Mededelingen/bekendmakingen week 40 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Tongerseplein-Waldeckpark, plaatsen kunstwerk, 15-2399WB, 22-09 (WB01)

6211 AV, Boschstraat 73, Pand Boschstraat 73 Maastricht, 15-2390WB, 19-09 (WB01)

6211 AX, Boschstraat 54, verbouwen bovenwoning tot vijf onzelfstandige wooneenheden, 15-2126WB, 22-09 (WB03)

6211 CK, Markt 30, plaatsen van terrasschotten, 15-2365WB, 16-09 (WB01)

6211 CK, Markt 33, plaatsen twee terrasheaters aan de gevel en twee aan de luifel, 15-2387WB, 18-09 (WB01)

6211 CL, Markt 60, aanbrengen zonwering, 15-2394WB, 21-09 (WB01)

6211 ED, Kleine Staat 7, aanpassen winkelpui, 15-1835WB, 22-09 (WB08)

6211 EG, Muntstraat 11, vervangen winkelpui, 15-2059WB, 17-09 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 65, vervangen zonwering, 15-1844WB, 22-09 (WB03)

6211 GM, Wolfstraat 25-27-39, gevelherstel panden Wolfstraat 25-27-39, 15-2395WB, 21-09 (WB01)

6211 GT, Sint Amorsplein 17, aanbrengen handelsreclame, 15-2133WB, 17-09 (WB02)

6211 GT, Sint Amorsplein 7, wijzigen reclame en voorgevelpui en plaatsen warmtepompunit op dak, 15-2156WB, 22-09 (WB03)

6211 LN, Tongersestraat 36, wijzigen bestemming detailhandel naar droge horeca, 15-1922WB, 22-09 (WB03)

6211 NL, Sint Nicolaasstraat 29A, vervangen enkele beglazing door dubbele, 15-2369WB, 17-09 (WB01)

6211 SB, Breulingstraat 15, verbouwen keukenruimte tot fietsenstalling en inrichten kelder als tijdelijke opslag voor huisafval, 15-2401WB, 22-09 (WB01)

6212 AA, Prins Bisschopsingel 1A 02, kappen drie bomen, 15-2045WB, 16-09 (WB03)

6212 XA, Mergelweg 1, vervangen bestaande luifel, 15-2400WB, 22-09 (WB01)

6214 AE, Hertogsingel 48, pand als kamergewijze verhuur, 15-2364WB, 16-09 (WB01)

6214 AG, Hertogsingel 82, vernieuwen bestaand dak, vergroten bestaande dakkapel aan achterzijde pand en aanbrengen twee nieuwe dakkapellen aan voorzijde, 15-1701WB, 18-09 (WB08)

6214 BD, Tongerseweg 148, splitsen woning in vier eenheden, 15-2403WB, 22-09 (WB01)

6214 RN, Proosdijweg 60A, realiseren zes appartementen (legaliseren), 15-1747WB, 22-09 (WB03)

6217 JE, Bilserbaan 51A en 51B, legaliseren kamerverhuur door afwijken bestemmingsplan, 15-2377WB, 18-09 (WB01)

6217 JE, Bilserbaan 55A en 55B, wijzigen bestemming in kamergewijze verhuur, 15-2372WB, 17-09 (WB01)

6217 KV, Franquinetstraat 16A, aanvraag ontheffing afwijking bestemmingsplan, 15-2374WB, 17-09 (WB01)

6218 **, Malberg; percelen N1 tot en met N6, N23 tot en met N24, aanleggen grondwal met keerwand Malberg voor de steenfabriek Wienerberger, 15-1672WB, 21-09 (WB02)

6218 HB, Pandectendonk 38, kappen dennenboom, 15-2375WB, 17-09 (WB01)

6219 NN, Jaagpad West 22, legaliseren berging, 15-2385WB, 18-09 (WB01)

6219 PD, Lage Frontweg 2, intrekken omgevingsvergunning (milieu), 15-2370WB, 17-09 (WB01)

6221 AB, François de Veyestraat 3, verbouwen winkelpand, 15-1791WB, 17-09 (WB02)

6221 CR, Hoogbrugstraat 22, splitsen bovenwoning tot vijf zelfstandige woningen, 15-2402WB, 22-09 (WB01)

6221 EB, Wycker Brugstraat 49, splitsen woning, 15-2362WB, 16-09 (WB01)

6222 **, Weert ongenummerd, plaatsen bouwbord voor vijf jaar, 15-2223WB, 22-09 (WB02)

6222AG, Meerssenerweg 19, wijzigen bestemming in kamerverhuur, 15-2396WB, 21-09 (WB01)

6222AG, Meerssenerweg 29, splitsen woning, 15-2405WB, 22-09 (WB01)

6222NL, Ankerkade 111, vervangen cyclonen en scrubber door een nieuwe buiten op te stellen zakkenfilter, 15-2373WB, 17-09 (WB01)

6222NL, Ankerkade 139 - 143, verleggen van een inpandige brandscheiding, 15-2196WB, 18-09 (WB02)

6224BW, Noormannensingel 16, splitsen woning voor wijziging bestemmingsplan, 15-2379WB, 18-09 (WB01)

6224CB, Thorbeckeplantsoen 5, verduurzaming pand, 15-1894WB, 22-09 (WB02)

6224CC, Prof. Pieter Willemstraat 21-23, realiseren tandartsenpraktijk, acht appartementen en acht studio's, 15-2110WB, 22-09 (WB03)

6224GW, Koning Clovisstraat 8A, wijzigen bestemming voor kamerverhuur, 15-2386WB, 18-09 (WB01)

6224LH, Heerderweg 120, legaliseren boomhut en dakterras, 15-2076WB, 22-09 (WB03)

6225EA, Ambyerstraat Noord 21B, wijzigen van woning naar kamerverhuur, 15-2371WB, 17-09 (WB01)

6226AG, Koning Clovisstraat 77, realiseren zeven zelfstandige studio's - appartementen, 15-1955WB, 22-09 (WB03)

6227 **, Akersteenweg - De Mandel - De Leim, maken mediaboxen aan binnengevels van winkelcentrum en nieuwe naamsaanduidingen, 15-2265WB, 22-09 (WB02)

6227 **, Wethouder Vranckenstraat, kappen twee bomen, 15-2398WB, 21-09 (WB01)

6228SW, Oombosch 2, plegen onderhoud aan woonwagen, 15-2407WB, 22-09 (WB01)

6229AH, Heugemer Kerkstraat 29, realiseren dubbellaagse uitbouw, 15-2135WB, 18-09 (WB02)

6229VJ, Hubert van Doornelaan 63, plaatsen schutterwanden en glazen schuifdeurensysteem onder overkapping, 15-2312WB, 18-09 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.