Mededelingen/bekendmakingen week 5 2016

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 **, Tapijnkazerne ongenummerd, het plaatsen van een schommelplek met vijf schommels inclusief valbeveiligde schokdempende ondergrond, 16-0152WB, 21-1 (WB01)

6211 AT, Boschstraat 47A, het wijzigen naar de bestemming kantoor en kamerverhuur, 16-0154WB, 21-1 (WB01)

6211 CL, Markt 78, de aangetaste balkkoppen van de verdieping te vervangen en het wijzigen van de beglazing, 15-2890WB, 25-1 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 3, het vernieuwen van een bestaande pui, 15-3072WB, 25-1 (WB08)

6211 CX, Grote Staat 50, het wijzigen van de lichtreclame, 16-0179WB, 26-1 (WB01)

6211 EK, Muntstraat 24, het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de kapconstructie, 15-2880WB, 22-1 (WB02)

6211 HR, Koestraat 13, het aanbrengen van twee terrasverwarmingen tegen de voorgevel, 15-3143WB, 21-1 (WB02)

6211 LD, Vrijthof 20, het realiseren van een hotel, 16-0142WB, 20-1 (WB01)

6211 LL, Tongersestraat 1, het leveren en monteren van vijf parasols, 16-0153WB, 21-1 (WB01)

6211 LL, Tongersestraat 3, het aanpassen van de maatwerkvoorschriften, 15-2886WB, 19-1 (28)

6211 PL, Statensingel 13, het realiseren van een interne buitenplaats, 16-0172WB, 25-1 (WB01)

6211 PP, Statensingel 175, het uitvoeren van kamergewijze verhuur wooneenheden, 16-0193WB, 26-1 (WB01)

6211 RS, Capucijnenstraat 70 A, een ontheffing van het bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 16-0136WB, 20-1 (WB01)

6211 TE, Sint Servaasklooster 24A, het plaatsen van een gevelbord en aanbrengen gevelbelettering, 16-0165WB, 22-1 (WB01)

6212 AH, Lage Kanaaldijk 46B, het vervangen van een balkon, 15-2776WB, 21-1 (WB02)

6213 BV, Aramislaan 86, het uitbreiden van de bestaande garage, 15-2771WB, 25-1 (WB03)

6213 EG, Médoclaan 180, het maken van een nieuwe uitrit voor de parkeerplaats bij de bestaande woning, 16-0148WB, 21-1 (WB01)

6214 AA, Sint Annalaan 15, het realiseren van kamergewijze verhuur, 15-3080WB, 25-1 (WB02)

6214 PM, André Severinweg 10, het wijzigen van de bestemming te weten wijzigen woonhuis in kamerverhuur voor vier studenten, 15-3112WB, 26-1 (WB02)

6214 TX, Florasingel 31 en Fatimaplein 94, het plaatsen van antenne-opstelpunt, 16-0189WB, 26-1 (WB01)

6215 GE, Ovidiushof 16, het splitsen van de woning en het omzetten naar kamers, 16-0188WB, 26-1 (WB01)

6215 TV, Planetenhof 145, het kamergewijze verhuur van het woonhuis, 16-0162WB, 22-1 (WB01)

6215 XB, Saturnushof 51, het legaliseren van de kamerverhuur/woningomzetting, 16-0139WB, 20-1 (WB01)

6216 **, Dousbergweg ongenummerd, de bouw van 46 vakantiewoningen Resort Maastricht Fase 2, 15-3045WB, 25-1 (WB03)

6216 PT, Vleeshouwersdreef 27, het kappen van een boom, 16-0163WB, 22-1 (WB01)

6216 RE, Geelgietersdreef 16, het legaliseren van twee wooneenheden, 15-2858WB, 26-1 (WB08)

6217 CV, Clavecymbelstraat 36B, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 16-0145WB, 21-1 (WB01)

6217 GX, Brusselseweg 373, de bestaande winkelruimte verbouwen tot twee zelfstandige wooneenheden, 16-0164WB, 22-1 (WB01)

6217 KA, Sint Annalaan 28A en 28B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 15-3103WB, 26-1 (WB03)

6217 LE, Orleansstraat 8, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 15-3073WB, 25-1 (WB03)

6217 LG, Holsteinbastion 15, het legaliseren van de kamerverhuur/woningomzetting, 16-0138WB, 20-1 (WB01)

6217 LR, Menno van Coehoornstraat 25, het wijzigen van de bestemming van een woning naar drie woningen, 15-2508WB, 21-1 (WB02)

6219 NN, Jaagpad West 1, het legaliseren van de schuur - opslag, 15-3106WB, 26-1 (WB03)

6219 NN, Jaagpad West 15, het legaliseren van de al gebouwde schuur met carport, 15-3113WB, 26-1 (WB03)

6221 AK, Louis Loyensstraat 2, het legaliseren van de kamerverhuur/woningomzetting, 16-0167WB, 25-1 (WB01)

6221 AK, Louis Loyensstraat 5, het realiseren van een appartement op de eerste verdieping als onderdeel van het kantoorpand, 16-0187WB, 26-1 (WB01)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 28A, 28B, 28C, het verbouwen van een bedrijfspand tot woongebouw, 15-2412WB, 22-1 (WB02)

6221 EC, Wycker Brugstraat 22, het leveren en plaatsen van twee gevel signs en raambelettering, 16-0156WB, 22-1 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 28 tot en met 36, het transformeren van de kantoorruimte naar woonruimte, 15-2891WB, 25-1 (WB03)

6221 EG, Rechtstraat 37, het plaatsen van een airco aan de achterzijde van het pand, 16-0155WB, 22-1 (WB01)

6221 EL, Rechtstraat 78, het verbouwen van de verdiepingen (wijziging op verleende vergunning 15-1890WB), 16-0180WB, 26-1 (WB01)

6221 EZ, Cörversplein 5, het plaatsen van een afblaaskanaal voor de keuken op de eerste verdieping, 15-3005WB, 26-1 (WB02)

6222 **, hoek van Korvetweg en Galjoenweg, het plaatsen van een tuinkas, 16-0182WB, 26-1 (WB01)

6222 CP, Populierweg 69, voornemen tot het verlenen van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor een paracommerciële inrichting (37a)

6222 NM, Ankerkade 4, het plaatsen van een vloeibare stikstoftank met verdamper, 16-0159WB, 22-1 (WB01)

6222 VD, Kemenadeplein 29, het legaliseren van de kamerverhuur, 16-0151WB, 21-1 (WB01)

6222 VE, Kemenadeplein 6 en 6B, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-0176WB, 25-1 (WB01)

6223 GT, Geneinde 46, het realiseren van een oprit, 16-0043WB, 25-1 (WB02)

6224 EK, Voltastraat 33B, het aanbrengen van een gevelsteen in de bestaande bouw, 16-0118WB, 20-1 (WB02)

6224 GT, Frankenstraat 156B, het voeren van kamergewijze verhuur, 16-0191WB, 26-1 (WB01)

6224 HB, Merovingenstraat 45, het legaliseren van de kamerverhuur - woningomzetting, 16-0185WB, 26-1 (WB01)

6225 **, Stadionplein ongenummerd, het kappen van diverse bomen voor het project A2 Maastricht, 16-0158WB, 22-1 (WB01)

6225 ND, Bodemsweg 4, het renoveren en herindelen van de monumentale boerenhoeve, 16-0144WB, 21-1 (WB01)

6226 **, provinciale weg tussen Maastricht en Berg en Terblijt, het verwijderen van bomen voor de veiligheid van de weggebruiker en omwonenden, 16-0178WB, 25-1 (WB01)

6226 AG, Koning Clovisstraat 67A, legaliseren/het splitsen van de bovenwoning naar vijf woningen, 15-2705WB, 26-1 (WB02)

6226 AG, Koning Clovisstraat 91, het reinigen en ook opnieuw invoegen van de voorgevel, 15-3074WB, 26-1 (WB03)

6226 BB, Bergerstraat 93, het legaliseren van kamerverhuur in de onderwoning, 16-0076WB, 26-1 (WB02)

6226 BH, Bernhardlaan 9, het kamergewijze verhuren van het pand aan studenten (handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening), 15-2989WB, 25-1 (WB03)

6226 CC, Mockstraat 52, het legaliseren van de kamerverhuur/woningomzetting, 16-0141WB, 20-1 (WB01)

6226 CS, Churchilllaan 7, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0183WB, 26-1 (WB01)

6227 CL, Steegstraat 5, het splitsen van de woning en het omzetten naar kamers, 15-2773WB, 20-1 (WB02)

6227 RN, Haspengouw 18, het legaliseren van woningsplitsing en kamergewijze verhuur, 15-2969WB, 25-1 (WB02)

6227 SC, Sterre der Zeestraat 2, een ontheffing van het bestemmingsplan voor het gebruik van het pand voor kamergewijze verhuur, 15-2902WB, 26-1 (WB03)

6227 VV, Niels Bohrstraat 77, woningsplitsing, het splitsen van de woning in drie zelfstandige woningen, 15-2879WB, 26-1 (WB03)

6229 VJ, Hubert van Doornelaan 93, het plaatsen van reclame-uitingen, 16-0140WB, 20-1 (WB01)

6229 VV, Termileslaan 133, het legaliseren van de kamerverhuur en woningomzetting, 16-0160WB, 22-1 (WB01)

6229 XT, Maasvelderweg 7A tot en met 7C, 9A en 9B, het aanvragen van een gebruiksvergunning, 15-3067WB, 4-2-2016 (WB05) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te leggen

37a       Ontwerpbesluit tot het verlenen van een vergunning op grond van de Drank- en horecawet ten behoeve van een paracommerciële inrichting  

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.  

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.  

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.  

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 5 februari 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  

Categorie 37a: Dit ontwerpbesluit tot het verlenen van een drank- en horecaverguning ligt vanaf 5 februari 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Degenen wier belang rechtstreeks bij dit ontwerpbesluit is betrokken, kunnen binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken.

Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.  

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.