Meldpunt Veilig Thuis

Afbeelding Veilig Thuis

Kom in actie tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 1 januari kan iedereen voor advies, hulp of meldingen over huiselijk geweld terecht bij één meldpunt: Veilig Thuis. Het meldpunt is dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 2000.

Tegen huiselijk geweld

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Als u zelf slachtoffer bent van geweld of mishandeling, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als u zelf geweld gebruikt. U kunt ook bellen als u vermoedt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar het niet zeker weet.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden, in alle culturen, tegen vrouwen én tegen mannen. Als u zelf slachtoffer bent, bent u niet de enige. U hoeft zich dus niet te schamen.

Het stopt niet vanzelf

Geweld in huiselijke kring is veel meer dan slaan en schelden. Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en stalken zijn ook vormen van geweld in huiselijke kring. Bijna altijd is hulp van buiten nodig om dit te stoppen.