Mededelingen/bekendmakingen week 4 2016

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AZ, Boschstraat 108-110, het veranderen van het interieur en aanbrengen van reclame, 16-0117WB, 18-01 (WB01)

6211 EK, Muntstraat 24, het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de kapconstructie, 15-2880WB, 18-01 (WB03)

6211 EP, Mariastraat 9, het vernieuwen en vergroten van twee dakkapellen aan de achterzijde, 16-0082WB, 13-01 (WB01)

6211 GA, Plankstraat 23-25-27, het verbouwen-samenvoegen van winkels en het aanbrengen van nieuwe gevelkozijnen, 15-2770WB, 18-01 (WB02)

6211 KW, Kapoenstraat 4, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0084WB, 13-01 (WB01)

6211 KW, Kapoenstraat 6, het legaliseren van kamer gewijze verhuur, 16-0087WB, 13-01 (WB01)

6211 LB, Sint Jacobstraat 14, het verbouwen van het bestaand kantoorpand tot twee grondgebonden woningen, 15-2837WB, 19-01 (WB02)

6211 PE, Brusselsestraat 12, het verbouwen van het pand tot winkelruimte met vijf appartementen, 16-0122WB, 19-01 (WB01)

6211 RR, Capucijnenstraat 36, het splitsen van etages in twee zelfstandige woningen, 16-0096WB, 14-01 (WB01)

6211 SV, Grote Gracht 85, het verbouwen van het pand tot zelfstandige studentenhuisvesting, 15-2436WB, 13-01 (WB02)

6212 AD, Sint Pieterskade 18, het plaatsen van een uithangbord aan de gevel, 16-0120WB, 18-01 (WB01)

6212 AT, Sint Lambertuslaan 28, het vervangen van de ramen op de tweede verdieping, 15-2466WB, 14-01 (WB08)

6212 ET, Luikerweg 29, het wijzigen van de woning naar kamergewijze verhuur en het realiseren van een dakterras, 15-3041WB, 19-01 (WB03)

6212 EW, Luikerweg 48, een ontheffing van het bestemmingsplan, 15-3141WB, 14-01 (WB02)

6212 XN, Parkweg 31, het splitsen van de woning, 16-0129WB, 19-01 (WB01)

6214 AA, Sint Annalaan 13, het legaliseren van het gebruik van het pand door woningsplitsing op de verdieping, 16-0098WB, 14-01 (WB01)

6214 AA, Sint Annalaan 13, het wijzigen van de bestemming op de begane grond, 16-0128WB, 19-01 (WB01)

6214 AC, Koningin Emmaplein 14C, het wijzigen van een woonappartement naar kamer gewijze verhuur, 15-3031WB, 18-01 (WB02)

6214 AW, Elisabeth Strouvenlaan 9, het vervangen van de oude raamkozijnen door kunststofkozijnen met dubbelglas, 16-0115WB, 18-01 (WB01)

6214 PA, Sint Annadal 10B, het wijzigen van een woonappartement naar kamergewijze verhuur, 15-3029WB, 15-01 (WB02)

6214 PA, Sint Annadal 10F, het wijzigen van een woonappartement in kamergewijze verhuur, 15-3025WB, 14-01 (WB02)

6214 PA, Sint Annadal 15R, het wijzigen van een woonappartement naar kamergewijze verhuur, 15-2964WB, 14-01 (WB02)

6214 PB, Sint Annadal 19B, het wijzigen van woonappartement naar kamerverhuur, 15-3034WB, 14-01 (WB02)

6214 PB, Sint Annadal 19M, het wijzigen van een woonappartement naar kamergewijze verhuur, 15-2966WB, 14-01 (WB02)

6214 PP, Aert van Trichtweg 21A, het legaliseren van de vijf wooneenheden in de bovenwoning, 16-0081WB, 13-01 (WB01)

6214 SV, Ruttensingel 158, het wijzigen van de bestemming in kapsalon en het splitsen van de woning in twee zelfstandige wooneenheden, 15-2658WB, 15-01 (WB02)

6214 XZ, Javastraat 37, het uitbreiden van de garage, 15-3104WB, 13-01 (WB02)

6215 AH, Lammergierstraat 29, het kappen van een conifeer, 16-0103WB, 15-01 (WB01)

6216 BN, Veldspaatstraat 20, het kappen van zeven bomen, 16-0091WB, 14-01 (WB01)

6216 BV, Via Regia 145D, het wijzigen van woonappartement in kamerverhuur, 16-0135WB, 19-01 (WB01)

6216 SX, Kremersdreef 4B, het wijzigen van de woning in kamerverhuur, 16-0108WB, 15-01 (WB01)

6217 BW, Cantecleerstraat 119, het intrekken van de verleende omgevingsvergunning 14-1465WB, 16-0094WB, 18-01 (WB13)

6217 JD, Bilserbaan 5A-5B, het splitsen van de bestaande onder- en boven woning naar zeven woningen, 15-2506WB, 13-01 (WB02)

6217 JS, Via Regia 20D, het wijzigen van de bestemming woonappartement in kamerverhuur, 16-0111WB, 15-01 (WB01)

6217 JW, Via Regia 124D, het wijzigen van een woonappartement in kamerverhuur, 16-0133WB, 19-01 (WB01)

6217 JZ, Via Regia 170, het plaatsen van een compressorruimte en afleverzuil en de aanleg van een ondergronds leidingwerk, 15-2573WB, 13-01 (WB03)

6217 KA, Sint Annalaan 14 -16, het splitsen van de panden in twee woningen en vier studentenkamers, 16-0099WB, 14-01 (WB01)

6217 KC, Sint Annalaan 64A, het wijzigen van woonappartement tot kamerverhuur voor vier studenten, 16-0110WB, 15-01 (WB01)

6217 KD, Koningin Emmaplein 7, een interne verbouwing van een deel van de Sint-Lambertuskerk, 16-0090WB, 14-01 (WB01)

6217 KD, Koningin Emmaplein 7, het intern verbouwen van de Lambertuskerk, 16-0119WB, 18-01 (WB01)

6217 KV, Franquinetstraat 38 - 38A, het wijzigen van kamergewijze verhuur naar appartementen, 16-0132WB, 19-01 (WB01)

6218 GA, Atlasdonk 20, het kappen van een berk, 16-0113WB, 18-01 (WB01)

6219 PA, Fort Willemweg 61, een revisievergunning, 16-0109WB, 15-01 (WB01)

6221 BP, Stationsstraat 8 en 12, het samenvoegen van de panden Stationsstraat 8 en 12, 15-3229WB, 15-01 (23)

6221 EL, Rechtstraat 78, het verbouwen van de verdiepingen, 15-1890WB, 19-01 (WB08)

6221 EZ, Cörversplein 13, het wijzigen van de bestemming kapperszaak naar detailhandel met ondersteunende horeca, 16-0092WB, 14-01 (WB01)

6222 NM, Ankerkade 150, het aanleggen van een dubbelsporige spooraansluiting, het kappen van twee bomen en het verkleinen van een inrit, 16-0127WB, 19-01 (WB01)

6222 VL, Kasteel Kessenichstraat 43, het legaliseren van acht appartementen, 16-0131WB, 19-01 (WB01)

6224 EC, Koningsplein 16, het legaliseren van kamergewijze verhuur op de eerste, tweede en derde verdieping, 15-3194WB, 18-01 (WB02)

6224 EK, Voltastraat 33B, het aanbrengen van een gevelsteen in de bestaande bouw, 16-0118WB, 18-01 (WB01)

6225 EA, Ambyerstraat Noord 3A01 en 3A02, het plaatsen van een deur om de appartementen met elkaar te verbinden, 16-0047WB, 18-01 (WB02)

6226 AG, Koning Clovisstraat 67A, legaliseren/het splitsen van de bovenwoning naar vijf woningen., 15-2705WB, 13-01 (WB03)

6226 AZ, Ambyerstraat Zuid 58, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0125WB, 19-01 (WB01)

6226 BB, Bergerstraat 93, het legaliseren van kamerverhuur in de onderwoning, 16-0076WB, 13-01 (WB01)

6226 BB, Bergerstraat 93A, het legaliseren woningsplitsing van bovenwoning naar vijf zelfstandige woningen, 16-0077WB, 13-01 (WB01)

6226 BR, Weth van Caldenborghlaan 35 en 35A, het legaliseren van kamerverhuur, 16-0078WB, 13-01 (WB01)

6226 CC, Mockstraat 10, het rooien van een haag en het plaatsen van een schutting, 15-2750WB, 14-01 (WB02)

6226 NE, Bemelerweg ongenummerd, het verbranden van snoei- en rooiafval, 2016-01612, 19-01 (38)

6227 BK, Dorpstraat 29, het omzetten van woning naar kamergewijze verhuur, 16-0124WB, 19-01 (WB01)

6227 CL, Steegstraat 10, het splitsen van de woning in drie zelfstandige wooneenheden, 16-0123WB, 19-01 (WB01)

6228 **, Oeslingerbaan achterzijde Bogaartsborg 18, het kappen van een boom, 16-0067WB, 13-01 (WB02)

6229 GX, Leuvenlaan 59, het wijzigen van de functie kantoor naar psychotherapie praktijk, 15-3221WB, 13-01 (WB02)

6229 WE, Malvabeemd 6, het kappen van een kersenboom in een privé-tuin, 16-0037WB, 13-01 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

WB13   Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

38        Besluit tot het verlenen van een permanente stookontheffing 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.  

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.  

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.  

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.  

Categorie 38: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.   

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.  

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.