Mededelingen/bekendmakingen week 9 2016

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Maastricht deelt mee/maakt bekend dat de volgende besluiten zijn aangevraagd, voorgenomen of verleend. Betekenis van de eerste cijfers achter de mededeling/bekendmaking, bijvoorbeeld 12-0100WB,07-04:12-0100WB is het registratienummer, 07-04 is de datum (in het jaar 2016 tenzij expliciet een ander jaartal is vermeld). Bij categorie WB01 en 23 gaat het om de datum van ontvangst. Bij categorie WB05, WB06, WB09, WB10, WB14, WB15, 15b, 15c, 31a, 31b, 32a, 36a, 36b,37a en 37b gaat het om de datum van ter inzage legging. Bij de overige categorieën betreft het de datum van bekendmaking. Betekenis van het kenmerk tussen haakjes, bijvoorbeeld (WB01): dit kenmerk verwijst naar het soort beslissing (zie ‘verklaring van de categorieën’). Wanneer de gemelde postcode gedeeltelijk of geheel uit het symbool * is samengesteld (bijvoorbeeld 6211 **), dan betekent dit dat er geen exact adres (huisnummer) aan de mededeling kan worden gekoppeld. De mededeling/bekendmaking heeft dan betrekking op een (gedeelte van) een straat of op enkele straten.

6211 AW, Boschstraat 105A, het realiseren van een bedrijfskeuken ter plaatse van de eerste verdieping van het pand, 16-0358WB, 22-2 (23)
6211 AZ, Boschstraat 108-110, het veranderen van het interieur en aanbrengen van reclame, 16-0117WB, 17-2 (WB02)
6211 BA, Sint Teunisstraat 3, het legaliseren van zeven woningen, 15-3050WB, 19-2 (WB03)
6211 BL, Raamstraat 6 C, een aanvraag kamerverhuur, 16-0381WB, 17-2 (WB01)
6211 CL, Markt 68, het plaatsen van vier windschermen en zes gasheaters tegen de gevel, 16-0398WB, 18-2 (WB01)
6211 CT, Grote Staat 27, het wijzigen van de gevelreclame, het schilderen van de bestaande winkelpui en enkele interne wijzigingen, 15-3001WB, 18-2 (WB02)
6211 DW, Mosae Forum 10, het plaatsen van een tastsculptuur, 16-0405WB, 19-2 (WB01)
6211 EP, Mariastraat 9, het vernieuwen en vergroten van twee dakkapellen aan de achterzijde, 16-0082WB, 17-2 (WB02)
6211 EX, Het Bat 10-12, het aanpassen van het kantoorgebouw tot hotelfunctie, 16-0423WB, 22-2 (WB01)
6211 GW, Heggenstraat 7, het plaatsen van een uithangbord, 15-3007WB, 17-2 (WB02)
6211 HE, Onze Lieve Vrouweplein 19, het vervangen van slecht of geheel ontbrekend voegwerk aan de achtergevel, 16-0384WB, 17-2 (WB01)
6211 JV, Sint Pieterskade 6B en 6C, het splitsen van de woningen en omzetten naar kamers, 15-3235WB, 22-2 (WB02)
6211 LM, Tongersestraat 53, het plegen van onderhoud aan de vestingwerken Aldenhofpark (Tongerse Kat), 15-3214WB, 19-2 (WB03)
6211 NC, Hertogsingel 9B, het wijzigen van de bestemming kantoor naar fysiotherapiepraktijk, 16-0388WB, 18-2 (WB01)
6211 NE, Hertogsingel 91A, het legaliseren van kamerverhuur, 15-2995WB, 23-2 (WB03)
6211 NK, Calvariestraat 42, het wijzigen van de bestemming naar kamerverhuur, 16-0417WB, 22-2 (WB01)
6211 NP, Sint Nicolaasstraat 48, het wijzigen van de bestemming naar studentenkamers, 16-0419WB, 22-2 (WB01)
6211 PC, Brusselsestraat 87, het bouwen van een studentenkamer, 16-0387WB, 18-2 (WB01)
6211 RZ, Achter de Barakken 6, het wijzigen van de bestemming woonhuis naar studentenhuis voor 5-7 studenten, 16-0402WB, 19-2 (WB01)
6211 SJ, Batterijstraat 54A, 54B, 54C, een woningsplitsing en woningomzetting naar kamers, 16-0413 WB, 22-2 (WB01)
6211 SR, Grote Gracht 27, het legaliseren van appartementenverhuur, 16-0412WB, 22-2 (WB01)
6211 TE, Sint Servaasklooster 24A, het plaatsen van een gevelbord en aanbrengen gevelbelettering, 16-0165WB, 17-2 (WB02)
6212 AR, Sint Lambertuslaan 19, het kappen van een boom in de achtertuin, 16-0349WB, 17-2 (WB02)
6212 CM, Sint Amandusstraat 12, het kappen van een boom (lijsterbes), 16-0069WB, 18-2 (WB02)
6212 XC, Mergelweg 167, het kappen van een boom, 16-0365WB, 18-2 (WB02)
6212 XS, Hoge Kanaaldijk 60, het kappen van twee bomen, 16-0400WB, 19-2 (WB01)
6213 EC, Medoclaan 66, het kappen van 29 bomen fase 1, 16-0355WB, 22-2 (WB02)
6213 JV, Veulenerbank 66, het kappen van een boom, 16-0347WB, 23-2 (WB02)
6214 AE, Hertogsingel 54, het aanpassen van kamergewijze verhuur van zeven naar twaalf kamers, 16-0403WB, 19-2 (WB01)
6214 AN, Volksplein 43, het wijzigen van de bestemming woonhuis in kamerverhuur, 16-0396WB, 18-2 (WB01)
6214 PM, André Severinweg 18, het legaliseren van het kamergewijze verhuur, 16-0393WB, 18-2 (WB01)
6215 GC, Valeriushof 23A, het uitbreiden van het huidige dakterras, 16-0337WB, 19-2 (WB02)
6215 GE, Ovidiushof 16, het splitsen van de woning en het omzetten naar kamers, 16-0188WB, 18-2 (WB02)
6215 TN, Ravennahof 11, het bouwen van een schutting, 16-0264WB, 19-2 (WB02)
6215 XB, Saturnushof 51, het legaliseren van de kamerverhuur/woningomzetting, 16-0418WB, 22-2 (WB01)
6216 PX, Touwslagersdreef 10A, het legaliseren van bewoning van het pand door vier studenten, 15-3227WB, 23-2 (WB02)
6216 RB, Zeepziedersdreef 16D, het legaliseren van de bewoning door vier studenten, 15-3075WB, 23-2 (WB02)
6216 RH, Tinnegietersdreef 32C, het legaliseren van de bewoning pand door vier studenten in verband met regels ruimtelijke ordening, 15-3172WB, 23-2 (WB02)
6217 GX, Brusselseweg 373, de bestaande winkelruimte verbouwen tot twee zelfstandige wooneenheden, 16-0164WB, 19-2 (WB02)
6217 KZ, Joseph Hollmanstraat 12B, het wijzigen van de bestemming gezinswoning naar kamerverhuur, 16-0429WB, 23-2 (WB01)
6217 LE, Orleansstraat 8, het legaliseren van kamergewijze verhuur, 15-3073WB, 23-2 (WB02)
6218 GA, Atlasdonk 16, het doorbreken van de dragende binnenwand tussen de woonkamer en de keuken, 16-0253WB, 22-2 (WB02)
6219 **, Bosscherveld, het plaatsen van een waterwoning en/of woonark, 16-0411WB, 22-2 (WB01)
6219 NN, Jaagpad West 17, het bouwen van een schuurtje, 16-0011WB, 17-2 (WB03)
6221 **, Rechtstraat 89B, het leagaliseren van een woning op de eerste verdieping, 16-0431WB, 23-2 (WB01)
6221 AT, Antoon Lipkensstraat 28, intrekken het wijzigen van woning naar kamerverhuur, 16-0032WB, 17-2 (WB13)
6221 AZ, Sint Maartenslaan 38, het slopen en bouwen van een nieuwe woning, 15-2830WB, 22-2 (WB02)
6221 BH, Wilhelminasingel 91-93, het verbouwen van het kantoor tot twaalf zelfstandige wooneenheden, 16-0434WB, 23-2 (WB01)
6221 BN, Stationsstraat 25, het splitsen van een woning in meerdere woningen, 16-0404WB, 19-2 (WB01)
6221 BT, Stationsplein 29, het aanvragen van een spoorwegemplacement en onderhoudsbedrijf voor treinen, 15-2700WB, 19-2 (WB06)
6221 CA, Alexander Battalaan 15, het opsplitsen van een bestaande woning in vier afzonderlijke eenheden dan wel appartementen, 16-0427WB, 23-2 (WB01)
6221 EM, Wycker Pastoorstraat 11, het wijzigen van woning naar kamerverhuur, 16-0420WB, 22-2 (WB01)
6221 VX, Theodoor Schaepkensstraat 25, het splitsen van de woning in appartementen, 16-0392WB, 18-2 (WB01)
6222 **, Balijeweg 101, een gebruiksvergunning voor een multifunctioneel schoolgebouw, 16-0399WB, 19-2 (WB01)
6222 **, Itteren-Meerssen, het verleggen van de aardgastransportleiding ten gevolge van werken aan de Keersluis te Limmel en Borgharen, 15-2868WB, 3-3-2016 (WB05)
6222 **, Limmel, het aanleggen van een regenwaterbuffer Jeruzalem in de gemeente Maastricht, 16-0386WB, 18-2 (WB01)
6222 NM, Ankerkade 4, het plaatsen van een vloeibare stikstoftank met verdamper, 16-0159WB, 17-2 (WB02)
6223 CS, Trichtervoogdenstraat 32, het kappen van twee bomen, 16-0361WB, 19-2 (WB02)
6224 **, Waldeck Pyrmontstraat, het kandelaberen van 38 bomen, 16-0284WB, 22-2 (WB02)
6224 AE, Meerssenerweg 187, de omzetting van één zelfstandige wooneenheid naar kamerverhuur voor vier studenten, 16-0410WB, 22-2 (WB01)
6224 JJ, Scharnerweg 110, het maken van de in- en uitritten, 16-0395WB, 18-2 (WB01)
6224 JN, Hunnenweg 29A -29B, het wijzigen van de woonhuizen in kamerverhuur, 16-0397WB, 18-2 (WB01)
6224 KA, Nassaulaan 4B, het wijzigen van woning in kamerverhuur, 16-0426WB, 23-2 (WB01)
6225 AS, Westrand 23ABC, het renoveren/restaureren van het bestaande leiendak van de torenkamer Hoeve Westrand, 15-3183WB, 22-2 (WB03)
6226 AG, Koning Clovisstraat 69, het legaliseren van de woningsplitsing, 15-2727WB, 19-2 (WB02)
6226 AG, Koning Clovisstraat 91, het reinigen en ook opnieuw invoegen van de voorgevel, 15-3074WB, 17-2 (WB02)
6226 BR, Weth van Caldenborghlaan 29, het wijzigen van woning naar kamerverhuur, 16-0415WB, 22-2 (WB01)
6227 AA, Akersteenweg 28, het legaliseren van het al bestaande appartement, 16-0401WB, 19-2 (WB01)
6227 BD, Verzetstraat 1 tot en met 31 en 7 Januaristraat 2 tot en met 8 en 33 tot en met 47, het renoveren van de woonblokken, 16-0391WB, 18-2 (WB01)
6227 CN, Electronstraat 3, het plaatsen van een dakkapel en het verhogen van het dak van de garage, 16-0312WB, 18-2 (WB02)
6227 HE, Hagengaard 49, het kappen van een boom, 16-0380WB, 17-2 (WB01)
6227 HE, Hagengaard 49, het kappen van een boom, 16-0380WB, 23-2 (WB08)
6227 SV, Rijksweg 1, het uitvoeren van kamergewijze verhuur van wooneenheden, 16-0268WB, 22-2 (WB02)
6229 RC, Habitatsingel 29, het omkleden van een tankinstallatie, 15-3147WB, 18-2 (WB02)
6229 VV, Termileslaan 133, het legaliseren van de kamerverhuur en woningomzetting, 16-0436WB, 23-2 (WB01)
6229 VW, Termileslaan 96, het verbouwen van het pand tot woonhuis, het kappen van een boom en het aanleggen van een inrit, 16-0068WB, 18-2 (WB02)

Verklaring van de categorieën
WB01 Aanvraag omgevingsvergunning
WB02 Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
WB03  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
WB05  Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
WB06 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met zienswijzen en/of met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
WB13 Geheel of gedeeltelijk intrekken/wijzigen omgevingsvergunning reguliere procedure
23 Melding in het kader van een AMvB Wet milieubeheer

Wettelijke mogelijkheden om te reageren
Categorie  WB01: Dient alleen ter kennisneming dat een aanvraag is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB02: Deze plannen liggen niet ter inzage bij het GemeenteLoket. Wenst u een plan in te zien dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.  Indien het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het wijzigen van een monument treedt de beschikking niet in werking dan nadat de bezwarentermijn verstreken is. Is in dat geval ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB03: Dient alleen ter kennisneming dat de beslistermijn is verlengd met zes weken. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze plannen liggen niet ter inzage.

Categorie WB05: Deze plannen liggen vanaf 4 maart 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Iedereen kan binnen de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken. Deze zienswijze moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht, het registratienummer van het ontwerpbesluit, de inhoud van de zienswijze. U moet de zienswijze richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Categorie WB06: Dit besluit ligt vanaf 4 maart 2016 zes weken ter inzage bij het GemeenteLoket. Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande de dag nadat het ter inzage ligt, beroep worden ingesteld door:  degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit  hebben ingediend; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het beroep. U moet het beroepschrift richten aan: de rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor een dergelijk beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is ook griffierecht verschuldigd. Dit besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn tenzij een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval kan het besluit pas in werking treden nadat op dat verzoek is beslist.

Categorie WB13: Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen. Onder het kopje ‘een bezwaarschrift indienen’ leest u hoe dit werkt. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Voor een dergelijk verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Categorie 23: Dient alleen ter kennisneming dat een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een bezwaarschrift indienen: het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Zie hiervoor de datum na het registratienummer. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen, ga naar www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. Wilt u een bezwaarschrift per post indienen? U moet het bezwaarschrift richten aan: burgemeester en wethouders van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, het registratienummer van het besluit, de gronden van het bezwaar. Vermeld uw telefoonnummer en (indien mogelijk) uw e-mailadres.

Wilt u meer informatie over de mededelingen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 043. Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket.