mijnMaas Café: ideeënavond over nieuwe maatregelen tegen hoogwater

Gemeente Maastricht wil definitief afrekenen met extreem hoge waterstanden van de Maas. Na de overstromingen van 1993 en 1995 is fors geïnvesteerd in diverse maatregelen. Die kunnen de stad in de toekomst echter niet blijven beschermen tegen hoogwater en dus zijn er aanvullende maatregelen nodig. De komende twee jaar worden daarom nieuwe ideeën geïnventariseerd, in samenspraak met de inwoners, wijkraden, belangengroepen en ondernemers. Op donderdag 22 oktober zijn zij welkom tijdens mijnMaas Café om samen met deskundigen van de gemeente, het Rijk, Provincie Limburg en Waterschap Roer en Overmaas hun ideeën te bespreken.

Verhogen overstromingsrisico

Door klimaatveranderingen moet de Maas steeds vaker en meer regenwater opvangen. Dat vraagt om nieuwe maatregelen. Die moeten de veiligheid voor de Maastrichtenaren blijven garanderen. Het overstromingsrisico moet in 2050 zijn verhoogd tot 1 maal in de 1000 jaar. Voor het oosten van de stad zelfs 1 maal in de 3000 jaar. Om dat te bereiken, worden nu twee jaar lang alle mogelijke maatregelen verkend. MijnMaas Café is een van de manieren waarop de gemeente hoopt zoveel mogelijk ideeën op tafel te krijgen en de invloed daarvan op de stad te verkennen. 

Meedenken aan drie thematafels

Veiligheid creëren en garanderen is belangrijk. Maar hoe denken inwoners over de veranderingen die nieuwe maatregelen tegen hoogwater met zich meebrengen? Wat betekenen die voor de uitstraling van de stad? Mogen gebouwen bijvoorbeeld wijken voor nieuwe kades of rivierverruiming? Zijn er alternatieven te verzinnen? Tijdens mijnMaas Café is alles bespreekbaar. In drie sessies aan verschillende thematafels kan iedereen nieuwe ideeën met elkaar bespreken. Aan het eind van de avond geeft een deskundigenpanel een eerste reactie op de (haalbaarheid van deze) ideeën.

Aanmelden

MijnMaas Café vindt plaats op donderdag 22 oktober in Café Ipanema aan Avenue Céramique 250. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur; het programma duurt van 19.15 tot 22.00 uur. Alle inwoners en ondernemers van Maastricht zijn welkom. Wilt u er bij zijn? Meld u zich tot en met 15 oktober aan via e-mail:  mijnmaas@maastricht.nl.

Meer informatie is te vinden op onze website www.mijnmaas.nl