Mededelingen/bekendmakingen week 50 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62****, diverse locaties, plaatsen reclameborden op dertig rotondes, 15-2843WB, 2-12-2015 (WB02)

62****,Noorderbrugtracé , aanvraag tijdelijke werkinritten voor Noorderbrugtracé, 15-2983WB, 1-12-2015 (WB01)

6211 AS, Boschstraat 9, plaatsen vier bannieren met klem-constructie op voorgevel en zijgevel, 15-2947WB, 26-11-2015 (WB01)

6211 AW, Boschstraat 105A, realiseren vergaderzaal eerste verdieping van pand, 15-2882WB, 26-11-2015 (23 )

6211 CT, Grote Staat 1, onderhoudswerkzaamheden aan hemelwaterafvoer, 15-2844WB, 30-11-2015 (WB02)

6211 EZ, Het Bat 23, wijzigen bestemming voor ondersteunen van de winkelfunctie met een aantal zitplaatsen, 15-2970WB, 30-11-2015 (WB01)

6211 GL, Maastrichter Smedenstraat 4, plaatsen nieuwe dakkapel en aanpassen pui op de begane grond, 15-2952WB, 26-11-2015 (WB01)

6211 HA, Bredestraat 19, plaatsen zonnepanelen, 15-2259WB, 27-11-2015 (WB02)

6211 HR, Koestraat 23B, legaliseren kamer gewijze verhuur, 15-2950WB, 26-11-2015 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 16 A, maken deursparing en plaatsen deurkozijn, 15-2986WB, 1-12-2015 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 16E, herinrichten horecagelegenheid, 15-2997WB, 2-12-2015 (WB01)

6211 LS, Abtstraat 13, realiseren nieuwe gasmeteropstelling, 15-2507WB, 27-11-2015 (WB02)

6211 ME, Tapijnkazerne 21, renoveren gebouw, 15-1225WB, 30-11-2015 (WB08)

6211 NE, Hertogsingel 91A, legaliseren kamerverhuur, 15-2995WB, 2-12-2015 (WB01)

6211 PG, Brusselsestraat 72, oprichten grillroom - pizzeria Amigo, 15-2842WB, 26-11-2015 (23 )

6211 RA, Herbenusstraat 25, legaliseren kamerverhuur met vier kamers, 15-2956WB, 26-11-2015 (WB01)

6211 RA, Herbenusstraat 5 en 7, renoveren gevel, 15-2476WB, 27-11-2015 (WB03)

6211 RP, Capucijnenstraat 37, aanbrengen muurankers en e-kabel met e-kastje, 15-2942WB, 25-11-2015 (WB01)

6211 RR, Capucijnenstraat 34, legaliseren drie woningen, 15-2992WB, 1-12-2015 (WB01)

6211 RT, Capucijnenstraat 106-118, vergunning brandveilig gebruik voor kinderdagverblijf, 15-2119WB, 2-12-2015 (WB07)

6211 SV, Grote Gracht 85, verbouwen pand tot zelfstandige studentenhuisvesting, 15-2436WB, 30-11-2015 (WB03)

6211 TA, Helmstraat 5 D 04, vervangen bestaande kapconstructie, 15-2480WB, 25-11-2015 (WB02)

6212 **, Tongerseplein - Waldeckpark, plaatsen kunstwerk, 15-2399WB, 1-12-2015 (WB02)

6212 AT, Sint Lambertuslaan 28, vervangen ramen op tweede verdieping, 15-2466WB, 1-12-2015 (WB03)

6213 CH, d'Artagnanlaan 81, legaliseren te grote ondergrondse tuinkamer, 15-2961WB, 27-11-2015 (WB01)

6213 GJ, Sancerrelaan 1, kappen boom, 15-2991WB, 1-12-2015 (WB01)

6214 AD, Hertogsingel 32, ontheffing bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 15-2422WB, 2-12-2015 (WB02)

6214 AM, Volksplein 32B, kamergewijze verhuur woning, 15-2435WB, 27-11-2015 (WB02)

6214 BD, Tongerseweg 166A, treffen voorzieningen  geschikt maken bovenwoning tot wooneenheid voor kamergewijze verhuur, 15-2977WB, 30-11-2015 (WB01)

6214 PA, Sint Annadal 15 R, wijzigen woonappartement in kamerverhuur voor de overgangsregeling (verhuurd voor 21 mei 2013) voor drie studenten, 15-2976WB, 30-11-2015 (WB01)

6214 PA, Sint Annadal 15R, wijzigen woonappartement naar kamergewijze verhuur, 15-2964 WB, 30-11-2015 (WB01)

6214 PB, Sint Annadal 19 M, wijzigen woonappartement in kamerverhuur in kader van de overgangsregeling (verhuurd voor 21 mei 2013) voor drie studenten, 15-2981WB, 30-11-2015 (WB01)

6214 PB, Sint Annadal 19M, wijzigen woonappartement naar kamergewijze verhuur, 15-2966WB, 30-11-2015 (WB01)

6215 TW, Planetenhof 54A, plaatsen schutting, 15-2933WB, 25-11-2015 (WB01)

6216 CC, Dokter Bakstraat 9A tot en met 11H, kappen boom, 15-2808WB, 1-12-2015 (WB02)

6216 EG, Brouwersweg 100, diverse ingrepen aan gebouwencomplex op Annadalterrein, 15-2960WB, 27-11-2015 (WB01)

6216 SB, Haammakersdreef 13, vestigen trimsalon voor onder andere honden en katten, 15-2728WB, 25-11-2015 (WB02)

6217 JD, Bilserbaan 23, legaliseren van vijf kamers in een woning, 15-2980WB, 30-11-2015 (WB01)

6217 KT, Franquinetstraat 35, VK bovenwoning, wijzigen bestemming in kamergewijze verhuur, 15-2446WB, 25-11-2015 (WB08)

6217 KV, Franquinetstraat 16A, vergunning kamergewijze verhuur, 15-2971WB, 30-11-2015 (WB01)

6218 HW, Brusselseweg 501 - 509, kappen twee bomen, 15-2920WB, 2-12-2015 (WB02)

6218 NA, Brusselseweg 621, wijzigen van de bestemming in spa/recreatie met horecavoorziening, 15-2709WB, 27-11-2015 (WB06)

6219 NN, Jaagpad West 21, bouwen tuinhuis, 15-2535WB, 2-12-2015 (WB02)

6219 NN, Jaagpad West 7, bouwen tuinhuisje, 15-2795WB, 2-12-2015 (WB02)

6219 PG, Het Rondeel 24, realiseren milieupark, 15-1985WB, 27-11-2015 (WB02)

6221 AW, Sint Maartenslaan 41, vergroten dakterras en plaatsen twee dakramen en vestigen kamerverhuur, 15-2968WB, 30-11-2015 (WB01)

6221 BM, Stationsstraat 17, wijzigen bestemming wonen naar kamergewijze verhuur, 15-2975WB, 30-11-2015 (WB01)

6221 BP, Stationsstraat 8 en 12 , realiseren doorbraak tussen panden, 15-2934WB, 25-11-2015 (WB01)

6221 CC, Alexander Battalaan 75, renoveren keuken, 15-2944WB, 25-11-2015 (WB01)

6221 CM, Hoge Barakken 22, wijzigen bestemming naar kamergewijze verhuur, 15-2413WB, 25-11-2015 (WB03)

6221 EH, Rechtstraat 89, wijzigen bestemming naar wonen, 15-2982WB, 1-12-2015 (WB01)

6221 EH, Rechtstraat 89B, verzoek tot huisnummer toekenning, 15-2994WB, 2-12-2015 (WB01)

6221 EN, Oeverwal 12, vervangen kozijnen en schilderen/repareren van achtergevel, 15-2137WB, 27-11-2015 (WB02)

6221 GA, Stenenwel 14, verbouwen van woonhuis met afwijking bestemmingsplan, 15-1122BB, 01-10 (WB40)

6222 PG, Weert 9, gebruiksvergunning voor een logiesfunctie, 15-2949WB, 26-11-2015 (WB01)

6223 BE, Schoolstraat 22, splitsen woning in zes wooneenheden, 15-2965WB, 30-11-2015 (WB01)

6223 HE, Kapelaanstraat 66, plaatsen nieuw kozijn en borstwering, 15-2706WB, 2-12-2015 (WB08)

6224 JB, Scharnerweg 61, starten take-away pizzeria, 15-2917WB, 30-11-2015 (23 )

6224 JM, Heerder Groenweg 28, kappen kersenboom in de tuin, 15-2854WB, 30-11-2015 (WB02)

6224 LH, Heerderweg 120, legaliseren dakterras, 15-2993WB, 1-12-2015 (WB01)

6225 EC, Ambyerstraat Noord 91, wijzigen slaapkamer naar schoonheidssalon, 15-2943WB, 25-11-2015 (WB01)

6225 EC, Ambyerstraat Noord 91, wijzigen slaapkamer naar schoonheidssalon, 15-2943WB, 30-11-2015 (WB02)

6226 BH, Bernhardlaan 9, kamergewijze verhuren pand aan studenten (handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening), 15-2989WB, 1-12-2015 (WB01)

6226 HR, Akersteenweg 23, bestaande appartementen voorzien van brandcompartimentering, 15-2953WB, 26-11-2015 (WB01)

6227 GN, Wallensgaard 54, plaatsen erfafscheiding, 15-2941WB, 25-11-2015 (WB01)

6227 RN, Haspengouw 18, legaliseren woningsplitsing en kamergewijze verhuur, 15-2969WB, 30-11-2015 (WB01)

6227 XB, Schepen de Wicstraat 4, kappen boom, 15-2687WB, 30-11-2015 (WB02)

6228 CR, Mockeborg 8 - 18, kappen vier bomen, 15-2922WB, 2-12-2015 (WB02)

6229 **, Kantorenpark Randwyck, plaatsen vier Brightslands welkomstzuilen, 15-2985WB, 1-12-2015 (WB01) 

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf vrijdag 10 december zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:  degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.