Mededelingen/bekendmakingen week 49 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Tongerseplein - Waldeckpark, het plaatsen van een kunstwerk, 15-2399WB, 23-11 (WB03)

6211 AW, Boschstraat 105A, het intern verbouwen van het pand, 15-2893WB, 20-11 (WB01)

6211 CL, Markt 78, de aangetaste balkkoppen van de verdieping te vervangen en het wijzigen van de beglazing, 15-2890WB, 19-11 (WB01)

6211 CW, Grote Staat 6, het vervangen van de handelsreclame aan de voorgevel voor wijziging huisstijl, 15-2892WB, 20-11 (WB01)

6211 CZ, Dominicanerkerkstraat 1A, het plaatsen van terrasverwarming aan de gevel, 15-2913WB, 23-11 (WB01)

6211 EK, Muntstraat 24, het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de kapconstructie, 15-2880WB, 19-11 (WB01)

6211 EP, Mariastraat 5-7-9, het verbouwen van een vergaderzaal tot zelfstandige bovenwoning op de eerste verdieping, 15-2556WB, 23-11 (WB02)

6211 HA, Bredestraat 19, het plaatsen van zonnepanelen, 15-2259WB, 23-11 (WB03)

6211 KB, Sint Lambertuslaan 3, het uitvoeren van grootonderhoud, vervangen keuken, badkamer en diverse interieurafwerkingen, 15-2903WB, 20-11 (WB01)

6211 LA, Sint Jacobstraat 7B, het maken van drie studio's op de verdiepingen, 15-2136WB, 20-11 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 15A, het aanbrengen van twee menuborden tegen de buitengevel, 15-2331WB, 20-11 (WB02)

6211 LS, Abtstraat 2A, het kappen van vier bomen, 15-2740WB, 20-11 (WB02)

6211 SE, Batterijstraat 21D, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 15-2659WB, 23-11 (WB02)

6212 CD, Papenweg 53, het splitsen van de woning voor kamerverhuur drie kamers, 15-2191WB, 19-11 (WB02)

6213 CC, Athoslaan 79, het wijzigen van de bestemming voor kamergewijze verhuur/studentenhuisvesting, 15-2540WB, 18-11 (WB02)

6214 AC, Koningin Emmaplein 14C, het wijzigen van het appartement in kamergewijze verhuur, 15-2931WB, 24-11 (WB01)

6214 AH, Brandenburgerplein 5 B, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 15-2919WB, 24-11 (WB01)

6214 AM, Volksplein 34-35, het verhuren van acht kamers, 15-2896WB, 20-11 (WB01)

6214 BB, Tongerseweg 50B, het plaatsen van een platformlift, 15-2905WB, 23-11 (WB01)

6214 BC, Tongerseweg 106, het legaliseren van het kamergewijze verhuur, 15-2597WB, 18-11 (WB02)

6214 PA, Sint Annadal 10B, het wijzigen van het woonappartement in kamerverhuur, 15-2901WB, 20-11 (WB01)

6214 PA, Sint Annadal 10F, het wijzigen van woning naar kamergewijze verhuur, 15-2912WB, 23-11 (WB01)

6214 PB, Sint Annadal 19B, het wijzigen van een woning naar kamergewijze verhuur, 15-2915WB, 23-11 (WB01)

6214 SV, Ruttensingel 156B, het vestigen van kamergewijze verhuur, 15-2282WB, 20-11 (WB04)

6214SV, Ruttensingel 156B, VK het vestigen van kamergewijze verhuur, 15-2282WB, 26-11-2015 (WB02)

6215 **, hoek Hermesweg en Lammergierstraat ongenummerd, het plaatsen van tijdelijke paardenstallen, 15-2471WB, 19-11 (WB02)

6216 RA, Zeepziedersdreef 57, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 15-2929WB, 24-11 (WB01)

6216 VK, Celadonstraat 25, het verlagen van de stoeprand voor gebruik scootmobiel, 15-2906WB, 23-11 (WB01)

6217 **, Brusselseweg 501 - 509, het kappen van twee bomen, 15-2920WB, 24-11 (WB01)

6217 GV, Brusselseweg 243, het aanpassen van het pand voor kamerverhuur, 15-2206WB, 18-11 (WB02)

6218 AV, Malbergsingel 72, het aanpassen van het beschadigd vloerveld, 15-2876WB, 24-11 (WB02)

6218 AW, Morgenruwe 46, het kappen van twee bomen, 15-2925WB, 24-11 (WB01)

6218 GH, Speciedonk 8, het kappen van bomen, 15-2818WB, 19-11 (WB02)

6221 **, Griend - Franciscus Romanusweg, het plaatsen van skate-elementen op de bestaande skatebaan, 15-2900WB, 20-11 (WB01)

6221 AJ, Griend 2, het wijzigen van de bestemming bedrijf in expositie voor kunst, 15-2775WB, 20-11 (WB02)

6221 AT, Antoon Lipkensstraat 28, het wijzigen van woning naar kamerverhuur, 15-2889WB, 19-11 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 29, het aanvragen van een spoorwegemplacement en onderhoudsbedrijf voor treinen, 15-2700WB, 29-10 (WB05)

6221 CA, Alexander Battalaan 21, het vervangen van de oude kozijnen door nieuwe, 15-2881WB, 19-11 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 30 en 28, het herinrichten van de panden voor detailhandel, 15-2493WB, 24-11 (WB03)

6221 EB, Wycker Brugstraat 49, het splitsen van de woning, 15-2496WB, 24-11 (WB03)

6221EH, Rechtstraat 71-73, het vervangen van de dakpannen en het schilderen van de voorgevel, 15-2029WB, 01-12-2015 (WB08)

6221 ED, Wycker Brugstraat 28 tot en met 36, het transformeren van de kantoorruimte naar woonruimte, 15-2891WB, 19-11 (WB01) 

6222 CP, Populierweg 69, het wijzigen van de bestemming voor kamerverhuur, 15-2522WB, 23-11 (WB02)

6222 NG, Jeruzalemweg 2, het bouwen van een fietsenstalling, 15-1982WB, 18-11 (WB02)

6222 NX, Schoenerweg 36, het aanbrengen van handelsreclame (bord met aanduiding vestiging), 15-2562WB, 19-11 (WB02)

6223 **, Heinsbergstraat, het realiseren van twee oprijstroken, 15-2817WB, 20-11 (WB02)

6224 BE, Professor Mullerstraat 56, het aanpassen van de gevel, 15-2512WB, 23-11 (WB03)

6224 JB, Scharnerweg 61, het plaatsen van een rookkanaal voor een houtoven en het plaatsen van een markies en reclamestickers aan de voorgevel, 15-2930WB, 24-11 (WB01)

6224 LA, Heerderweg 41, ontheffing kamerverhuur en vergroten ruimte in het fietsenhok, 15-2318WB, 20-11 (WB02)

6225 EE, Ambyerstraat Noord 46, het verzoek om maatwerkvoorschriften, 15-2600WB, 23-11 (28)

6225 GL, Plataanhoven 42, het kappen van een els, 15-2914WB, 23-11 (WB01)

6225 GX, Peppelhoven 25, het kappen van een boom, 15-2926WB, 24-11 (WB01)

6225 GX, Peppelhoven 31, het aanleggen van een oprit, 15-2729WB, 20-11 (WB02)

6225 GX, Peppelhoven 31, het kappen van een boom, 15-2654WB, 20-11 (WB02)

6226 **, Wethouder van Caldenborghlaan 35C, het verbouwen van een schuur tot volwaardige woning, 15-1428WB, 18-11 (WB07)

6226 BR, Wethouder van Caldenborghlaan 27 - 29, het wijzigen naar kamerverhuur, 15-2927WB, 24-11 (WB01)

6226 CJ, Secretaris Waberstraat 19, het legaliseren van de kamerverhuur - woningomzetting, 15-2788WB, 20-11 (WB02)

6226 GD, Concordiastraat 2C, het wijzigen in kamerverhuur en het splitsen van de woning, 15-2904WB, 20-11 (WB01)

6226 NE, Schandert 4, het vervangen van de oude loods en het aanbouwen aan de bestaande loods, 15-2590WB, 18-11 (23)

6227 BL, Dorpstraat 103, het wijzigen van de bestemming in guesthouse/bed and breakfast, 15-2916WB, 24-11 (WB01)

6227 SC, Sterre der Zeestraat 2, een ontheffing van het bestemmingsplan, 15-2902WB, 20-11 (WB01)

6227 VV, Niels Bohrstraat 77, het splitsen van de woning in drie zelfstandige wooneenheden, 15-2879WB, 19-11 (WB01)

6228 **, Mockeborg 8 - 18, het kappen van vier bomen, 15-2922WB, 24-11 (WB01)

6228 GP, Boviersdaal 11, het kappen van drie bomen, 15-2918WB, 24-11 (WB01)

Verklaring van de categorieën

WB01Aanvraag omgevingsvergunning

WB02Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB04 Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB05 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

23Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03, WB04: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 4 december 2015 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.