Meld- en adviespunt radicalisering

Op initiatief van de gemeente Maastricht heeft gisteren een studiedag op het gebied van radicalisering en jihadisme plaatsgevonden voor hulpverleners in Maastricht. De dag stond in het teken van deskundigheidsbevordering, informatie- en kennisuitwisseling. Er namen meer dan 100 zogenoemde eerstelijns professionals van onder andere politie, gemeente, openbaar ministerie, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, wijkverpleging en reclassering deel.

Tijdens de studiedag is er uitvoerig gesproken over de thema’s radicalisering en jihadisme. Burgemeester Hoes is tevreden over de dag: “het bevorderen van deskundigheid en het optimaliseren van onze informatieposities om zodoende radicalisering te voorkomen of vroegtijdige signalen hiervan te herkennen is van groot belang. We hebben goed geluisterd naar de vragen die er leven en nemen de verantwoordelijkheid om deze te beantwoorden. Zo heeft de gemeente toegezegd, in navolging van andere gemeenten, een meld- en adviespunt voor eerstelijns professionals in het leven te roepen. Daarnaast wordt er navolging gegeven aan de duidelijke behoefte om via focusgroepen over specifieke thema’s rondom radicalisering door te praten en hier acties aan te verbinden. Ook de Euregionale uitwisseling van informatie krijgt de volle aandacht. Op korte termijn vindt er een Euregionale studiedag plaats over dit thema.”