Mededelingen/bekendmakingen week 43 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 GW, Heggenstraat 3, het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid, 15-0004mV, 12-10 (28)

6211 EH, Muntstraat 37, het in ere herstellen van de penanten aan de zijkanten van de voorgevel, 15-1498WB, 14-10 (WB02)

6211 EN, Kesselskade 43, het oprichten van een horecabedrijf, 15-2174WB, 12-10 (23)

6211 EN, Kesselskade 62, het aanbrengen van heaters/terrasstralers, 15-2203WB, 12-10 (WB02)

6211 EP, Mariastraat 5-7, het verbouwen van een vergaderzaal tot zelfstandige bovenwoning op de eerste verdieping, 15-2556WB, 13-10 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 12, het veranderen van het bedrijf, 15-2501WB, 12-10 (23)

6211 GW, Heggenstraat 12, het vervangen van een eiken balk door een stalen balk in de voorgevel van het pand, 15-2519WB, 8-10 (WB01)

6211 HD, Onze Lieve Vrouweplein 1, het aanbrengen van een brandscheiding, 15-2414WB, 12-10 (WB02)

6211 LA, Sint Jacobstraat 5, het beginnen van een take-away horecabedrijf, 15-2152WB, 7-10 (23)

6211 LS, Abtstraat 3, het verbouwen van in- en exterieur van het pand, 15-1976WB, 7-10 (WB02)

6211 NR, Jekerstraat 7A 01, het bouwen van een berging, 15-2541WB, 9-10 (WB01)

6211 RT, Capucijnenstraat 106-118, het transformeren van de middelbare school naar een integraal kindcentrum, 15-1746WB, 12-10 (WB02)

6212 BR, Glacisweg 72, het plaatsen van een dakkapel, 15-2517WB, 8-10 (WB01)

6213 GA, Tongerseweg 57, het realiseren van een woonfunctie voor de doelgroep studenten op de eerste en tweede verdieping van het Carrégebouw, 14-1139WB, 6-10 (WB07)

6213 CC, Athoslaan 79, het wijzigen van de bestemming voor kamergewijze verhuur/studentenhuisvesting, 15-2540WB, 9-10 (WB01)

6213 HL, Monseigneur Vranckenplein 2, het vervangen van de bestaande ramen, 15-1018WB, 9-10 (WB02)

6214 AD, Hertogsingel 38, het opsplitsen van drie bestaande zelfstandige appartementen in vier zelfstandige gemoderniseerde appartementen, 15-1911WB, 9-10 (WB03)

6214 AG, Hertogsingel 82, het vervangen van de dakconstructie, vernieuwen dakkapel aan de achterzijde en het vervangen van de dakvensters aan de voorzijde, 15-2547WB, 13-10 (WB01)

6214 SV, Ruttensingel 148B, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 15-2518WB, 8-10 (WB01)

6214 TX, Fatimaplein 94, het plaatsen van vlaggen aan de gevel, 15-2202WB, 8-10 (WB08)

6216 GC, Dousbergweg 4, het kappen van vijf en het snoeien van acht bomen, 15-2536WB, 9-10 (WB01)

6216 PP, Ebenistendreef 91, het uitbreiden van de begane grond en het maken van een kelder en het kappen van zes houtopstanden, 15-2238WB, 13-10 (WB03)

6217 BW, Cantecleerstraat 119, het uitbreiden van een hoekpand, 15-1883WB, 8-10 (WB03)

6217 GX, Brusselseweg 371, het omzetten van kamergewijze verhuur naar zelfstandige wooneenheden (appartementen), 15-2485WB, 13-10 (WB02)

6217 KB, Sint Annalaan 38, het wijzigen van het gebruik naar kamergewijze verhuur, 15-1956WB, 9-10 (WB02)

6217 LT, Acht Zaligheden 6, VK het wijzigen van de bestemming voor kamerverhuur van vier kamers, 15-2122WB, 12-10 (WB02)

6217 NH, Frans van de Laarplein 30, het splitsen van het pand in zelfstandige wooneenheden en/of het herinrichten naar een appartement/studio, 15-1975WB, 13-10 (WB03)

6217 NS, Henri Jonaslaan 138, het verbouwen van het magazijn naar wonen, 15-2219WB, 13-10 (WB03)

6218 HB, Pandectendonk 2, het aanpassen van de woning, 15-2515WB, 7-10 (WB01)

6219 NN, Jaagpad West 21, het bouwen van een tuinhuis, 15-2535WB, 9-10 (WB01)

6219 PD, Lage Frontweg 2, het intrekken van de omgevingsvergunning (milieu), 15-2370WB, 22-10 (WB05)

6219 PG, Het Rondeel 24, het realiseren van een milieupark, 15-1985WB, 9-10 (WB03)

6221 BL, Wilhelminasingel 100, de restauratie van het pand, 15-2088WB, 9-10 (WB03)

6221 BR, Stationsstraat 40, het vervangen van een airco met koelmiddel R22, 15-2549WB, 13-10 (WB01)

6221 CB, Alexander Battalaan 53A en 53B, het maken van een aanbouw aan de achterzijde (appartement 3), 15-2532WB, 8-10 (WB01)

6221 ER, Wycker Smedenstraat 9D, het verbouwen van de dakkapel en het realiseren van een dakterras, 15-1775WB, 8-10 (WB02)

6221 KL, Renier Nafzgerstraat 104A, het plaatsen van 4 onverlichte reclamezuilen, 15-2553WB, 13-10 (WB01)

6222 AK, Meerssenerweg 152, het kappen van een populier, 15-2543WB, 12-10 (WB01)

6222 CN, Populierweg 33, het realiseren van bedrijfsmatige kamerverhuur voor studenten, 15-2109WB, 8-10 (WB02)

6222 CP, Populierweg 69, het wijzigen van de bestemming voor kamerverhuur, 15-2522WB, 8-10 (WB01)

6222 CZ, Askalonstraat 50, het legaliseren van kamerverhuur, 15-2140WB, 8-10 (WB02)

6222 NG, Jeruzalemweg 2, het bouwen van een fietsenstalling, 15-1982WB, 13-10 (WB03)

6222 NL, Ankerkade 101, het plaatsen van zes containers, 15-2552WB, 13-10 (WB01)

6222 NM, Ankerkade 162, het wijzigen van de bedrijfsactiviteiten, 15-2361WB, 7-10 (23)

6222 PD, Meerssenhoven 201, het indelen van het terrein aan de oostzijde van het opleidingscentrum, 15-2551WB, 13-10 (WB01)

6222 PD, Meerssenhoven 201, het oprichten van een opleidingscentrum, 15-2367WB, 8-10 (23)

6223 **, Itteren kadastraal I 3415 en I 3416, het kappen van elf houtopstanden (kadastraal Maastricht I 3415 en 3416), 15-2521WB, 8-10 (WB01)

6224 BE, Professor Mullerstraat 56, het aanpassen van de gevel, 15-2512WB, 7-10 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het kappen van negen bomen, 15-2529WB, 12-10 (WB02)

6227 AL, Nijverheidsweg 35, het kappen van negen bomen, 15-2529WB, 8-10 (WB01)

6228 GD, Varensdaal 6, het kappen van een walnotenboom, 15-2539WB, 9-10 (WB01)

6229 BC, Oude Maasstraat 33 A en B, het uitbreiden van de begane grond en het vestigen van kamergewijze verhuur, 15-1917WB, 7-10 (WB02)

6229 PA, Graanmolen 9, het aanbrengen van een vloeistofdichte betonvloer van ongeveer 150 m² met goot en olieafscheider onder overkapping, 15-2368WB, 7-10 (23)

6229 PA, Graanmolen 9-11, het bouwen van een vloeistofdichte betonvloer met olieafscheiding, 15-2430 WB, 8-10 (WB02)

6229 PA, Graanmolen 9-11, het wijzigen van de bedrijfsactiviteiten, 15-2498WB, 12-10 (23)

6229 PB, Molensingel 19, het wijzigen van de bestemming, 15-2548WB, 13-10 (WB01)

6229 XW, Oosterweg 61, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel, 15-2246WB, 12-10 (WB03) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.  

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.  

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 23 oktober 2015 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.  

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.  

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.