Mededelingen/bekendmakingen week 7 2016

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AS, Boschstraat 9, het plaatsen van vier bannieren met klemconstructie op de voorgevel en zijgevel, 15-2947WB, 3-2 (WB08)

6211 AX, Boschstraat 68, het verbouwen van de zolderverdieping tot twee wooneenheden, 16-0303WB, 5-2 (WB01)

6211 EE, Kleine Staat 10, het verwijderen van een bestaande lift, het verplaatsen van de trap en het verhogen van de tussenvloer, 16-0289WB, 4-2 (WB01)

6211 GR, Achter het Vleeshuis 1, het legaliseren van kamerverhuur, 16-0283WB, 4-2 (WB01)

6211 HB, Bredestraat 41, een melding brandveilig gebruik, 16-0300WB, 5-2 (WB01)

6211 HB, Bredestraat 41, het legaliseren van het gebruik van het pand als logiesverblijf sedert 1999, 16-0298WB, 5-2 (WB01)

6211 LP, Tongersestraat 40, het verbouwen van het restaurant, 15-3099WB, 3-2 (WB08)

6211 ME, Tapijnkazerne ongenummerd, het plaatsen van een schommelplek met vijf schommels inclusief valbeveiligde schokdempende ondergrond, 16-0152WB, 3-2 (WB02)

6211 RP, Capucijnenstraat 90, het splitsen-verbouwen van de woningen, 15-3023WB, 4-2 (WB02)

6211 SR, Grote Gracht 27, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 16-0301WB, 5-2 (WB01)

6213 BD, Cannerweg 173, het realiseren van een aanbouw, 16-0280WB, 3-2 (WB01)

6213 HE, Pletzersstraat 3A, het wijzigen van een woonappartement naar kamergewijze verhuur, 16-0281WB, 3-2 (WB01)

6214 AM, Volksplein 34A en 35, een ontheffing van het bestemmingsplan, 16-0304WB, 5-2 (WB01)

6214 PA, Sint Annadal 11C, het wijzigen van een woonappartement naar kamergewijze verhuur, 16-0307WB, 5-2 (WB01)

6214 PA, Sint Annadal 15 P, het wijzigen van een woonappartement in kamerverhuur voor de overgangsregeling (verhuurd voor 21 mei 2013) voor drie studenten, 16-0294WB, 5-2 (WB01)

6217 HP, Edmond Jasparstraat 28B, het wijzigen van het woonappartement in kamergewijze verhuur, 16-0276WB, 3-2 (WB01)

6217 KD, Koningin Emmaplein 7, een interne verbouwing van een deel van de Sint-Lambertuskerk-Fase 1 (bedrijfsgedeelte), 16-0090WB, 5-2 (WB02)

6221 **, Griend - Franciscus Romanusweg, het plaatsen van skate-elementen op de bestaande skatebaan, 15-2900WB, 3-2 (WB02)

6221 AH, Franciscus Romanusweg 60A, het aanpassen van de reclame, 15-3131WB, 3-2 (WB08)

6221 AK, Louis Loyensstraat 1, de bestaande draaipoort aan het begin van de oprit vervangen door een geautomatiseerde schuifpoort, 16-0278WB, 3-2 (WB01)

6221 AK, Louis Loyensstraat 5, het realiseren van een appartement op de eerste verdieping als onderdeel van het kantoorpand, 16-0187WB, 3-2 (WB02)

6221 BP, Stationsstraat 22, het legaliseren van de woningsplitsing/wijziging brandcompartimentering, 15-3110WB, 3-2 (WB03)

6221 CB, Alexander Battalaan 53A, het verbouwen-splitsen van het pand, 15-2558WB, 5-2 (WB02)

6221 CH, Lage Barakken 23A-D, het legaliseren van een kleine achterbouw en het plegen van onderhoud aan een brandscheiding op de eerste verdieping, 16-0295WB, 5-2 (WB01)

6221 EC, Wycker Brugstraat 20, het oprichten van een nieuwe winkel, 16-0269WB, 3-2 (WB01)

6221 ED, Wycker Brugstraat 50, het legaliseren van de kamergewijze verhuur, 16-0299WB, 5-2 (WB01)

6221 VA, Duitsepoort 21B, het legaliseren van de studentenkamers, 15-3127WB, 3-2 (WB03)

6222 **, Willem Alexanderweg - Ankerkade, het verleggen van de leiding Meerssen - Limmel, 16-0267WB, 3-2 (WB01)

6222 AE, Meerssenerweg 13, het omzetten van de woning in kamergebruik, 16-0275WB, 3-2 (WB01)

6222 AG, Meerssenerweg 17, het splitsen van de woning, 16-0273WB, 3-2 (WB01)

6222 NE, Korvetweg 26, het in gebruik nemen van een recreatieruimte, 16-0306WB, 5-2 (WB01)

6224 **, Waldeck Pyrmontstraat, het kandelaberen van 38 bomen, 16-0284WB, 4-2 (WB01)

6224 ER, Burgemeester van Oppenstraat 93, het legaliseren van het gebruik van het pand als kamerverhuur, 15-3178WB, 5-2 (WB03)

6224 LJ, Heerderweg 142B, het wijzigen van de bestemming voor kamergewijze verhuur, 15-3198WB, 3-2 (WB02)

6225 **, Olympiaweg en Heukelstraat ongenummerd, het aanleggen van een vierde hockeyveld, 16-0272WB, 3-2 (WB01)

6225 **, Stadionplein ongenummerd, het kappen van diverse bomen ten behoeve van het project A2 Maastricht, 16-0158WB, 5-2 (WB02)

6226 **, provinciale weg tussen Maastricht en Berg en Terblijt, het kappen van een boom voor de veiligheid van de weggebruiker en omwonenden, 16-0178WB, 3-2 (WB02)

6226 EX, Adelbert van Scharnln R 20, het wijzigen van woonappartement in kamerverhuur, 16-0293WB, 5-2 (WB01)

6226 EZ, Adelbert van Scharnln S 6, het wijzigen van het woonappartement in kamerverhuur, 16-0292WB, 5-2 (WB01)

6226 GD, Concordiastraat 2B en 2C, het wijzigen in kamerverhuur en het splitsen van de woning, 15-2904WB, 5-2 (WB03)

6227 AD, Akersteenweg 168, het realiseren van kamergewijze verhuur, 15-3149WB, 4-2 (WB03)

6227 SP, Oude Kerkstraat 5, het wijzigen van het bestemmingsplan voor kamerverhuur, 16-0270WB, 3-2 (WB01)

6227 SV, Rijksweg 1, het uitvoeren van kamergewijze verhuur van wooneenheden, 16-0268WB, 3-2 (WB01)

6227 VT, Niels Bohrstraat 41, het legaliseren van de woningsplitsing, 15-2567WB, 3-2 (WB02)

Verklaring van de categorieën

WB01   Aanvraag omgevingsvergunning

WB02   Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

WB03   Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure

WB08   Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure

Wettelijke mogelijkheden om te reageren

Categorie WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02, WB08: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.