Mededelingen/bekendmakingen week 44 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 54, het verbouwen van de bovenwoning tot vijf studentenkamers, 15-2126WB, 15-10 (WB02)

6211 BJ, Hoograamstraat 131, het verbouwen van de woning voor kamerverhuur, 15-2197WB, 19-10 (WB08)

6211 CV, Grote Staat 59, het renoveren van het pand en het toevoegen van twee woningen, 15-2218WB, 19-10 (WB03)

6211 EN, Kesselskade 51, het aanbrengen van letters op het raam en letters en een vlag aan de gevel, 15-2569WB, 15-10 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 65, het vervangen van de bestaande zonwering, 15-1844WB, 20-10 (WB08)

6211 GM, Wolfstraat 25-27-39, gevelherstel van de panden Wolfstraat 25-27-39, 15-2395WB, 14-10 (WB02)

6211 GW, Heggenstraat 12, het vervangen van een eiken balk door een stalen balk in de voorgevel van het pand, 15-2519WB, 15-10 (WB02)

6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 21, het gedeeltelijk vervangen van het schuifraam in de voorgevel, 15-2127WB, 20-10 (WB02)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 22, het bouwen van 11 grondgebonden woningen en 27 appartementen met een tweelaagse ondergrondse stallingsgarage, 15-1598WB, 14-10 (WB02)

6211 LM, Tongersestraat 53, het vervangen van de beglazing van de tuingevel, 15-1842WB, 20-10 (WB02)

6211 LM, Tongersestraat 31, het starten van een salade bar, 15-2376WB, 20-10 (23)

6211 NG, Koningin Emmaplein 19-20, het verbouwen en renoveren van het bestaand pand tot negen appartementen en commerciële ruimten, 15-2583WB, 19-10 (WB01)

6211 NL, Sint Nicolaasstraat 29A, het vervangen van de enkele beglazing door dubbele beglazing, 15-2369WB, 14-10 (WB02)

6211 NZ, Kommel 8, het plaatsen van een naam op de voorgevel en reclame op de ramen, 15-2582WB, 19-10 (WB01)

6211 PE, Brusselsestraat 12, het verbouwen van het pand tot winkelruimte met vijf appartementen, 15-2587WB, 19-10 (WB01)

6212 AA, Prins Bisschopsingel 1A 02, het kappen van drie bomen, 15-2045WB, 20-10 (WB08)

6213 CW, Castelmorelaan 36, het kappen van een walnotenboom, 15-2504WB, 14-10 (WB02)

6214 BC, Tongerseweg 106, het legaliseren van het kamergewijze verhuur, 15-2597WB, 20-10 (WB01)

6214 XN, Bankastraat 13, het plaatsen van een terras en keermuur, 15-1736WB, 19-10 (WB08)

6215 EC, Horatiushof 35, het kappen van een boom, 15-2598WB, 20-10 (WB01)

6217 **, Koraalstraat ongenummerd, het bouwen van 39 grondgebonden nieuwbouw woningen in en rondom de Koraalstraat, 15-2595WB, 20-10 (WB01)

6217 BA, Grimbeertstraat 1ABC, het herstel veiligheid van balkons van vijf flatgebouwen, 15-2559WB, 14-10 (WB01)

6217 GX, Brusselseweg 365, het kappen van een boom (Japanse kers), 15-2596WB, 20-10 (WB01)

6217 JD, Bilserbaan 23, het legaliseren van kamerverhuur, 15-2563WB, 14-10 (WB01)

6217 JZ, Via Regia 170, het plaatsen van een compressorruimte en afleverzuil en de aanleg van een ondergronds leidingwerk, 15-2573WB, 15-10 (WB01)

6217 KS, Victor de Stuersstraat 34, het reinigen van de gevel, 15-2572WB, 15-10 (WB01)

6217 LE, Orleansstraat 8, het wijzigen van de bestemming in twee studentenkamers in de woning, 15-2566WB, 15-10 (WB01)

6217 LJ, Holsteinbastion 8, het wijzigen van de bestemming wonen in kamerverhuur, 15-2580WB, 16-10 (WB01)

6217 NC, Mariabastion 18, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde, 15-2564WB, 14-10 (WB01)

6218 AA, Symphoniesingel 132, het bouwen van een garagebedrijf, 15-2165WB, 14-10 (WB02)

6218 AW, Morgenruwe 56, het kappen van een boom, 15-2579WB, 16-10 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 1, het aanpassen van het horecapand, 15-1949WB, 14-10 (WB02)

6221 CB, Alexander Battalaan 53A, het verbouwen - splitsen van het pand, 15-2558WB, 14-10 (WB01)

6221 CE, Alexander Battalaan 48, het wijzigen van de bestemming door een woningsplitsing, 15-2599WB, 20-10 (WB01)

6221 CN, Hoogbrugstraat 1, het herinrichten van de verdiepingen van kantoor naar kamerverhuur, 15-1787WB, 16-10 (WB02)

6221 CR, Hoogbrugstraat 14, het bouwen van een schuur en het realiseren van een dakterras, 15-2585WB, 19-10 (WB01)

6221 CW, Wycker Grachtstraat 2-2A, het wijzigen van de bestemming naar kamergewijze verhuur, 15-1763WB, 15-10 (WB02)

6221 EG, Rechtstraat 47A, het ophangen van een Portugese reclamevlag en wijzigen bestemming in detailhandel en kleinschalige horeca, 15-2565WB, 15-10 (WB01)

6221 EN, Oeverwal 12, het vervangen van de kozijnen en het schilderen/repareren van de achtergevel, 15-2137WB, 15-10 (WB03)

6221 EZ, Cörversplein 9 TR, het reinigen van de gevel(s) en het schilderen van deuren en blinden, 15-2289WB, 19-10 (WB02)

6221 KN, Bellefroidlunet 4A-4B, het realiseren van een doorbraak tussen twee appartementen en het vergroten van een bestaand trapgat, 15-2473WB, 19-10 (WB02)

6222 AK, Meerssenerweg 152, het kappen van een populier, 15-2543WB, 16-10 (WB02)

6222 CJ, Emmausstraat 24, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 15-2225WB, 14-10 (WB02)

6222 EB, Dolmansstraat 29A, een aanvraag ontheffing woningsplitsing, 15-2207WB, 15-10 (WB02)

6222 NM, Ankerkade 4, het plaatsen van een vloeibare stikstoftank buiten op het terrein, 15-2545WB, 15-10 (23)

6222 NX, Schoenerweg 36, het aanbrengen van handelsreclame (bord met aanduiding vestiging), 15-2562WB, 14-10 (WB01)

6223 GG, Op de Graaf 7, het kappen van twee dennenbomen, 15-2467WB, 14-10 (WB02)

6224 **/6227 **, Sibemaweg, het kappen van drie bomen, 15-2415WB, 14-10 (WB02)

6224 AD, Meerssenerweg 145A en 145B, het legaliseren van de woningsplitsing en kamerverhuur, 15-2574WB, 16-10 (WB01)

6224 LH, Heerderweg 120, het legaliseren van de boomhut en het dakterras, 15-2076WB, 20-10 (WB08)

6226 GM, Raadhuisstraat 3, handelen in strijd met de regels Ruimtelijke Ordening kamergewijze verhuur (legalisatie), 15-2603WB, 20-10 (WB01)

6226 NE, Schandert 4, het slopen van de veldschuur en opnieuw bouwen van twee opslagloodsen, 15-2591WB, 20-10 (WB01)

6226 NE, Schandert 4, vernieuwen van een bouwvallige opslagloods en het aanbouwen van een opslagloods, 15-2605WB, 20-10 (WB01)

6227 CS, De Mandel 7 02, het plaatsen van handelsreclame, 15-2189WB, 15-10 (WB03)

6227 VT, Niels Bohrstraat 41, het legaliseren van de woningsplitsing, 15-2567WB, 15-10 (WB01)

6228 **, Gerckenshaag 26-28, het kappen van een boom, 15-2576WB, 16-10 (WB01)

6228 GD, Varensdaal 6, het kappen van een walnotenboom, 15-2539WB, 14-10 (WB02)

6229 ES, Robert Schumandomein 4, het plaatsen van een verlichte dooslettertekst ERICSSON en logo tegen de zuidgevel, 15-2602WB, 20-10 (WB01)

6229 PB, Molensingel 7-9, het vervangen van de bestaande handelsreclame, 15-2477WB, 16-10 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.  

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.  

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.  

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.  

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.