Nieuw leven voor kunstwerk Berenkuil Maastricht

Het Kunstwerk in de voormalige Berenkuil in het stadspark van Maastricht krijgt een nieuw leven. Het kunstwerk wordt volledig gerestaureerd door Michel Huisman, de schepper van het Kunstwerk. Het Kunstwerk is in de loop van de afgelopen 10 jaar zwaar beschadigd geraakt door vandalisme en diefstal. De restauratiekosten worden grotendeels betaald door een stichting die bij de gemeente bekend is, maar verder anoniem wil blijven.

Halfautomatische troostmachine

Het oorspronkelijke kunstwerk is in 2001 onthuld en kreeg de naam: de halfautomatische troostmachine van Maastricht. Het kunstwerk bestaat uit een beeldengroep van uitgestorven diersoorten en een vrouwenfiguur die een giraffe streelt en troost. De kunstenaar beoogt met het kunstwerk de toeschouwer te wijzen op de manier waarop de mensheid in het (recente) verleden met de natuur is omgegaan. De afgelopen jaren is het kunstwerk zwaar beschadigd. Zes bronzen beelden werden uit de kuil gestolen. Het beeld van de beer buiten de kuil is ook zwaar beschadigd, evenals het mechanisme dat de troostbeweging van de vrouw in beweging zet.

Restauratie

De gift van de stichting biedt de mogelijkheid het kunstwerk in ere te herstellen. De restauratie bestaat uit het opnieuw maken van de zes gestolen beelden en reparatie van het beeld van de beer. Ook het troostmechaniek wordt gerepareerd, evenals twee van de lantaarnpalen die destijds speciaal voor het kunstwerk zijn vervaardigd. Ter beveiliging wordt camerabewaking ingesteld. Een nieuw element is dat dichter Wiel Kusters een poëtische tekst zal maken, die bij het kunstwerk op een aparte drager komt te staan. Ook wordt het restauratieproces fotografisch vastgelegd en daarvan wordt een brochure gemaakt. Het nieuwe kunstwerk zal in 2016 gereed zijn. De totale kosten van het restaureren van het kunstwerk bedragen € 140.000. De stichting betaalt €120.000, de gemeente Maastricht de overige € 20.000.