#missionzeromaastricht in India

Gemeente Maastricht investeert in klimaatneutraal ondernemen

Windmolens

In 2030 willen we als stad klimaatneutraal zijn. Dat doen we door samen met bedrijven, organisaties en bewoners allerlei wegen te bewandelen onder de noemer #missionzeromaastricht (mzm). Een van de manieren waarop de gemeente dit doet, is door de eigen CO2-uitstoot te compenseren via het klimaatproject ‘Wind India’. Dit project investeert in windparken om elektriciteit te leveren. Naast reductie van broeikasgassen zorgt het project voor betere infrastructuur, meer werkgelegenheid en een duurzame economische ontwikkeling in India. 

Lees voor meer informatie het Impact rapport Wind India 2016