Mededelingen/bekendmakingen week 51 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

62** **, diverse locaties, het plaatsen van reclameborden op dertig rotondes, 15-2843WB, 2-12 (WB02)

62** **, Noorderbrugtracé, het kappen van diverse bomen, 15-3048WB, 7-12 (WB01)

6211 **, Sint Pieterstraat 2A, een wijziging bestemmingsplan in verband met legalisatie kamerverhuur, 15-3002WB, 2-12 (WB01)

6211 **, Sint Pieterstraat 2A, een wijziging bestemmingsplan in verband met legalisatie kamerverhuur, 15-3002WB, 7-12 (WB02)

6211 BA, Sint Teunisstraat 3, het legaliseren van zeven woningen, 15-3050WB, 8-12 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 27, het wijzigen van de gevelreclame, het schilderen van de bestaande winkelpui en enkele interne wijzigingen, 15-3001WB, 2-12 (WB01)

6211 EL, Hoenderstraat 13A, het wijzigen van de bestemming detailhandel naar droge horeca, 15-3057WB, 8-12 (WB01)

6211 GW, Heggenstraat 7, het plaatsen van een uithangbord, 15-3007WB, 3-12 (WB01)

6211 LD, Vrijthof 16E, het herinrichten van de horecagelegenheid, 15-2997WB, 2-12 (WB01)

6211 NE, Hertogsingel 91A, het legaliseren van kamerverhuur, 15-2995WB, 2-12 (WB01)

6211 NT, Jekerstraat 22, het plaatsen van een dakkapel, 15-3060WB, 8-12 (WB01)

6211 PC, Brusselsestraat 93, het wijzigen van de bestemming van het pand, 15-3020WB, 4-12 (WB01)

6211 PG, Brusselsestraat 72, het veranderen van de gevel en het legaliseren van de bestaande handelsreclame, 15-3014WB, 4-12 (WB01)

6211 RP, Capucijnenstraat 90, het splitsen-verbouwen van de woningen, 15-3023WB, 7-12 (WB01)

6211 RT, Capucijnenstraat 106-118, een vergunning brandveilig gebruik voor van een kinderdagverblijf, 15-2119WB, 2-12 (WB07)

6211 RV, Capucijnengang 5, het installeren van een alarminstallatie, 15-3043WB, 7-12 (WB01)

6212 CA, Sint Willibrordusstraat 19, het realiseren van twee dakkapellen, 15-3036WB, 7-12 (WB01)

6212 ET, Luikerweg 29, het wijzigen van de woning naar kamergewijze verhuur en het realiseren van een dakterras, 15-3041WB, 7-12 (WB01)

6214 AC, Koningin Emmaplein 14C, het wijzigen van een woonappartement naar kamergewijze verhuur, 15-3031WB, 7-12 (WB01)

6214 AD, Hertogsingel 32, een ontheffing van het bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur, 15-2422WB, 2-12 (WB02)

6214 AE, Hertogsingel 58B en 58C, het plaatsen van een inwendige wenteltrap, vervangen van twee kozijnen en het plaatsen van kanaalwerk afzuigkap, 15-3017WB, 4-12 (WB01)

6214 PA, Sint Annadal 10B, het wijzigen van een woonappartement naar kamergewijze verhuur, 15-3029WB, 7-12 (WB01)

6214 PA, Sint Annadal 10F, het wijzigen van een woonappartement in kamergewijze verhuur, 15-3025WB, 7-12 (WB01)

6214 PB, Sint Annadal 19B, het wijzigen van woonappartement naar kamerverhuur, 15-3034WB, 7-12 (WB01)

6214 PP, Aert van Trichtweg 21B, het legaliseren van de kamerverhuur en het plaatsen van een nieuwe badkamer, 15-3009WB, 3-12 (WB01)

6216 **, Dousbergweg ongenummerd, de bouw van 46 vakantiewoningen Resort Maastricht Fase 2, 15-3045WB, 7-12 (WB01)

6217 GW, Brusselseweg 313, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 15-3054WB, 8-12 (WB01)

6217 JZ, Via Regia 170, het plaatsen van een CNG-installatie op het bestaande tankstation, 15-2588WB, 4-12 (23)

6217 LD, Orleansstraat 3, het legaliseren van de kamerverhuur, 15-3044WB, 7-12 (WB01)

6217 LR, Menno van Coehoornstraat 3B, het legaliseren van kamerverhuur-woningomzetting, 15-3039WB, 7-12 (WB01)

6218 HC, Kalanderdonk 11, het kappen van een boom, 15-2839WB, 7-12 (WB08)

6218 HW, Brusselseweg 501-509, het kappen van twee bomen, 15-2920WB, 2-12 (WB02)

6219 NA, Oude Smeermaeserweg 4, het realiseren van een camping, 15-1459WB, 3-12 (WB06)

6219 NN, Jaagpad West 21, het bouwen van een tuinhuis, 15-2535WB, 2-12 (WB02)

6219 NN, Jaagpad West 7, het bouwen van een tuinhuisje, 15-2795WB, 2-12 (WB02)

6221 **, Rechtstraat 89B, een verzoek tot huisnummer toekenning, 15-2994WB, 2-12 (WB01)

6221 BP, Stationsstraat 8-12, het realiseren van een doorbraak tussen de panden Stationsstraat 8 en 12, 15-3038WB, 7-12 (WB01)

6221 CR, Hoogbrugstraat 22, het splitsen van de bovenwoning tot vijf zelfstandige woningen, 15-2402WB, 8-12 (WB03)

6221 CX, Wycker Grachtstraat 28A, 28B, 28C, het verzoek tot woningsplitsing, 15-2412WB, 8-12 (WB03)

6221 EZ, Cörversplein 5, het plaatsen van een afblaaskanaal voor de keuken op de eerste verdieping, 15-3005WB, 3-12 (WB01)

6222 CG, Galileastraat 9, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur, 15-2479WB, 8-12 (WB02)

6222 NL, Ankerkade 81, het uitbreiden van de opslagruimte, 15-3056WB, 8-12 (WB01)

6222 NZ, Fregatweg 38, het plaatsen van een opslagvoorziening, 15-3026WB, 7-12 (WB01)

6223 EB, Baron de Rosenstraat 28, het kappen van een boom, 15-3011WB, 3-12 (WB01)

6223 EB, Baron de Rosenstraat 30, het kappen van een boom, 15-3010WB, 3-12 (WB01)

6223 EV, Op de Bos 42, het kappen van een kastanjeboom in de achtertuin, 15-2831WB, 8-12 (WB02)

6223 HE, Kapelaanstraat 66, het plaatsen van een nieuw kozijn en borstwering, 15-2706WB, 2-12 (WB08)

6224 JL, Mockveld 12, het verbouwen van de stallingsruimte naar verblijfsruimte, 15-3027WB, 7-12 (WB01)

6224 LA, Heerderweg 3, het aanbrengen van gevelverlichting, 15-3062WB, 8-12 (WB01)

6225 **, Molenweg bouwkavel M10, het bouwen van een vrijstaand woonhuis (kavel M10), 15-2647WB, 8-12 (WB03)

6225 AN, Longinastraat 83, het realiseren van twee dakkapellen aan de voorzijde van het huis, 15-2444WB, 8-12 (WB03)

6225 GL, Plataanhoven 42, het kappen van een els, 15-2914WB, 4-12 (WB08)

6226 EB, Kapelstraat 8-12, het verhogen van de dakkap, 15-3003WB, 2-12 (WB01)

6226 GJ, Dampstraat 65 en 65A, het legaliseren van kamergewijze verhuur in twee geschakelde panden, 15-3033WB, 7-12 (WB01)

6228 BP, Cuyleborg 220, het kappen van een eik, 15-3004WB, 2-12 (WB01)

6228 BP, Cuyleborg 220, het kappen van een eik, 15-3004WB, 7-12 (WB02)

6229 ES, Robert Schumandomein 4, het plaatsen van een verlichte dooslettertekst ERICSSON en logo tegen de zuidgevel, 15-2602WB, 4-12 (WB03)

6288 CR, Mockeborg 8 - 18, het kappen van vier bomen, 15-2922WB, 2-12 (WB02)

6299 **, Hubert van Doornelaan 1, het plaatsen van een kantoorunit, 15-3018WB, 4-12 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB06   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 18 december 2015 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:  degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.