Mededelingen/bekendmakingen week 52 2015

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AX, Boschstraat 58B, het legaliseren van de splitsing van drie appartementen, 15-3081WB, 10-12 (WB01)

6211 CK, Markt 33, het renoveren van de eerste verdieping en het aanpassen van de tweede en derde verdieping voor drie appartementen, 15-3097WB, 10-12 (WB01)

6211 CT, Grote Staat 3, het vernieuwen van een bestaande pui, 15-3072WB, 9-12 (WB01)

6211 CV, Grote Staat 47, het wijzigen van de gevelreclame, 15-3070WB, 9-12 (WB01)

6211 DE, Op de Thermen 11, het herinrichten van de eerste, tweede en derde verdieping, 15-3092WB, 10-12 (WB01)

6211 EN, Kesselskade 40, het aanbrengen van gevelreclame, 15-2638WB, 10-12 (WB02)

6211 LK, Minderbroedersberg 4, de interne verbouwing van de refter van het universiteitsgebouw, 15-3090WB, 10-12 (WB01)

6211 LN, Tongersestraat 20, het verbouwen van kantoorfunctie naar woonfunctie (twee appartementen), 15-2439WB, 15-12 (WB03)

6211 LP, Tongersestraat 40, het verbouwen van het restaurant, 15-3099WB, 11-12 (WB01)

6211 PP, Statensingel 165, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 15-3095WB, 10-12 (WB01)

6211 RR, Capucijnenstraat 36, het splitsen van etages in twee zelfstandige woningen, 15-3098WB, 11-12 (WB01)

6211 SJ, Batterijstraat 54, legalisatie van woningsplitsing en omzetting naar kamers, 15-3101WB, 11-12 (WB01)

6212 HD, Laan van Brunswijk 75, het vervangen van twee bestaande raamkozijnen, 15-3116WB, 14-12 (WB01)

6213 CR, Porthoslaan 28, het realiseren van een uitrit en plaatsen van een erfafscheiding voor parkeerplaats voor de camper, 15-2323WB, 11-12 (WB08)

6213 GV, Pommardlaan 35, het maken van een raam in de badkamer, 15-3136WB, 15-12 (WB01)

6214 AA, Sint Annalaan 15, het realiseren van kamergewijze verhuur, 15-3080WB, 9-12 (WB01)

6214 AP, Volksbondweg 11, het wijzigen van het bestemmingsplan voor splitsing van de woning, 15-2286WB, 11-12 (WB02)

6214 BC, Tongerseweg 82A, vergunning belettering Zonnestudio Ibiza Sun, 15-1129BB, 08-12 (WB40)

6214 BD, Tongerseweg 142, het wijzigen van de bestemming in kamergewijze verhuur aan zes eenheden, 15-3130WB, 14-12 (WB01)

6214 BD, Tongerseweg 148, het splitsen van de woning in vier eenheden, 15-2403WB, 9-12 (WB02)

6214 BD, Tongerseweg 166A, het treffen van voorzieningen voor het geschikt maken van de bovenwoning tot wooneenheid voor kamergewijze verhuur, 15-2977WB, 11-12 (WB02)

6214 PM, André Severinweg 10, het wijzigen van de bestemming: wijzigen woonhuis in kamerverhuur voor vier studenten, 15-3112WB, 11-12 (WB01)

6214 XZ, Javastraat 37, het uitbreiden van de garage, 15-3104WB, 11-12 (WB01)

6215 BT, Penatenhof 7, het splitsen van de woning voor kamergewijze verhuur, 15-3135WB, 15-12 (WB01)

6216 BM, Veldspaatstraat 25, het kappen van drie bomen, 15-2829WB, 9-12 (WB02)

6216 NZ, Glazeniersdreef 54, het uitbreiden van de verblijfsruimte aan de achterzijde, 15-3137WB, 15-12 (WB01)

6216 RB, Zeepziedersdreef 16D, het legaliseren van de bewoning door vier studenten, 15-3075WB, 9-12 (WB01)

6217 HT, Fons Olterdissenstraat 55, het legaliseren van kamerverhuur, 15-2786WB, 9-12 (WB02)

6217 KA, Sint Annalaan 28A en 28B, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 15-3103WB, 11-12 (WB01)

6217 LE, Orleansstraat 8, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 15-3073WB, 9-12 (WB01)

6219 **, Lage Frontweg, het in werking hebben van een mobiele puinbreker, 15-2963WB, 10-12 (23)

6219 NN, Jaagpad West 1, het legaliseren van de schuur - opslag, 15-3106WB, 11-12 (WB01)

6219 NN, Jaagpad West 15, het legaliseren van de reeds gebouwde schuur met carport, 15-3113WB, 11-12 (WB01)

6219 PB, Fort Willemweg 12, het vestigen van een hondentrimsalon in loods 41k, 15-3119WB, 14-12 (WB01)

6221 AA, Nieuweweg 35, het veranderen en uitbreiden van hal C onderhoudsbedrijf NedTrain, 15-3124WB, 14-12 (WB01)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 60A, het aanpassen van de reclame, 15-3131WB, 14-12 (WB01)

6221 AT, Antoon Lipkensstraat 28, het wijzigen van woning naar kamerverhuur, 15-2889WB, 10-12 (WB02)

6221 BN, Stationsstraat 33A, het wijzigen van de bestemming, 15-3079WB, 9-12 (WB01)

6221 BP, Stationsstraat 22, het legaliseren van de woningsplitsing/wijziging brandcompartimentering, 15-3110WB, 11-12 (WB01)

6221 BT, Stationsplein 27, het renoveren en onderhoud van de perronkap in Station Maastricht, 15-2408WB, 10-12 (WB02)

6221 BT, Stationsplein ong., het kappen van bomen, 15-3138WB, 15-12 (WB01)

6221 CV, Wycker Grachtstraat 41, het wijzigen van het gebruik van het appartement op de begane grond, 15-2096WB, 14-12 (WB02)

6221 GJ, Heugemerweg 2A, het legaliseren van de woningsplitsing, 15-3126WB, 14-12 (WB01)

6221 VA, Duitsepoort 21B, het legaliseren van de studentenkamers, 15-3127WB, 14-12 (WB01)

6221 VA, Duitsepoort 23A en 23B, het wijzigen van de woning naar kamergewijze verhuur, 15-3076WB, 9-12 (WB01)

6222 AG, Meerssenerweg 29, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 15-3117WB, 14-12 (WB01)

6222 EJ, Sionsweg 59, het wijzigen van de bestemming in studentenhuisvesting met vier bewoners, 15-2661WB, 10-12 (WB02)

6222 NG, Jeruzalemweg 2, het plaatsen van een kunstwerk, 15-3100WB, 11-12 (WB01)

6223 AE, Grotedries 16-18, het realiseren van twee grondgebonden wooneenheden, 15-2663WB, 11-12 (WB03)

6223 EB, Baron de Rosenstraat 28, het kappen van een boom, 15-3011WB, 10-12 (WB02)

6223 EB, Baron de Rosenstraat 30, het kappen van een boom, 15-3010WB, 10-12 (WB02)

6224 EC, Koningsplein 16, het realiseren van een vaste trap van de tweede verdieping naar de zolder, 15-2865WB, 11-12 (WB02)

6224 EC, Koningsplein 16, het realiseren van kamergewijze verhuur op de zolder, 15-2866WB, 14-12 (WB02)

6224 EM, Voltastraat 28, het uitbreiden van het woonhuis, 15-3115WB, 14-12 (WB01)

6224 GS, Frankenstraat 118, het legaliseren van vijf woningen, 15-3084WB, 10-12 (WB01)

6226 AG, Koning Clovisstraat 91, het reinigen en ook opnieuw invoegen van de voorgevel, 15-3074WB, 9-12 (WB01)

6226 CC, Mockstraat 10, het rooien van een haag en het plaatsen van een schutting, 15-2750WB, 14-12 (WB03)

6226 HR, Akersteenweg 33, het realiseren van kamergewijze verhuur, 15-3077WB, 9-12 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 25, het restaureren van de Sibema-schoorsteen, 15-3089WB, 10-12 (WB01)

6227 AN, Demertstraat 55, het splitsen van de woning en omzetten naar benedenwoning en kamerverhuur boven, 15-3125WB, 14-12 (WB01)

6227 CL, Steegstraat 10, het splitsen van de woning in drie zelfstandige wooneenheden, 15-3109WB, 11-12 (WB01)

6228 DL, Roserije 130A tot en met 141D, het kappen van een boom, 15-3133WB, 15-12 (WB01)

6229 PM, Watermolen 26, het aanleggen van twee inritten, 15-2682WB, 9-12 (WB02)

6229 PN, Windmolen 6, een milieuneutrale verandering doorvoeren in de bestaande omgevingsvergunning, 15-3087WB, 10-12 (WB01)

6229 RC, Habitatsingel 29, het opstellen van maatwerkvoorschriften, 15-1708WB, 11-12 (28)

6229 XT, Maasvelderweg 7A tot en met 7C, 9A en 9B, het aanvragen van een gebruiksvergunning, 15-3067WB, 9-12 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

23        Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

28        Besluit om maatwerkvoorschriften (milieu) ter uitwerking van de AMvB-voorschriften op te zeggen

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage. 

Categorie 28: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. 

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.