Mededelingen/bekendmakingen week 46 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **/6214 **, Koninging Emmaplein ongenummerd, het kappen van bomen, 15-2465WB, 28-10 (WB02)

6211 AX, Boschstraat 24, het verplaatsen van twee betaalautomaten naar een andere plaats op het parkeerterrein, 15-2747WB, 2-11 (WB01)

6211 AX, Boschstraat 24, het wijzigen van de industriefunctie in bijeenkomstfunctie en logiesfunctie, 15-2703WB, 29-10 (WB01)

6211 BZ, Hoogzwanenstraat 147, het maken van een trapgat in de verdiepingsvloer, 15-2734WB, 30-10 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 61, het exploiteren van een restaurant, 15-2043WB, 2-11 (23)

6211 GD, Stokstraat 6, het wijzigen van de begane grond, 15-2745WB, 2-11 (WB01)

6211 GJ, Havenstraat 4C 04, het maken van een loggia op niveau drie in de achtergevel en het plaatsen van zonnepanelen, 15-2731WB, 30-10 (WB01)

6211 HD, Onze Lieve Vrouweplein 2A, het aanbrengen van een uithangbord en een gevelreclame en het legaliseren van twee zonweringen, 15-2689WB, 28-10 (WB01)

6211 HH, Onze Lieve Vrouwewal 13, het verbouwen van het soutterain voor short stay, 14-0798WB, 15-2666WB, 28-10 (WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 18D, het plaatsen van een terras op het platdak, 15-2301WB, 28-10 (WB08)

6211 KX, Lantaarnstraat 5ABCD tot en met 9ABCD, het vervangen van de kozijnen in het trappenhuis, 15-2752WB, 2-11 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 14, het plegen van onderhoud aan de kozijnen, 15-2756WB, 2-11 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 15A, het aanbrengen van vier menuborden tegen de buitengevel, 15-2331WB, 3-11 (WB03)

6211 LP, Tongenummerdersestraat 40, het wijzigen van reclametekst en aanpassingen voor airco, afzuiging en raamventilatoren, 15-2748WB, 2-11 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 2A, het kappen van vier bomen, 15-2740WB, 30-10 (WB01)

6211 NR, Jekerstraat 7A 01, het bouwen van een berging, 15-2541WB, 2-11 (WB02)

6211 PH, Brusselsestraat 90, het wijzigen van de bestemming voor kamerverhuur, 15-2637WB, 2-11 (WB02)

6211 SN, Bogaardenstraat 43B 01, het veranderen van een bijeenkomstfunctie naar paracommerciële horecabestemming, 15-2497WB, 2-11 (23)

6212 BL, Glacisweg 23, het wijzigen van de bestemming gezinswoning naar kamerverhuur voor vier personen, 15-2261WB, 3-11 (WB02)

6212 ET, Luikerweg 29, het wijzigen van de woning naar drie appartementen en het realiseren van een dakterras, 15-2708WB, 29-10 (WB01)

6212 XX, Blekerij 70A tot en met 96H, het vervangen van vier draaideuren door vier schuifdeuren, 15-2342WB, 30-10 (WB02)

6213 **, Aramislaan ongenummerd naast het pand Porthoslaan 87, het kappen van een boom, 15-2751WB, 2-11 (WB01)

6213 **, Hoek Mgr. Vranckenplein-Medoclaan-Pletzersstraat, het plaatsen van een vast billboard (aluminium frame met spandoek), 15-2681WB, 28-10 (WB01)

6213 AM, Bieslanderweg 108, het verbouwen van het woonhuis, 15-2359WB, 29-10 (WB02)

6213 CR, Porthoslaan 28, het realiseren van een uitrit voor parkeerplaats voor de camper, 15-2323WB, 30-10 (WB03)

6214 XJ, Bataviaplantsoen 16, het kappen van een boom, 15-2699WB, 29-10 (WB01)

6215 AD, Tongenummerderseweg 374, het legaliseren van de bestemming van woning naar studentenhuisvesting, 15-2686WB, 28-10 (WB01)

6215 AE, Tongenummerderseweg 420, het legaliseren van de bestemming van woning naar studentenhuisvesting, 15-2694WB, 28-10 (WB01)

6215 AE, Tongenummerderseweg 422, het legaliseren van de bestemming van woning naar studentenhuisvesting, 15-2696WB, 28-10 (WB01)

6216 SB, Haammakersdreef 13, het vestigen van een trimsalon voor onder andere honden en katten, 15-2728WB, 30-10 (WB01)

6217 BA, Grimbeertstraat 1 ABC, het herstel veiligheid van balkons van 5 flatgebouwen, 15-2559WB, 2-11 (WB02)

6217 GV, Brusselseweg 243, het aanpassen van het pand voor kamerverhuur, 15-2206WB, 3-11 (WB03)

6217 GX, Brusselseweg 365, het kappen van een boom (Japanse kers), 15-2596WB, 2-11 (WB02)

6217 HT, Fons Olterdissenstraat 55, het legaliseren van de kelder/bergruimte onder de aanbouw van het woonhuis, 15-2702WB, 29-10 (WB01)

6217 JE, Bilserbaan 47, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur, 15-2490WB, 29-10 (WB02)

6217 KL, Pastoor Habetsstraat 41, het plaatsen van zwarte zonnepanelen op een zwart pannendak, 15-2753WB, 2-11 (WB01)

6217 NH, Frans van de Laarplein 30, het splitsen van het pand in zelfstandige wooneenheden en/of het herinrichten naar een appartement/studio, 15-1975WB, 30-10 (WB02)

6218 AV, Malbergsingel 6, het verbouwen van het bedrijfsgebouw tot repetitielokaal voor de Maastrichtse Verkennersband, 15-2760WB, 3-11 (WB01)

6218 HL, van Akenweg 101, het kappen van vier bomen/struiken op de oprit en binnenplaats van een carréhoeve, 15-2735WB, 30-10 (WB01)

6221 AG, Franciscus Romanusweg 35A-35B01-35B02, het aanbrengen van brandwerende scheidingen tussen de appartementen en kamers, 15-2737WB, 30-10 (WB01)

6221 AW, Sint Maartenslaan 41, het wijzigen van een wooneenheid in vijf wooneenheden, 15-2755WB, 2-11 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 29, het aanvragen van een spoorwegemplacement en onderhoudsbedrijf voor treinen, 15-2700WB, 29-10 (WB01)

6221 CA, Alexander Battalaan 15, het opsplitsen van een bestaande woning in vier afzonderlijke eenheden dan wel appartementen, 15-2733WB, 30-10 (WB01)

6221 CH, Lage Barakken 25, het slopen van binnenwanden en een pui en het bouwen van een tourniquet, 15-2739WB, 30-10 (WB01)

6221 CV, Wycker Grachtstraat 41, het wijzigen van het gebruik van het appartement op de begane grond, 15-2096WB, 2-11 (WB03)

6223 HE, Kapelaanstraat 66, het plaatsen van een nieuw kozijn en borstwering, 15-2706WB, 29-10 (WB01)

6224 JB, Scharnerweg 91, woningsplitsing (het betreft hier een legalisatie van de situatie), 15-2704WB, 29-10 (WB01)

6225 AP, Longenummerdinastraat 61, het uitbreiden van de woning op de begane grond aan de achterzijde, 15-2417WB, 3-11 (WB02)

6225 GX, Peppelhoven 31, het aanleggen van een oprit, 15-2729WB, 30-10 (WB01)

6226 AG, Koning Clovisstraat 67A, het splitsen van een woning danwel legalisatie van de huidige situatie, 15-2705WB, 29-10 (WB01)

6226 AG, Koning Clovisstraat 69, het legaliseren van de woningsplitsing, 15-2727WB, 30-10 (WB01)

6226 AG, Koning Clovisstraat 77, het realiseren van zeven zelfstandige studio's - appartementen, 15-1955WB, 30-10 (WB02)

6226 CC, Mockstraat 10, het rooien van een haag en het plaatsen van een schutting, 15-2750WB, 2-11 (WB01)

6226 GT, Burgemeester Cortenstraat 165, het legaliseren van aanpassingen voor het bouwbesluit en de brandveiligheid, 15-2209WB, 30-10 (WB02)

6226 NE, Bemelerweg 92, het realiseren van een tribune door middel van betonelementen, 15-2685WB, 28-10 (WB01)

6227 XB, Schepen de Wicstraat 14, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur voor vijf personen, 15-2732WB, 30-10 (WB01)

6227 XB, Schepen de Wicstraat 4, het kappen van een boom, 15-2687WB, 28-10 (WB01)

6228 SW, Oombosch 2, het plegen van onderhoud/het vernieuwen van de woonwagen, 15-2407WB, 3-11 (WB02)

6229 PM, Watermolen 26, het aanleggen van twee inritten, 15-2682WB, 28-10 (WB01)

6229 XT, Maasvelderweg 1, het brandveilig gebruik V&V-woningen Maasveld, 15-2762WB, 3-11 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.