Mededelingen/bekendmakingen week 48 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62** **, diverse locaties, het plaatsen van reclameborden op dertig rotondes, 15-2843WB, 16-11 (WB01)

6211 BZ, Hoogzwanenstraat 147, het maken van een trapgat in de verdiepingsvloer, 15-2734WB, 12-11 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 1, de onderhoudswerkzaamheden aan de hemelwaterafvoer, 15-2844WB, 16-11 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 61, een verzoek tot intrekking maatwerkvoorschriften, 15-2635WB, 17-11 (28)

6211 GT, Sint Amorsplein 17, het aanbrengen van brandwerende afwerking rondom de staalconstructie en het aanbrengen van voorzetwanden op de begane grond, 15-2611WB, 16-11 (WB02)

6211 GV, Platielstraat 12, het wijzigen van de bestemming, 15-2272WB, 16-11 (WB08)

6211 HB, Bredestraat 41, het realiseren van een hotel, 15-2824WB, 11-11 (WB01)

6211 KX, Lantaarnstraat 5ABCD tot en met 9ABCD, het vervangen van de kozijnen in het trappenhuis, 15-2752WB, 13-11 (WB02)

6211 LB, Sint Jacobstraat 14, het verbouwen van het bestaand kantoorpand tot twee grondgebonden woningen, 15-2837WB, 13-11 (WB01)

6211 LM, Tongersestraat 37-39, de bestaande logiesverblijven van de Van Eyck-academie renoveren, herinrichting en aanpassen aan de noodzakelijke (brandveiligheids)voorzieningen, 15-2841WB, 16-11 (WB01)

6211 LN, Tongersestraat 36, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar droge horeca, 15-1922WB, 12-11 (WB02)

6211 NB, Sint Servaasbolwerk 16, het wijzigen van de bestemming woonhuis naar studentenhuisvesting, 15-2793WB, 13-11 (WB02)

6211 NT, Jekerstraat 36, het wijzigen van de bestemming bedrijfsgebouw naar wonen, 15-1879WB, 16-11 (WB02)

6211 RS, Capucijnenstraat 62, het wijzigen van de bestemming wonen in de bestemming kamerverhuur, 15-2834WB, 12-11 (WB01)

6211 RZ, Achter de Barakken 10, het plaatsen van twee dakramen aan de achterzijde voor lichtinval, 15-2849WB, 16-11 (WB01)

6211 SZ, Grote Gracht 74, het plaatsen van gevelreclame met verlichting, 15-2873WB, 17-11 (WB01)

6212 XA, Mergelweg 1, het oprichten van eetcafé De Sjans, 15-2495WB, 11-11 (23)

6212 XA, Mergelweg 1, het vervangen van de bestaande luifel, 15-2400WB, 11-11 (WB02)

6213 **, Bieslanderweg, het kappen van een boom tussen Jeker en Bieslanderweg, 15-2642WB, 13-11 (WB02)

6213 CC, Athoslaan 67, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het pand, 15-2816WB, 17-11 (WB02)

6214 AD, Hertogsingel 28, het wijzigen van een hotelbestemming naar zes onafhankelijke woningen, 15-2453WB, 13-11 (WB02)

6214 AD, Hertogsingel 4, een ontheffing van het bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 15-2416WB, 16-11 (WB02)

6214 AH, Brandenburgerplein 2C, het omzetten van een woonhuis naar kamersverhuur, 15-2862WB, 17-11 (WB01)

6214 AP, Volksbondweg 11, het wijzigen van het bestemmingsplan voor splitsing van de woning, 15-2286WB, 13-11 (WB03)

6214 XZ, Javastraat, Molukkenstraat, Balistraat, het kappen van bomen, 15-2617WB, 13-11 (WB02)

6215 EG, Drusushof 25, het kappen van twaalf bomen, 15-2655WB, 13-11 (WB02)

6215 GE, Ovidiushof 16, het legaliseren van kamerverhuur, 15-2836WB, 13-11 (WB01)

6216 BM, Veldspaatstraat 25, het kappen van drie bomen, 15-2829WB, 12-11 (WB01)

6216 PP, Ebenistendreef 91, het uitbreiden van de begane grond en het maken van een kelder en het kappen van zes houtopstanden, 15-2238WB, 16-11 (WB02)

6216 RE, Geelgietersdreef 16, het legaliseren van twee wooneenheden, 15-2858WB, 17-11 (WB01)

6217 LG, Holsteinbastion 21, het afwijken van het bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 15-2870WB, 17-11 (WB01)

6217 NC, Mariabastion 18, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde, 15-2564WB, 16-11 (WB02)

6218 AV, Malbergsingel 72, het aanpassen van het beschadigd vloerveld, 15-2876WB, 17-11 (WB01)

6218 AW, Morgenruwe 56, het kappen van een boom, 15-2579WB, 17-11 (WB02)

6218 HC, Kalanderdonk 11, het kappen van een boom, 15-2839WB, 13-11 (WB01)

6218 HL, van Akenweg 101, het kappen van vier bomen/struiken op de oprit en binnenplaats van een carréhoeve, 15-2735WB, 17-11 (WB02)

6219 **, Sandersweg ongenummerd, het bouwen van een bouwmarkt-tuincentrum, 15-2860WB, 17-11 (WB01)

6219 NN, Jaagpad West 14, de legalisatie van een bestaand schuurtje met fietsenstalling, 15-2863WB, 17-11 (WB01)

6219 PG, Het Rondeel 24, het oprichten van een milieupark, 15-2344WB, 11-11 (23)

6221 AA, Nieuweweg 45, het verplaatsen van een reeds aanwezige in- en uitrit voor de nieuwe parkeerplaatsindeling, 15-2662WB, 17-11 (WB02)

6221 AG, Franciscus Romanusweg 35A-35B01-35B02, het aanbrengen van brandwerende scheidingen tussen de appartementen en kamers, 15-2737WB, 13-11 (WB02)

6221 AZ, Sint Maartenslaan 38, het slopen en bouwen van een nieuwe woning, 15-2830WB, 12-11 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 1, het plaatsen van handelsreclame voor Wokrestaurant Dadawan en afhaalrestaurant Dadawan 2go, 15-2857WB, 17-11 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 27, het renoveren en onderhoud van de perronkap in Station Maastricht, 15-2408WB, 11-11 (WB03)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 32, het herinrichten van het pand en het wijzigen van de bestemming in horecafunctie, 15-1846WB, 13-11 (WB02)

6222 NM, Ankerkade 160, een oprichtingsvergunning voor Recycling Maastricht, 15-2872WB, 17-11 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 53, het kappen van veertien bomen, 15-2785WB, 12-11 (WB02)

6223 **, Gronsveld - Itteren Viaductweg, het aanpassen van de leiding en afsluiterschema om interne inspectie gasleiding mogelijk te maken, 15-2871WB, 17-11 (WB01)

6223 **, Itteren - Meerssen, het verleggen van de aardgastransportleiding ten gevolge van werken aan de Keersluis te Limmel en Borgharen, 15-2868WB, 17-11 (WB01)

6223 EV, Op de Bos 42, het kappen van een kastanjeboom in de achtertuin, 15-2831WB, 12-11 (WB01)

6224 EC, Koningsplein 16, het realiseren van een vaste trap van de tweede verdieping naar de zolder, 15-2865WB, 17-11 (WB01)

6224 EC, Koningsplein 16, het realiseren van kamergewijze verhuur op de zolder, 15-2866WB, 17-11 (WB01)

6224 GX, Koning Clovisstraat 46, de legalisatie van woningsplitsing en kamerverhuur, 15-2826WB, 11-11 (WB01)

6224 JM, Heerder Groenweg 28, het kappen van een kersenboom in de tuin, 15-2854WB, 16-11 (WB01)

6225 **, Olympiaweg - Stadionweg, de nieuwbouw van sporthal de Geusselt, 15-2437WB, 11-11 (WB02)

6225 EH, Ambyerstraat-Noord 108, het plaatsen van een nieuwe pui, 15-2832WB, 12-11 (WB01)

6226 GM, Raadhuisstraat 3, het wijzigen van de bestemming naar kamergewijze verhuur (legalisatie), 15-2603WB, 12-11 (WB02)

6226 NK, Bemelergrubbe 7, het aanbrengen van een naambord, 15-2875WB, 17-11 (WB01)

6227 CS, De Mandel 7 02, het plaatsen van handelsreclame, 15-2189WB, 13-11 (WB02)

6228 BL, Cuyleborg 68, het kappen van een boom, 15-2804WB, 12-11 (WB02) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

 

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.