KL, Renier Nafzgerstraat 104A, plaatsen onverlichte reclamezuil, 15-1839WB, 30-7 (WB08)

6222 **, nabij de sluis in Limmel, verwijderen gasleiding nabij sluis, 15-2113WB, 3-8(WB01)

6222 CN, Populierweg 33, realiseren bedrijfsmatige kamerverhuur voor studenten, 15-2109WB, 31-7 (WB01)

6222 NH, Karveelweg 8, herbouwen bedrijfspand, 15-2118WB, 3-8(WB01)

6222 PD, Meerssenhoven 201, wijzigen terreinindeling oostzijde, 15-2078WB, 29-7 (WB01)

6222 SH, Kasteel Neubourgweg 74, kappen boom, 15-2056WB, 3-8(WB02)

6223 GT, Geneinde 9, vervangen twee houten ramen aan voorzijde van pand door twee energiezuinige dubbele kunststof ramen en raam aan zijgevel huis, 15-2077WB, 29-7 (WB01)

6224 CB, Thorbeckeplantsoen 5, verduurzaming pand, 15-1894WB, 4-8(WB03)

6224 CC, Prof. Pieter Willemstraat 21-23, realiseren tandartsenpraktijk en acht appartementen en acht studio's, 15-2110 WB, 3-8(WB01)

6224 LH, Heerderweg 120, legaliseren boomhut en t dakterras, 15-2076WB, 29-7 (WB01)

6224 XA, Schepen Roosenstraat 4, bouwen garage met erfafscheiding, 15-2084WB, 29-7 (WB01)

6226 CJ, Secretaris Waberstraat 19, legaliseren kamerverhuur, 15-2095WB, 30-7 (WB01)

6227 AW, Mathijs Heugenstraat 18, plaatsen reclamestickers raam en voorgevel, 15-1822WB, 30-7 (WB02)

6227 HA, Weerhuysgaard 32, schilderen woning, 15-2093WB, 30-7 (WB01)

6227 TA, Gerard Walravenstraat 65, bouwen stallingsruimte, 15-1609WB, 31-7 (WB03)

6228 AZ, Cajersborg 18, legaliseren dakkapel voorzijde, 15-2121WB, 3-8(WB01)

6229 AV, de Beente 86, vergroten magazijn/opslagruimte oostzijde, 15-2116WB, 3-8(WB01)

6229 ZD, Krokusbeemd 30-32-34-36, gebruiksvergunning voor vier gebouwen (gedragswoningen), registratienr. 14-0479WB, 05-8 (WB07) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.  

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.  

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.  

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.  

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.   

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum tussen haakjes. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.  

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.