Milieuzone Statensingel verlengd

De gemeente Maastricht vindt de luchtkwaliteit in de stad belangrijk. Een van de maatregelen die genomen zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren, is het instellen van een milieuzone voor vrachtwagens op de Statensingel. Doel van de milieuzone is om de luchtkwaliteit te verbeteren door transporteurs te stimuleren met schonere voertuigen te gaan rijden. 

In maart 2010 werd deze milieuzone op de Statensingel ingesteld. Inmiddels is deze vier jaar in werking en onlangs geëvalueerd. Belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat de milieuzone een positief effect heeft gehad op de verschoning van het vrachtwagenpark in zowel de milieuzone als de directe omgeving hiervan. Dit effect is vooral toe te schrijven aan autonome verschoning die is opgetreden door het vervangen van de voertuigen en strengere Europese regelgeving ten aanzien van emissie-eisen. Deze verschoning is echter aanzienlijk versneld door de invoering van milieuzones in Nederland. Met de milieuzone op de Statensingel heeft de gemeente Maastricht een actieve bijdrage geleverd aan dit landelijk beleid en daarmee de snellere verschoning van het wagenpark. Daarom wordt de milieuzone voor vrachtwagens op de Statensingel met minimaal twee jaar verlengd.

Resultaten evaluatie

Uit de evaluatie (PDF, 1,29 MB) is onder andere naar voren gekomen dat de meest voorkomende euroklasse van voertuigen die in de milieuzone rijden (op basis van onderzoek in 2008 over de samenstelling van het vrachtverkeer in Maastricht) van Euro 3 naar Euro 5 is gegaan. Bijna een derde van de voertuigen in de milieuzone voldoet zelfs aan de strengste Euro 6 norm. Met de euroklasse wordt aangegeven hoeveel verontreinigende stoffen een vrachtwagen uitstoot. Hierbij geldt hoe hoger de euroklasse hoe lager de uitstoot. In een milieuzone mogen voertuigen met een lage euroklasse niet rijden. Ook buiten de zone zelf heeft de milieuzone een positief effect op de samenstelling van het wagenpark. Vanwege deze positieve effecten voor onder andere de luchtkwaliteit en om te voorkomen dat bij afschaffing van de zone er (tijdelijk) weer een minder schoon wagenpark op de Statensingel en in de directie omgeving hiervan gaat rijden, heeft de gemeente besloten de milieuzone voor vrachtwagens met minimaal twee jaar te verlengen.