Mijn Groen Maastricht start in Malberg

Herinrichting Recessenpark volgens principe van zelfbeheer

De bewoners van Malberg gaan actief deelnemen aan de herinrichting van het Recessenpark. Dit project valt onder het nieuwe gemeentelijke programma ‘Mijn groen Maastricht’, waarmee vorm gegeven wordt aan het zelfbeheer in de stad. Buurtbewoners die mee willen werken en mee willen praten over de herinrichting van het Recessenpark zijn welkom tijdens een inloopmiddag en –avond op 20 mei in buurtcentrum Manjefiek Malberg aan de Malbergsingel. Deze vindt plaats van 16.00 tot 20.00 uur. Ook kinderen zijn speciaal uitgenodigd om samen een nieuw speeltoestel uit te kiezen voor het Recessenpark. Voor volwassenen worden wandelingen georganiseerd om ter plekke te bekijken welke mogelijkheden er bestaan op het gebied van inrichting en beheer.

Achtergrond Mijn Groen Maastricht

De gemeenteraad heeft gekozen voor een sober kwaliteitsniveau voor het openbaar groen in de stad. De komende vijf jaar (2015-2019) wordt het openbaar groen in de stad bekeken en worden alle wijken stapsgewijs omgevormd tot het vastgestelde basisniveau. Willen de bewoners van de wijk meer dan het basisniveau dan is dat mogelijk via zelfbeheer. Dat betekent dat ze zelf actief moeten bijdragen aan (her)inrichting en onderhoud van het openbaar groen. Ook krijgen ze zeggenschap over de inrichting.
“In de huidige tijd wil de gemeente niet langer alleen bepalen hoe een wijk moet uitzien. Bewoners hebben daar vaak eigen wensen en ideeën over. Daar willen we ruimte voor geven. Van de andere kant moeten ze dan ook zelf verantwoordelijkheid nemen, want de gemeente kan niet meer alles. Op die manier zorgen we er samen voor dat de wijk er goed uitziet en dat mensen actief bij hun woonomgeving betrokken blijven”, aldus wethouder André Willems van Stadsbeheer.
De start van deze omvorming maken we in Malberg op 20 mei. Tijdens de inloopmiddag en –avond krijgen de inwoners informatie over de veranderingen, mogelijkheden en de randvoorwaarden om aan zelfbeheer te doen.

Samen bereiken we meer; Recessenpark in actie

Niet al het openbaar groen binnen de gemeente voegt groene kwaliteit toe. Soms blijft er bij de ontwikkeling van een gebied een stukje grond (braakliggend terrein) over dat een groene (tijdelijke) invulling krijgt, maar niet als groen is mee ontworpen. Een voorbeeld is het project Recessenpark in Malberg. In april zijn omwonenden van het Recessenpark en professionals gestart met het oppakken van de herinrichting van dit gebied. Met als doel het braakliggend terrein weer netjes en gebruiksvriendelijker te maken. De eerste ideeën om de boel op te knappen zijn geleverd. Op woensdag 20 mei geven we hier een vervolg aan.

Kinderen kiezen speeltoestel

Malbergse kinderen (4-12 jaar) zijn welkom om samen een nieuw speeltoestel uit te kiezen voor het Recessenpark en al hun andere (speel-)ideeën voor dit gebied te laten zien met knippen, plakken, kleuren en het samen spelen van een leuk spel.

Wandelingen

Volwassen Malbergers kunnen binnen lopen met ideeën en suggesties voor het Recessenpark. Ook maken we met geïnteresseerden graag een wandeling door het gebied om foto’s te maken en ter plekke te bekijken wat goed is, wat anders moet en wat al dan niet werkt voor deze plek.

Mijn Groen Maastricht Loket

Meer weten over ‘Mijn Groen Maastricht’? Neem vrijblijvend contact op met het “Mijn Groen Maastricht” Loket via mijngroen@maastricht.nl. Een medewerker van de gemeente beantwoordt uw vragen en kan u helpen bij het indienen van een initiatief.

Programma

Waar     :     Centre Manjefiek Malberg (CMM), Malbergsingel
Hoe laat:     16:00 – 20:00 uur
Inloop   :     doorlopend in CMM; informatie over Mijn Groen Maastricht en Recessenpark in actie
Start wandelingen vanuit CMM: 16:15, 19:30 uur, 20:00 uur (bij belangstelling extra tijden mogelijk)
Kinderactiviteit: 16:00 – 17:00 uur. Doorgeven keuze speeltoestel doorlopend mogelijk!

Facebook

Niet in de gelegenheid om te komen, maar wel graag betrokken?
Word dan lid van de facebookgroep ‘Recessenpark Malberg in actie’, waar alle informatie over de aanpak van het Recessenpark wordt gedeeld.