Mededelingen/bekendmakingen week 6 2016

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2015 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van terinzagelegging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): Dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AV, Boschstraat 73, het realiseren van negentien wooneenheden op de verdiepingen en kantoor/winkelruimte op de begane grond, 15-2390WB, 2-2 (WB07)

6211 AX, Boschstraat 24, het wijzigen van de industriefunctie in bijeenkomstfunctie en logiesfunctie, (de Crisis- en herstelwet is hier van toepassing), 15-2703WB, 1-2 (WB02)

6211 CP, Spilstraat 10, het vervangen van de dakkapel en een gedeelte van het dak in verband met een lekkage, 16-0028WB, 28-1 (WB02)

6211 CT, Grote Staat 27, het wijzigen van de gevelreclame, het schilderen van de bestaande winkelpui en enkele interne wijzigingen, 15-3001WB, 28-1 (WB03)

6211 CV, Grote Staat 47, het aanpassen van de gevelreclame, 15-3182WB, 28-1 (WB03)

6211 CV, Grote Staat 61, het aanbrengen van zonwering, 16-0056WB, 1-2 (WB08)

6211 EL, Hoenderstraat 17, een ontheffing van het bestemmingsplan, 15-2802WB, 27-1 (WB03)

6211 GD, Stokstraat 12, een interieur verbouwing van het bestaande café, 15-3159WB, 2-2 (WB02)

6211 JD, Tafelstraat 13, het herinrichten en restaureren van het pand, 16-0210WB, 28-1 (WB01)

6211 JJ, Grote Looiersstraat 16D 02, het verder afbouwen van het appartement 16-D02, 16-0233WB, 29-1 (WB01)

6211 KP, Lenculenstraat 5A, een aanvraag voor project veilige kamers/woningsplitsing legalisatie vijf woningen, 15-2448WB, 28-1 (WB02)

6211 LK, Minderbroedersberg 4, de interne verbouwing van de refter van het universiteitsgebouw, 15-3090WB, 27-1 (WB03)

6211 NR, Jekerstraat 13, het verbouwen van het pand in verband met een woningsplitsing, 16-0246WB, 1-2 (WB01)

6211 NT, Jekerstraat 22, het plaatsen van een dakkapel, 15-3060WB, 28-1 (WB03)

6211 NZ, Kommel 8, het plaatsen van een naam op de voorgevel en reclame op de ramen, 15-2582WB, 2-2 (WB08)

6211 PE, Brusselsestraat 12, het verbouwen van het pand tot winkelruimte met vijf appartementen, 16-0122WB, 2-2 (WB02)

6211 PP, Statensingel 151, het wijzigen van de woning naar kamergewijze verhuur, 16-0227WB, 28-1 (WB01)

6211 PP, Statensingel 153, het wijzigen van de woning naar kamergewijze verhuur, 16-0202WB, 28-1 (WB01)

6211 SC, Breulingstraat 18, het wijzigen van de gebruiksmelding in verband met het samenvoegen van twee kamers op de tweede verdieping, 16-0208WB, 28-1 (WB01)

6211 SJ, Batterijstraat 48, het plaatsen van een brandmeldinstallatie, 16-0015WB, 27-1 (WB02)

6211 TG, Henric van Veldekeplein 27-29-31, het renoveren van het pand, 15-3151WB, 1-2 (WB02)

6212 BP, Glacisweg 48, het plaatsen van een nieuwe poort, 15-3171WB, 27-1 (WB02)

6212 GD, Jekerweg 68, het renoveren en uitbreiden van de woning, 16-0217WB, 28-1 (WB01)

6213 CC, Athoslaan 91, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van het pand, 16-0244WB, 1-2 (WB01)

6213 CH, d'Artagnanlaan 101, het uitbreiden en verbouwen van een woonhuis, 16-0195WB, 27-1 (WB01)

6214 AB, Koningin Emmaplein 11A tot en met 11C, het splitsen van de woning en omzetten naar kamerverhuur, 16-0247WB, 1-2 (WB01)

6214 AE, Hertogsingel 54, een ontheffing van het bestemmingsplan in verband met kamergewijze verhuur, 16-0229WB, 29-1 (WB01)

6214 AH, Brandenburgerplein 2C, het omzetten van een woning naar kamerverhuur, 15-2862WB, 28-1 (WB03)

6214 AP, Volksbondweg 15A02, het splitsen van de woning en omzetten naar kamers, 15-2765WB, 29-1 (WB03)

6214 AP, Volksbondweg 7, het splitsen van een woning en vervolgens omzetten naar kamers, 15-2769WB, 28-1 (WB03)

6214 PP, Aert van Trichtweg 21A, het legaliseren van de bovenwoning in vijf wooneenheden, 16-0238WB, 29-1 (WB01)

6215 AH, Lammergierstraat 29, het kappen van een conifeer, 16-0103WB, 28-1 (WB02)

6215 ES, Aventijnhof 22 en Romulushof 27, het kappen van twee bomen, 16-0023WB, 27-1 (WB02)

6215 GE, Ovidiushof 16, een melding brandveilig gebruik, 16-0260WB, 2-2 (WB01)

6215 TN, Ravennahof 11, het bouwen van een schutting, 16-0264WB, 2-2 (WB01)

6216 BN, Veldspaatstraat 20, het kappen van zeven bomen, 16-0091WB, 28-1 (WB08)

6222 AG, Meerssenerweg 29, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 15-3117WB, 27-1 (WB02)

6216 VZ, Opalinestraat 40, het kappen van bomen voor nieuwbouw school, 16-0215WB, 28-1 (WB01)

6217 **, Caberg - Brusselseweg, het uitvoeren van graafwerkzaamheden in archeologische zone voor Belvédèrelaan, 15-3152WB, 1-2 (WB02)

6217 KD, Statensingel 16 - 18, het verbouwen van het pand tot studentenkamers, 16-0201WB, 28-1 (WB01)

6218 GA, Atlasdonk 16, het doorbreken van de dragende binnenwand tussen de woonkamer en de keuken, 16-0253WB, 1-2 (WB01)

6218 GA, Atlasdonk 20, het kappen van een berk, 16-0113WB, 28-1 (WB02)

6218 HP, van Akenweg 86, het aanleggen van een inrit, 16-0258WB, 2-2 (WB01)

6219 NN, Jaagpad West 5, het legaliseren van de schuur, 15-3156WB, 2-2 (WB03)

6221 AG, Franciscus Romanusweg 31, het legaliseren van de kamerverhuur - woningomzetting, 16-0241WB, 29-1 (WB01)

6221 AK, Louis Loyensstraat 18, een aanvraag woningsplitsing, 16-0224WB, 28-1 (WB01)

6221 BE, Wilhelminasingel 3F, het aanpassen van de indeling van de vier kozijnen, 16-0230WB, 29-1 (WB01)

6221 BE, Wilhelminasingel 3F, het intern verbouwen van het appartement, 16-0216WB, 28-1 (WB01)

6221 BN, Stationsstraat 27A, het plaatsen van twee banners aan de gevel, tv-schermen voor het raam en belettering op de deur, 16-0226WB, 28-1 (WB01)

6221 BS, Spoorweglaan 1, het aanbrengen van zonneschermen en heaters, 16-0196WB, 27-1 (WB01)

6221 EC, Wycker Brugstraat 20, het plaatsen van gevelreclame voor het oprichten van een nieuwe winkel, 16-0243WB, 29-1 (WB01)

6221 GJ, Heugemerweg 2A, het legaliseren van de woningsplitsing naar vier woningen waarvan twee voor kamergewijze verhuur, 15-3126WB, 28-1 (WB02)

6222 **, hoek van Korvetweg en Galjoenweg, het plaatsen van een tuinkas, 16-0182WB, 27-1 (WB02)

6222 **/6224 **, Gronsveld - Itteren Viaductweg, het aanpassen van de leiding en afsluiterschema om interne inspectie gasleiding mogelijk te maken, 15-2871WB, 11-2 (WB05)

6222 AG, Meerssenerweg 19, het splitsen van de woning, 16-0259WB, 2-2 (WB01)

6222 AG, Meerssenerweg 29, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur, 15-3117WB, 27-1 (WB02)

6222 EH, Sionsweg 39A, het realiseren van diverse poeren, 15-3140WB, 28-1 (WB02)

6222 EH, Sionsweg 39A, het uitbreiden van het bestaande schakelstation van Enexis, 16-0220WB, 28-1 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 275, het uitbreiden van de activiteiten met de acceptatie en opslag van teerhoudend asfalt, 16-0222WB, 28-1 (WB01)

6222 NL, Ankerkade 71, het plaatsen van een overkapping boven een bestaande kraanbaan, 16-0219WB, 28-1 (WB01)

6223 AE, Grotedries ongenummerd, het realiseren van twee grondgebonden wooneenheden, 15-2663WB, 1-2 (WB02)

6223 GX, Stuifkensweg ongenummerd, het verbranden van snoei- en rooiafval, 16-02580, 29-1 (39)

6224 AD, Meerssenerweg 145A en 145B, het legaliseren van de woningsplitsing en kamerverhuur, 16-0218WB, 28-1 (WB01)

6224 AE, Meerssenerweg 229, het wijzigen van de bestemming in kamerverhuur voor vijf kamers, 16-0212WB, 28-1 (WB01)

6224 GS, Frankenstraat 118, het legaliseren van vijf woningen, 15-3084WB, 27-1 (WB03)

6224 GT, Frankenstraat 156B, het voeren van kamergewijze verhuur, 16-0191WB, 1-2 (WB02)

6224 GZ, Koning Clovisstraat 84, het splitsen van de woning en het omzetten naar kamers, 16-0206WB, 28-1 (WB01)

6226 BR, Wethouder van Caldenborghlaan 25, het wijzigen van de bestemming naar kamerverhuur voor studenten, 16-0232WB, 29-1 (WB01)

6226 CC, Mockstraat 42, een aanvraag tot woningsplitsing, 16-0245WB, 1-2 (WB01)

6226 EB, Kapelstraat 8-12, het verhogen van de dakkap, 15-3003WB, 2-2 (WB03)

6227 AK, Demertdwarsstraat ongenummerd, het aanleggen van een parking en het bouwen van een trap, 16-0251WB, 1-2 (WB01)

6227 AL, Nijverheidsweg 25, het restaureren van de Sibema-schoorsteen, 15-3089WB, 2-2 (WB02)

6227 CL, Steegstraat 9, het omzetten van woning naar kamerverhuur, 16-0228WB, 29-1 (WB01)

6229 RC, Habitatsingel 29, het omkleden van een tankinstallatie, 15-3147WB, 29-1 (WB03)

6229 VR, Kapittellaan 122, het kappen van een boom, 16-0198WB, 1-2 (WB08)

6229 VR, Kapittellaan 122, het kappen van een boom, 16-0198WB, 28-1 (WB01) 

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB05   Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

WB07   Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonder zienswijzen en zonder wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

39        Besluit tot het verlenen van een tijdelijke stookontheffing 

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage. 

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 12 februari zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. 

Categorie WB06, WB10: Dit besluit ligt vanaf 12 februari zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:  degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist. 

Categorie WB07: Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

Categorie 39: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres. 

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.