Mededelingen/bekendmakingen week 47 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 CK, Markt 33, het plaatsen van twee terrasheaters aan de gevel en twee aan de luifel, 15-2387WB, 10-11 (WB03)

6211 EL, Hoenderstraat 15-17, een ontheffing van het bestemmingsplan, 15-2802WB, 9-11 (WB01)

6211 EM, Hoenderstraat 32-34, het wijzigen van de aanwezige gevelreclame en het plaatsen van een vitrine in de straatgevel, 15-2789WB, 6-11 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 43, het opleggen van maatwerkvoorschriften, 15-2174WB, 04-11 (28)

6211 GA, Plankstraat 23-25-27, het verbouwen - samenvoegen van winkels en het aanbrengen van nieuwe gevelkozijnen, 15-2770WB, 4-11 (WB01)

6211 GV, Platielstraat 12, het wijzigen van de bestemming, 15-2272WB, 9-11 (WB03)

6211 HB, Bredestraat 41, het realiseren van een hotel, 15-2822WB, 10-11 (WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 24, het plaatsen van een pergola, gevelbekleding en het maken van een nieuwe toegang naar de tuin, 15-2787WB, 6-11 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 16A, het maken van een doorgang in een bestaande muur, 15-2798WB, 9-11 (WB01)

6211 NB, Sint Servaasbolwerk 16, het wijzigen van de bestemming woonhuis naar studentenhuisvesting, 15-2793WB, 6-11 (WB01)

6211 PH, Brusselsestraat 124, het plaatsen van kunststof deuren en kozijnen en kunststof omlijsting, 15-2777WB, 5-11 (WB01)

6211 RR, Capucijnenstraat 34, het wijzigen van de bestemming, 15-2767WB, 4-11 (WB01)

6212 AH, Lage Kanaaldijk 46B, het vervangen van een balkon, 15-2776WB, 5-11 (WB01)

6212 NA, Lage Kanaaldijk 115, het milieuneutraal veranderen van de omgevingsvergunning - het aanpassen van de vergunde euralcodes, 15-2425WB, 10-11 (WB02)

6213 **, Aramislaan ongenummerd naast het pand Porthoslaan 87, het kappen van een boom, 15-2751WB, 6-11 (WB02)

6213 BV, Aramislaan 86, het uitbreiden van de bestaande garage, 15-2771WB, 4-11 (WB01)

6213 CC, Athoslaan 67, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het pand, 15-2816WB, 10-11 (WB01)

6213 GB, Tongerseweg 121, een aanvraag legalisering kamerverhuur, 15-2768WB, 4-11 (WB01)

6214 AE, Hertogsingel 48, het pand als kamergewijze verhuur, 15-2364WB, 4-11 (WB02)

6214 AP, Volksbondweg 15 A 02, het splitsen van de woning en omzetten naar kamers, 15-2765WB, 4-11 (WB01)

6214 AP, Volksbondweg 7, het splitsen van een woning en vervolgens omzetten naar kamers, 15-2769WB, 4-11 (WB01)

6214 RN, Proosdijweg 60A, het realiseren van zes appartementen (legaliseren), 15-1747WB, 5-11 (WB08)

6215 EC, Horatiushof 35, het kappen van een boom, 15-2598WB, 9-11 (WB08)

6215 GE, Ovidiushof 13 B, het legaliseren van kamergewijze verhuur en het plaatsen van 2 ramen in de loggia, 15-2821WB, 10-11 (WB01)

6216 BT, Via Regia 131C, het wijzigen van woonappartement in kamerverhuur, 15-2639WB, 10-11 (WB08)

6216 CC, Dokter Bakstraat 9A tot en met 11H, het kappen van een boom, 15-2808WB, 10-11 (WB01)

6217 HT, Fons Olterdissenstraat 55, het legaliseren van kamerverhuur, 15-2786WB, 6-11 (WB01)

6217 JE, Bilserbaan 51A en 51B, het legaliseren van de kamerverhuur in verband met afwijken bestemmingsplan, 15-2377WB, 9-11 (WB02)

6217 JE, Bilserbaan 55A en 55B, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur, 15-2372WB, 6-11 (WB02)

6217 JE, Bilserbaan 59, het legaliseren van kamerverhuur, 15-2247WB, 10-11 (WB03)

6217 KV, Franquinetstraat 6, het pand gebruiken voor kamerverhuur, 15-2287WB, 4-11 (WB03)

6217 LB, Orleansplein 22A en 22B, het legaliseren van de woningsplitsing en het omzetten naar kamers, 15-2790WB, 6-11 (WB01)

6217 LD, Orleansstraat 43A en 43B, een ontheffing van het bestemmingsplan door kamergewijze verhuur, 15-2420WB, 6-11 (WB02)

6217 LJ, Holsteinbastion 8, het wijzigen van de bestemming wonen in kamerverhuur, 15-2580WB, 10-11 (WB02)

6218 GH, Speciedonk 8, het kappen van bomen, 15-2818WB, 10-11 (WB01)

6219 **, Belvédèrelaan, Sandersweg ongenummerd, het kappen van bomen, 15-2809WB, 10-11 (WB01)

6219 NN, Jaagpad West 7, het bouwen van een tuinhuisje, 15-2795WB, 6-11 (WB01)

6221 AJ, Griend 2, het wijzigen van de bestemming bedrijf in expositie voor kunst, 15-2775WB, 5-11 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 1, het aanbrengen van nieuwe handelsreclame, 15-2772WB, 4-11 (WB01)

6221 CR, Hoogbrugstraat 18, het plaatsen van een platformlift, 15-2303WB, 4-11 (WB02)

6221 CT, Wycker Grachtstraat 15, het splitsen van een woning naar kamerverhuur, 15-2803WB, 9-11 (WB01)

6222 CP, Populierweg 81-111, Balijeweg 20-114 en Emmausstraat 57-59, het renoveren van 66 woningen, 15-2264WB, 6-11 (WB02)

6222 NM, Ankerkade 4, het plaatsen van een opslagtank voor vloeibare stikstof, 15-2784WB, 5-11 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 53, het kappen van veertien bomen, 15-2785WB, 6-11 (WB01)

6223 **, Heinsbergstraat, het realiseren van twee oprijstroken, 15-2817WB, 10-11 (WB01)

6224 CC, Prof. Pieter Willemstraat 21-23, het realiseren van een tandartsenpraktijk en zestien appartementen, 15-2110WB, 27-10 (WB02)

6224 GN, Frankenstraat 173, een wijziging bestemmingsplan, 15-2815WB, 10-11 (WB01)

6224 GS, Frankenstraat 118, het wijzigen van de bestemming, 15-2810WB, 10-11 (WB01)

6224 HW, Eburonenweg 10, het wijzigen van een wooneenheid in zes wooneenheden, 15-2764WB, 4-11 (WB01)

6224 JH, Scharnerweg 74, het splitsen van een woning naar kamerverhuur, 15-2797WB, 9-11 (WB01)

6225 BM, van Slijpestraat 4, 4A, het aanleggen van een inrit, 15-2427WB, 4-11 (WB02)

6226 AX, Ambyerstraat Zuid 22, het verbouwen van de zolderruimte tot kantoorruimte, 15-2780WB, 5-11 (WB01)

6226 CJ, Secretaris Waberstraat 19, het legaliseren van de kamerverhuur - woningomzetting, 15-2788WB, 6-11 (WB01)

6226 EA, Kapelstraat 7, het beginnen van een schoonheidssalon aan huis, 15-2641WB, 6-11 (WB02)

6226 WC, Meidoorn 62, het kappen van een boom, 15-2410WB, 9-11 (WB02)

6227 CL, Steegstraat 5, het splitsen van de woning en het omzetten naar kamers, 15-2773WB, 4-11 (WB01)

6227 XB, Schepen de Wicstraat 20, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur voor vijf personen, 15-2779WB, 5-11 (WB01)

6228 BL, Cuyleborg 68, het kappen van een boom, 15-2804WB, 10-11 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket