Nieuw evenementenbeleid voor Maastricht

Het college van Burgemeester en Wethouders wil dat evenementen gaan bijdragen aan het imago van Maastricht als internationale studentenstad. Ook wil de gemeente meer focus leggen op  evenementen voor studenten, jongeren, ‘creatieven’ en internationals. Dat zijn twee in het oog springende punten uit het nieuwe evenementenbeleid 2015-2018, dat het college vandaag heeft gepresenteerd.   

John Aarts, wethouder economie: “Uit vergelijkend stedenonderzoek blijkt dat Maastricht maar mondjesmaat wordt gezien als internationale universiteitsstad. Dat beeld willen we corrigeren. Evenementen zijn daarvoor een uitstekend middel. Ze kunnen het stadse en dynamische karakter van Maastricht tonen aan zowel bezoekers als inwoners.” 

Verminderen omgevingseffecten 

De gemeente wil met het nieuwe beleid ook proberen de effecten van evenementen voor de omgeving te verminderen. Zo wordt bekeken of evenementen verder kunnen worden gespreid over de diverse locaties in de stad. Nieuwe gebiedsontwikkelingen zoals Belvedère, Tapijn en de Groene Loper, bieden daarvoor kansen. Maar ook leegstaande gebouwen kunnen mogelijk  worden benut. Ook gaat het college de haalbaarheid van een nieuwe evenementenlocatie verkennen.

 

Meer sturing op kwaliteit 

 

De gemeente gaat daarnaast meer sturen op kwaliteit. Zowel ‘aan de voorkant’, door nadrukkelijk mee te kijken met evenementenorganisatoren (zeker bij nieuwe evenementen), als ‘aan de achterkant’ door strenger te toetsen aan de hand van een evenementenverordening. Zo zal onder meer worden getoetst of het evenement positief bijdraagt aan de stad en in welke mate het evenement aansluit bij het karakter van de locatie. Het college geeft daarmee gehoor aan een brede wens van bewoners, ondernemers, jongeren en studenten. “Het gaat niet om het aantal, maar om de kwaliteit,” zo stelt ook de recent (‘door de stad’) aan het college aangeboden visie op de binnenstad. Het college oordeelt dat met deze nieuwe werkwijze het nut en de noodzaak voor een maximale dagenbelasting van de pleinen (als criterium) kan komen te vervallen.  

Focus op jongeren, studenten, ‘creatieven’ en internationals 

Evenementen zijn van groot belang voor Maastricht. Ze genereren werkgelegenheid en inkomsten en maken de stad aantrekkelijk om in te wonen, werken en leven. Onderzoeken wijzen uit dat de aanwezigheid en kwaliteit van evenementen een belangrijke rol spelen in de keuze om een stad te bezoeken, er te verblijven en er (te gaan) wonen of werken. Zeker bij jongeren, studenten, ‘creatieven’ en internationals is dat het geval. De gemeente wil initiatieven van deze doelgroepen daarom actief ondersteunen. De gemeente heeft daar recent een accountmanager evenementen voor aangesteld. De accountmanager gaat actief met doelgroepen aan de slag om hen te helpen met hun evenementen, denkt mee op welke wijze evenementen kunnen worden versterkt, zoekt mee naar partners (zoals Maastricht Marketing of Centrummanagement) en kijkt waar evenementen kunnen worden verbonden aan gebiedsontwikkelingen. 

Het nieuwe evenementenbeleid wordt op 16 december besproken in de gemeenteraad.