Murk Peutz en Wim Hazeu formateurs Maastricht

De zes formerende partijen van de Maastrichtse gemeenteraad (CDA, Senioren Partij, GroenLinks, D66, VVD en SP) hebben Murk Peutz  en Wim Hazeu bereid gevonden de formatie van een nieuwe coalitie te gaan leiden. De politieke kleur van beide formateurs – respectievelijk CDA en GroenLinks - is conform het onlangs gepresenteerde rapport van de informateurs Rianne Letschert en Wil Rutten.

Wim Hazeu is gedurende twee periodes wethouder in Maastricht geweest en is momenteel bestuurder bij Wonen Limburg. Murk Peutz is voormalig directeur van Syntens en adviseert nu bedrijven en lokale overheden op strategisch gebied met betrekking tot innovatie een duurzaamheid.

Op dinsdagavond 10 april heeft de gemeenteraad van Maastricht tijdens een openbare zitting een tweede toelichting gekregen over de laatste stand van zaken met betrekking tot de formatie. De raad stemde ermee in om de zes genoemde partijen met elkaar in gesprek te laten gaan om de vervolgstappen in het formatieproces te bespreken. Ook is afgesproken dat de raad meteen zou worden geïnformeerd zodra meer duidelijk was over de uitkomst van de gesprekken. Daarnaast is toegezegd op korte termijn tijdens een nieuwe openbare zitting van de gemeenteraad met elkaar van gedachten te wisselen over de vervolgstappen in het formatieproces.

Op woensdagavond 11 april hebben de lijsttrekkers van de zes formerende partijen, al dan niet gesecondeerd door partijgenoten, uitgebreid stilgestaan bij de vraag of er genoeg draagvlak en wederzijds vertrouwen is om het formatieproces met elkaar aan te gaan. Dat waren diepgaande en constructieve gesprekken, waarin gevoelens en gedachten openlijk zijn uitgesproken.

Vanavond (vrijdag 13 april) is verder gesproken over een voorstel van de fractievoorzitters van CDA (Vivianne Heijnen) en GroenLinks (Gert-Jan Krabbendam) over kandidaat-formateurs en het formatieproces.

Na op vrijdag definitief naar elkaar te hebben uitgesproken de formatie-procedure te willen opstarten, zijn allereerst de formateurs benoemd. Zowel de partijen als de formateurs hebben veel vertrouwen en enthousiasme uitgesproken in de opdracht.

Daarnaast is gesproken over het formatieproces. Indachtig het advies van de informateurs streven de zes partijen naar een constructief proces met betrokkenheid van de gemeenteraad en de Maastrichtse samenleving. Op voorstel van de zes partijen wordt een concept-proces uitgewerkt dat op korte termijn met de voltallige gemeenteraad wordt besproken.

Tijdens deze bijeenkomst worden eveneens de twee formateurs, en hun opdracht, aan de gemeenteraad gepresenteerd.