Mogelijk verkeershinder op zondag 25 juni 2017 door demonstratie Menselijke ketting Tihange

Op zondag 25 juni 2017 vindt de demonstratie Menselijke ketting Tihange in diverse gemeenten waaronder Maastricht plaats. Deze demonstratie kan mogelijk verkeershinder veroorzaken doordat de menselijke ketting in de openbare ruimte plaatsvindt. Dit betekent dat demonstranten tussen 14.45 en 15.15 uur een kwartier lang op de openbare weg elkaar de hand geven om zo een ketting tussen Aken en de kerncentrale in Tihange te sluiten.

Op de volgende openbare wegen gaan demonstranten staan: Veldstraat, Kruisstraat, Joseph Bechlaan, Endepolsdomein, Bloemenweg, Heugemerweg, Sphinxlunet, Avenue Ceramique, Plein 1992, Charles Eyckpark, Gouvernementspad, Lage Weert en Hoge Weert.

Gelet op de te verwachten grote belangstelling adviseert de gemeente u zoveel met openbaar vervoer of met langzaam verkeer te komen. Komt u met de auto gebruik dan de reguliere parkeerplaatsen. Omdat de wegen vrijgehouden moeten worden voor de hulpdiensten, worden voertuigen bij het blokkeren van een weg weggesleept. 

Voor meer informatie over de menselijke ketting verwijzen wij u naar www.menselijkeketting.nl