Milieuzone Statensingel verlengd

De gemeente Maastricht vindt de luchtkwaliteit in de stad belangrijk. Een van de maatregelen die genomen zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren, is het instellen van een milieuzone voor vrachtwagens op de Statensingel.

Doel van de milieuzone is om de luchtkwaliteit te verbeteren door transporteurs te stimuleren met schonere voertuigen te gaan rijden. In maart 2010 werd deze milieuzone op de Statensingel ingesteld. Voordat de milieuzone werd ingevoerd heeft de gemeente Maastricht het landelijke convenant ‘stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’ ondertekend. Dit convenant loopt per 1 januari af. In de landelijke overleggroep is afgesproken het convenant in ieder geval met 1 jaar te verlengen. De gemeente Maastricht sluit bij deze verlenging aan en verlengt per 1 januari 2017 de milieuzone met één jaar tot 1 januari 2018.

Positief effect

Inmiddels is deze milieuzone zes jaar in werking. Belangrijkste conclusie is dat de milieuzone een positief effect heeft gehad op de verschoning van het vrachtwagenpark in de milieuzone en in de directe omgeving van die zone. Dit effect komt door de verschoning die de laatste jaren is opgetreden door het vervangen van de voertuigen en strengere Europese regelgeving ten aanzien van emissie-eisen. Met de milieuzone op de Statensingel levert de gemeente Maastricht een actieve bijdrage aan dit landelijk beleid en daarmee de snellere verschoning van het wagenpark.

Verlenging

Het verlengen van de milieuzone levert geen extra kosten op voor leveranciers/vervoerders, aangezien de eisen niet verder worden aangescherpt. De investeringen in schonere voertuigen worden nog 1 jaar lang 'beloond' ten opzichte van leveranciers/vervoerders die niet hebben geïnvesteerd. Daarom wordt de milieuzone voor vrachtwagens op de Statensingel per 1 januari 2017 met één jaar verlengd tot 1 januari 2018.