Meld nu uw evenement aan voor het Jaarprogramma Evenementen 2015

Wilt u volgend jaar een evenement organiseren in de stad? Meld dit dan voor 3 oktober bij de gemeente zodat uw evenement een plek krijgt op het Jaarprogramma Evenementen 2015. Zodra de evenementen bekend zijn, worden de evenementenlocaties verdeeld.

Afbeelding peace love music

Als er meer aanvragen voor hetzelfde moment en dezelfde plek zijn, krijgt het evenement voorrang dat het meeste een bijdrage levert aan het imago van de stad en/of het gemeentelijk beleid.

Melden voor 3 oktober

Meld uw evenement aan voor 3 oktober via noortje.janssen@maastricht.nl, accountmanager evenementen. Vermeld hierbij uw naam, datum, locatie, de aard van het evenement en de relatie van het evenement met het beleid (cultuur, sport, economie)/het imago van de stad (innovatief, internationale universiteitsstad, authentiek).

Vergunning nodig!

Plaatsing op het Jaarprogramma Evenementen wil niet zeggen dat u automatisch een evenementenvergunning heeft. Het vergunningstraject moet u nog (apart) doorlopen. Als we geen (direct) gehoor kunnen geven aan uw aanvraag nemen we contact met u op.

Vaststelling Jaarprogramma Evenementen

Het concept-jaarprogramma wordt in de week van 3 november besproken in de Programmaraad Evenementen. Op basis van het advies van deze programmaraad neemt het college uiterlijk medio december een besluit. Dat besluit publiceren we in Stadskrant De Ster en op de onze website.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Noortje Janssen, accountmanager evenementen via noortje.janssen@maastricht.nl.